Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 15 november

Nyhetssvepet onsdag 15 november

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet onsdag 15 november

15 november, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden
» Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen
» Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London
» Nya FoU-strategier boostar läkemedelsbolagens pipelines
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation
» Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt 
» Lönsamt biotechbolag tar in nytt kapital
» Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022
» Xintela nedpressat trots händelserikt år


Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 45 här
NeuroVive Pharmaceutical presenterar idag positiva data från bolagets kliniska fas IIa-studie inom traumatisk hjärnskada (TBI), Copenhagen Head Injury Ciclosporin Study (CHIC), vid Nordic Neurotrauma Conference (NNC) i Lund. Resultaten presenteras av studiens Principal Investigator, Dr. Jesper Kelsen från avdelningen för neurokirurgi vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Läs mer.
Nyligen lanserade Phase Holographic Imaging HoloMonitor Wound Healing Assay för att studera cellers rörelse och hastighet. Dessa egenskaper, som är centrala i många olika biologiska och medicinska sammanhang, uppmärksammades av SVT1 i veckans avsnitt av Vetenskapens värld. Läs mer.
AstraZeneca meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har gett grönt ljus för en ny indikation för bolagets läkemedel Faslodex, för behandling av bröstcancer i kombination med preparatet ademaciclib. Läs mer. Bolaget meddelar också att FDA godkänt Fasenra som en tilläggsunderhållsbehandling hos patienter som är minst 12 år gamla med allvarlig astma. Läs mer.
ScandiDos Delta4 Discover är det första kvalitetskontroll-systemet i världen att bli kliniskt accepterad av Varian Medical Systems. Läs mer.
RhoVac informerar att första patienten i bolagets kliniska fas I/II-studie nu har avslutat behandlingsfasen med RV001, för behandling av prostatacancer. Läs mer.
IRLAB Therapeutics har fått tillstånd från den brittiska läkemedelsmyndigheten att genomföra en Fas II-studie med läkemedelskandidaten IRL790, som utvecklas för behandling av dyskinesier (LIDs) och psykoser vid Parkinsons sjukdom. Läs mer.
Emotra kallar till extra bolagsstämma fre den 1 dec. Läs mer.
Dignitana publicerar rättelse av kallelse till extra bolagsstämma. Läs mer. Bolaget gör även en rättelse gällande pressmeddelande om bolagets företrädesemission. Läs mer.
CombiGene publicerar videoinspelningen från bolagets presentation på Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm. Läs mer.
Cellink kallar till årsstämma tors den 14 dec. Läs mer.
Pharmalink byter namn till Calliditas Therapeutics. Läs mer.
Sista dag för handel i Follicums betalda tecknade aktie, FOLLI BTA 1, är den 17 nov 2017. Läs mer.
Danska Genmab har fått en milstolpsbetalning på 25 miljoner dollar från Janssen Biotech för den första kommersiella försäljningen av blodcancerpreparatet Darzalex i Japan. Läs mer.
Rapporter: ISR Holding  Insplorion  Oncopeptides  Enorama Pharma  Pharmacolog  Aptahem  Sprint Bioscience  Karessa Pharma  Saniona
70 sjukhus i 15 länder, 1900 patienter och tre års studier – det är ramarna när världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2 ­­startar. Huvudansvarig för studien är Niklas Nielsen, forskare vid Centrum för hjärtstopp, Lunds universitet och överläkare på Helsingborgs lasarett. Frågan som ska besvaras är om nedkylning fungerar vid hjärtstopp eller inte. Läs mer.
Under tisdagen beslutade Cancerfondens forskningsnämnd vilka forskare som får anslag under nästa år. Det blir en rekordutdelning på 454 miljoner kronor som går till 502 forskningsprojekt, samt planeringsgrupper och forskarmånader för kliniskt verksamma. Läs mer.
I dag lanserar Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2017 som sammanställer hjärthälsoläget och forskningens framsteg och utmaningar i Sverige. Antalet döda i hjärt-kärlsjukdom har minskat med nästan 7 000 personer per år under de senaste tio åren. Samtidigt leder vår livsstil till att riskfaktorer som fetma och stillasittande ökar kraftigt. Läs mer.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat sin granskning av Biogen/AbbVies läkemedel Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS). Oförutsedda och livshotande leverskador kan uppkomma under behandling och upp till sex månader efter avslutad behandling. EMA anser därför att användningen av läkemedlet ska begränsas för att minska risken för allvarlig leverskada. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius har köpt aktier i bolaget. Läs mer. Hannelius besvarar också ett antal frågor kring bolagets nystartade studie m.m. Läs mer.
Sista dag för handel i Gabathers aktie med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 16 nov 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 17 nov 2017. Läs mer.
Nextcell Pharma publicerar sin årsredovisning för 2016-2017. Läs mer.
Nanexa publicerar videoinspelningen från bolagets presentation på Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm. Läs mer. Bolaget meddelar också att grundare och insynspersoner tecknar sig för ytterligare aktier i Nanexa. Läs mer.
WntResearch meddelar att sista dag för handel med bolagets betalda tecknade unit, WNT BTU, är den 17 nov. Läs mer. WnTResearch aviserar även att företrädesemissionen som genomfördes under okt 2017 nu är registrerad hos Bolagsverket. Läs mer.
Glycorex Transplantation kungör att Jörgen Carlsson, med start den 15 nov, blir ny IR-chef för bolaget. Carlsson är sedan 1986 verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Under 17 år har han varit koncernredovisningschef med ansvar för extern rapportering för Aspiro. Läs mer.
MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell genomgår just nu en klinisk studie i samarbete med Apoteket. Studien fortlöper planeligt och förväntas slutföras i slutet av november. Protokoll och utvärdering för hela studien publiceras kort därefter. Läs mer.
QuiaPEG Pharmaceutical publicerade ett nyhetsbrev under gårdagen. Läs mer.
Enzymatica presenterar resultaten från en in vitro-studie, publicerad i en vetenskaplig tidskrift, som visar förmågan hos ColdZyme munspray att oskadliggöra de flesta av våra vanligaste förkylningsvirus. Läs mer.
Nanologica tidigarelägger kvartalsrapporteringen till den 23 nov. Läs mer.
Rättelse av nyheter från tisdagens nyhetssvep: A1M Pharma meddelar att bolagets prekliniska GLP-toxicitetsstudie med ROSgard, primärt för njurskydd vid cancerbehandling, har slutförts med positivt resultat, inklusive en fastställd dos som nu används för beräkning av doserna i bolagets planerade kliniska säkerhetsstudier i människa. Bolaget har därmed färdigställt samtliga prekliniska data som krävs för att ansöka om att inleda kliniska studier med ROSgard. Målsättningen är att på sikt inkludera såväl njur- och benmärgsskydd vid strålbehandling som behandling av havandeskapsförgiftning i bolagets kliniska program. Studiestarten är fortsatt planerad till det första kvartalet 2018. Läs mer.
Gabather offentliggör prospekt avseende företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget 33,1 mkr före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande som publicerades under gårdagen. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Enorama Pharma +16,25%, Vibrosense Dynamics +9,43%, QuiaPEG Pharmaceuticals +8,57%, ScandiDos +5,59%, NeuroVive +5,47%, Ellen +5,33%
Förlorare i lunchhandeln: Acarix -12,65%, AlphaHelix -9,68%, Xintela -7,82%, Sedana Medical -7,11%, BiBBInstruments -6,67%, Xbrane Biopharma -6,62%
Index: OMXS30 -0,65%, Hälsovård -0,26%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev