Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Riskkapitalister visar förnyat investeringsintresse inom sepsis
» Intervju: BrainCool tar in upp till 100 MSEK, fokus på USA
» Nordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
» Analys från Erik Penser Bank ser tydlig uppsida i A1M Pharma
» Blockchain – en framtida byggsten inom Life Science?
» Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer
» Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad
» BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden
» Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 47 här

Trots decenniers sökande efter effektiva behandlingsalternativ för att motverka effekterna av svår sepsis och septisk chock har forskningen på området ännu inte fått något avgörande genombrott. Nu pekar flera faktorer mot att det regulatoriska landskapet inom sepsis kan komma att förändras, vilket också har uppmärksammats av internationella investerare – med ett ökat intresse för diagnostik- och läkemedelsprojekt inom sepsis som följd. BioStock har intervjuat Mikael Lindstam, vd Aptahem, som tidigare i år fattade beslutet att styra om bolagets utvecklingsstrategi mot sepsis efter lovande prekliniska studieresultat med läkemedelskandidaten Apta-1. Läs mer.

A1M Pharmas vd Tomas Eriksson kommer hålla en pressträff idag den 27 nov kl. 15.00 och tala kring inlösen av A1M Pharmas teckningsoptioner, höstens starka nyhetsflöde och bolagets framtidsutsikter. Läs mer.

AstraZeneca och Chinese Future Industry Investment Fund aviserar sitt samarbete för att utveckla nya läkemedel i Kina. Läs mer. Astra tillkännagav även att en kompletterande läkemedelsansökan har lämnats in till Japans läkemedels- och medicintekniska agentur, för användning av Tagrisso (osimertinib), mot metastaser i centrala nervsystemet. Läs mer.

Immunicum, som utvecklar immunstimulerande cancerbehandlingar för solida tumörformer, tillkännager positiva preliminära resultat från koncepttest på djur med en kombination av ilixadencel och checkpointhämmare. Läs mer.

Isofol Medical meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin vid behandling av kolorektalcancer har godkänts för presentation på ASCO-GI 2018. Läs mer.

Nuevolution kommer att presentera nya data för sitt BET BD1-program vilka stödjer effekten i psoriasis/atopisk dermatit. Läs mer.

Episurf Medical deltar vid Basingstoke Knee Osteotomy Masterclass som arrangeras den 7-8 dec i Basingstoke, Storbritannien. Läs mer.

Karo Pharma har slutit ett avtal med det österrikiska läkemedelsbolaget Marinomed Biotech om en licens att marknadsföra en patenterad förkylningsprodukt i Sverige, Norge och Finland. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical genomför företrädesemission om 15 mkr för att finansiera utvecklingen av sina produkter samt förvärv av veterinära produkter från vitryska ProBioTeh. Företrädesemissionen är via teckningsåtagande garanterad till ca 2,3 procent. Läs mer.

Sectra erbjuder nu möjligheten att dokumentera och följa upp användningen av kontrastmedel med gadolinium i företagets lösning för stråldosövervakning, Sectra DoseTrack. Läs mer.

Recipharm utrustar ytterligare tre anläggningar för att kunna leverera serialiserade produkter till USA. Läs mer.

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsoapplikation Previct Alcohol. Läs mer.

Eurocine Vaccines kommer att presentera bolaget vid ett antal tillfällen under nov-dec. Läs mer.

Rapporter: Genovis  Intervacc  BibbInstruments

Malignt melanom är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i cancer bland unga vuxna. Trots att behandlingar av melanom har förbättrats på senare tid har de flesta patienterna ingen nytta av behandlingen, som dessutom ofta medför biverkningar. I en ny avhandling från Uppsala universitet har Aglaia Schiza undersökt nya sätt att behandla sjukdomen. Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

SpectraCure publicerar den intervjuvideo som gjordes i samband med internmötet den 21 nov. Läs mer.

MedCap: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har meddelat att man bedömer att förutsättningarna för subvention av läkemedlet Cresemba, för behandling av invärtes svampinfektioner, är uppfyllda. Läs mer.

Infant Bacterial Therapeutics kallar till extra bolagsstämma mån den 8 jan 2018. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: SpectraCure +26,27%, Verisec +5,7%, Aptahem +4,93%, Senzime +4,73%, VibrioSense Dynamics +4,62%, Immunicum +4,57%

Förlorare i lunchhandeln: Arcoma -10,06%, QuickCool -7,62%, Double Bond Pharmaceutical -7,37%, Prebona -6,81%, Infant Bacterial Pharmaceutical -5,45%, Phase Holographic -5,33%

Index: OMXS30 +0,2%, Hälsovård +0,61%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev