Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 8 november

Nyhetssvepet onsdag 8 november

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet onsdag 8 november

8 november, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation
» Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt 
» Lönsamt biotechbolag tar in nytt kapital
» Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022
» Xintela nedpressat trots händelserikt år
» Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser
» Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar
» BrainCools produkt mot biverkan av cancerbehandling utvärderas i Japan

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 44 här
BrainCools produkt BrainCool System (IQool System i USA), avseende kylplattor för huvud och nacke, erhåller formgivningsskydd (”design patent”) i Japan och USA. Läs mer.
NeuroVive Pharmaceutical tillkännagav idag att Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har lämnat ett positivt utlåtande om att bevilja europeisk särläkemedelsklassificering, Orphan Drug Designation, för NeuroVives utvecklingsprojekt KL1333 för oral behandling av den genetiska mitokondriella sjukdomen mitokondriell myopati, encefalopati, laktacidos och stroke-liknande episoder (MELAS). Läs mer.
Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning på skydd av njurar och benmärg vid så kallad PRRT-strålbehandling mot neuroendokrina cancertumörer (NET), en behandlingsform som involverar radioaktiva isotoper. Läs BioStocks intervju med bolagets vd Tomas Eriksson här.
DexTech Medical publicerar status för OsteoDex fas IIb-studie, för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). De tidigare rapporterade delresultaten består där behandlingen med OsteoDex bromsar aktiviteten i patienternas skelettmetastaser. Rekryteringsläget idag är 44 randomiserade patienter, 2 patienter screenas samt 3 patienter som väntar på screening. Läs mer.
Moberg Pharma uppdaterar tidsplanen för patientrekrytering till de pågående fas III-studierna för MOB-015, där rekryteringen till den nordamerikanska studien förväntas vara klar under sommaren 2018 och rekryteringen till den europeiska studien förväntas slutföras under andra halvåret 2018. Läs mer.
Medivir offentliggör idag ett nytt forskningsprojekt, Leukotide, inom cancerområdet. Projektets mål är att erbjuda ett nytt läkemedel för behandling av akut myeloisk leukemi (AML) och andra cancerformer i blodet. Läs mer.
Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission, som kommer tillföra bolaget 800 mkr före emissionskostnader, villkorad av stämmans godkännande. Läs mer. Med anledning av detta kallar bolaget till extra bolagsstämma fre den 8 dec 2017. Läs mer.
AstraZeneca och MedImmune, dess globala biologiska forsknings- och utvecklingsarm, meddelar att man kommer presentera vid American Heart Association (AHA) Scientific Sessions den 11-15 nov 2017 i Anaheim, Kalifornien. Läs mer.
Hansa Medicals vd Göran Arvidson har hastigt avlidit. Läs mer.
Biovica presenterar på Annual Biomarkers Congress i Manchester den 15-16 feb 2018. Läs mer.
Expres2ion Biotechnologies rapporterar om samarbete med Univerisity of Pennsylvania. Läs mer.
Senzime meddelar deltagande på Medica i Düsseldorf den 13-16 nov 2017. Läs mer.
Danska Lundbeck rapporterar om en 182 procentig ökning av vinsten per aktie för de första 9 månaderna 2017. Läs mer.
Bactiguard har erhållit ett kreditlöfte om en treårig bankfacilitet på totalt 180 mkr från SEB, i form av en checkräkningskredit på 30 mkr och ett banklån på 150 mkr. Kreditfaciliteten ersätter såväl nuvarande bankfinansiering som ett lån från bolagets huvudaktieägare. Läs mer.
AroCell aviserar om presentation av AroCell TK 210 ELISA från PROMIX-studien vid European Society for Medical Oncology Congress i Singapore, 17-19 nov, 2017. Läs mer.
Rapporter: Spago Nanomedical  Boule Diagnostics  BioArctic  SpectraCure  Cantargia
Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Sverige nu utfört 1000 TAVI-ingrepp (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Antalet ingrepp har ökat för varje år och 2017 blir ett nytt rekordår med en ökning på 65 procent jämfört med året innan. Från 2018 planeras ingreppen att utföras i de nya hybridsalarna som möjliggör mer avancerade ingrepp och samarbeten mellan hjärtkirurger och kardiologer. Läs mer.
Skånes universitetssjukhus har i samarbete med medicinska fakulteten och LTH vid Lunds universitet tagit fram en ny teknik som ger bättre bilder av bland annat hudtumörer och inflammation i tinningkärlet. Den tvärprofessionella forskargruppen är en av de första i världen att implementera den nya tekniken i vården. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
Alligator Bioscience meddelar positiva resultat från en klinisk fas I-studie, den första i människa, för läkemedelskandidaten ADC-1013, en human, monospecifik aktiverande IgG1-antikropp riktad mot målmolekylen CD40. ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av olika former av cancer. Studieresultaten visar att ADC-1013 generellt tolereras väl och stödjer fortsatt utveckling av ADC-1013 som enkel- eller kombinationsbehandling. Läs mer.
Immunicum presenterar prekliniska data om ilixadencels verkningsmekanism, som utvecklats för behandling av solida tumörer, på SITC-mötet i USA. Läs mer.
Genovis fortsätter att expandera i Asien och tecknar ett distributionsavtal med Shanghai Titan Scientific Ltd. Läs mer.
LifeAssays offentliggör prospekt för beslutad unitemission med teckningsperiod 8 nov–29 nov 2017. Läs mer.
Oncopeptides kommer att delta vid Jefferies Healthcare Conference i London den 16 nov. Läs mer.
SciBase får order värd upp till en miljon kronor inom nytt kundsegment i Italien. Läs mer.
Nytt antal aktier i Oncology Venture Sweden till följd av optionsinlösen. Läs mer.
Immunovia har utsett valberedning inför årsstämma 2018. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: BiBBInstruments +10,19%, Enorama Pharma +8,87%, Initiator Pharma +7,14%, Spago Nanomedical +6,19%, Integrum +6,06%, Ellen +5,45%
Förlorare i lunchhandeln: Aptahem -14,02%, NorInvent -11,85%, Scandinavian ChemoTech -10,95%, Moberg Pharma -10,91%, Scibase -7,81%, Doxa -6,72%
Index: OMXS30 -0,52%, Hälsovård -0,83%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev