Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 13 november

Nyhetssvepet måndag 13 november

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet måndag 13 november

13 november, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden
» Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen
» Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London
» Nya FoU-strategier boostar läkemedelsbolagens pipelines
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation
» Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt 
» Lönsamt biotechbolag tar in nytt kapital
» Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022
» Xintela nedpressat trots händelserikt år


Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 45 här
Cantargia tar in 232 mkr för att finansiera bolagets kliniska utveckling av läkemedelskandidaten CAN04 inom immunonkologi fram till 2020. En rad tunga institutionella investerare går in som ägare i det First North-noterade bolaget, bl.a. tre AP-fonder och Handelsbankens Läkemedelsfond. I gårdagens Söndagsintervju med BioStock kommenterade vd Göran Forsberg emissionen, den nya ägarbilden och sina egna visioner för Cantargia på tre års sikt. Läs mer.
En ny rapport från GBI Research visar att omkring hälften av världens totala intäkter från läkemedelsförsäljning kommer från monoklonala antikroppar (MAbs). Sett till den övergripande industripipelinen så står MAbs för nästan 3000 olika utvecklingsprogram inom en rad olika terapiområden, och den globala försäljningen av terapeutiska monoklonala antikroppsprodukter förväntas nå 125 miljarder dollar år 2020. Det innebär goda marknadsutsikter för bolag som Genovis, som redan har 23 av de 25 största läkemedelsbolagen som kunder och som tillhandahåller produkter som behövs för utveckling, analys och kvalitetskontroll av nya läkemedel inom detta område. Läs mer.
BrainCool ansöker om etikgodkännande för studier avseende medicinsk kylning som behandling mot upprepade huvudkollisioner inom amerikansk fotboll. Forskare belyser alltmer de allvarliga skadorna som orsakas av repetitiva slag mot huvudet av karaktären sub-concussive, närmast likställt med “minihjärnskakningar”. Läs mer.
Xintela meddelar att bolaget stärker kassan med 17 mkr inför utvecklingsarbete mot kliniska studier samt fortsatta samarbetsdiskussioner, genom en riktad emission om 10 mkr och lån om 7 mkr. Läs mer.
Immunovia bjuder in till telefonkonferens den 13 nov 2017. Läs mer.
Ascelia Pharma stärker nuvarande styrelse med Helena Wennerström och Hans Maier. Wennerström är CFO och vice vd i Bulten och har sedan tidigare erfarenhet från liknande positioner i Finnveden och FinnvedenBulten samt från Dicentia och Topcon. Maier har haft ledande befattningar inom Schering AG och Bayer AG i 25 år. Läs mer.
Diamyd Medical meddelar att fas II-studien DIAGNODE-2 nu är öppen att ta in patienter. Läs mer.
SpectraCures vd Masoud Khayyami presenterar bolaget och statusen för pågående kliniska studie idag 13 nov. Läs mer.
MediRätt har tilldelats en halv miljon kronor i finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Läs mer.
VibroSense Dynamics kommer att delta vid Sedermeradagen Stockholm den 16 nov 2017 med syftet att informera om sin verksamhet och framtidsutsikter för befintliga och potentiella investerare. Läs mer.
Sectra stärker närvaron i Saudiarabien genom att öppna regionalt servicekontor och skriva nytt partneravtal med El Seif Development. Läs mer.
Nexstims aktie som handlas på First North har handelstoppats. Läs mer.
Valberedning utsedd inför årsstämma den 26 april 2018 i Alligator Bioscience. Läs mer.
Kommuniké från extrastämma i Gabather den 13 nov 2017. Läs mer.
IRRAS offentliggör erbjudande om teckning av aktier samt prospekt för notering på Nasdaq First North Premier. Läs mer.
Rapporter: Moberg Pharma  Gabather  Double Bond Pharma  SensoDetect  Scandinavian ChemoTech  Xbrane Biopharma
Sedan 2001 kan vissa patienter med svår typ 1-diabetes erbjudas transplantation med insulinproducerande celler på Akademiska sjukhuset. Cellerna tas från bukspottkörtlar hos avlidna donatorer, men inom några år hoppas forskare vid Akademiska och Uppsala universitet starta kliniska studier med insulinproducerande celler framodlade ur patientens egna stamceller. Läs mer.
En helt ny undersökningsteknik med magnetkamera kan mäta blodförsörjningen i hjärtmuskeln och därmed tidigt upptäcka patienter med hjärtsjukdom. Det kan ha en avgörande betydelse för val av behandling och därmed patientens prognos. Forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds Universitet har i samarbete med forskare från National Institute of Health bevisat den kliniska användbarheten av den nya tekniken. Läs mer.
Inflammatorisk tarmsjukdom är vanligt hos äldre och det finns stora skillnader i val av behandling mellan olika åldersgrupper. Patienter över 60 år får oftare kortisonpreparat i stället för nyare mediciner som påverkar immunsystemet. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en stor registerstudie, som publiceras i Gastroenterology. Läs mer.
Nyheter inkomna efter fredag e.m:
Karessa Pharma presenterar på Stora Aktiedagen den 13 nov. Läs mer.
SciBase meddelar att Goldenberg Dermatology är första kliniken i USA att erbjuda Nevisense-screening för tidig upptäckt av melanom. Läs mer.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines den 10 nov. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Enorama Pharma +15,27%, Follicum +13,6%, Nexstim +12,64%, Prebona +12,6%, Zenicor Medical Systems +9,6%, Senzime +4,67%
Förlorare i lunchhandeln: DexTech Medical -9,39%, Glycorex -7,66%, RhoVac -7,28%, Xbrane Biopharma -6,49%, Oncology Venture -6,43%, Redwood Pharma -5,04%
Index: OMXS30 -0,41%, Hälsovård -0,02%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev