Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Intervju: BrainCool tar in upp till 100 MSEK, fokus på USA
» Nordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
» Analys från Erik Penser Bank ser tydlig uppsida i A1M Pharma
» Blockchain – en framtida byggsten inom Life Science?
» Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer
» Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad
» BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden
» Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen
» Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 46 här

Träffa A1M Pharma, BrainCool och Cantargia på BioStock Live

Måndag den 4 december arrangerar vi nästa BioStock Live investerarträff i Stockholm. Eventet direktsänds från Nyhetsbyrån Direkts redaktion och BioStocks läsare är välkomna att bevaka bolagens presentationer på plats i tv-studion. Under eventet kommer vi även att ge en förhandstitt på BioStocks nya analysverktyg för börsbevakning. Läs mer och anmäl dig här.

Idag inleddes handeln i 2cureX på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget utvecklar metoden IndiTreat vars syfte är att kartlägga den mest effektiva individuella behandlingen för patienter med kolorektalcancer. Teckningskursen i den föregående listningsemissionen var 7,8 kr per aktie, och vid lunchtid handlades aktien till 8,35 kr, motsvarande en uppgång med ca 7 procent. Läs mer. Till MedWatch säger vd Ole Thastrup ”Det er temmelig vildt”. Läs mer (kräver inloggning).

Doxa har signerat ett avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas biokeramiska dentalcement, Ceramir Crown & Bridge. Läs mer.EQL Pharma har tecknat ett treårigt samarbetsavtal, med möjlighet till förlängning, med ett generikaföretag avseende läkemedlet Kaliumklorid. Avtalet innebär att försäljningen av läkemedlet på den norska, danska och finska marknaden kommer skötas av samarbetspartnern . Läs mer.

Arcoma meddelar att Helsingborgs Lasarett väljer Arcoma Precision när man uppgraderar sitt röntgenrum. Installation förväntas ske kring årsskiftet och ordern är värd ca 4 mkr. Utöver det första avtalet finns option på ännu ett system inom region Skåne under perioden fram till 2020. Läs mer.

LIDDS har startat fyra interna projekt som fokuserar på att bedöma möjligheten att använda NanoZolids drug delivery teknik för lokal eller intratumoral immunterapi. Läs mer.

Infant Bacterial Therapeutics (IBT) genomför en riktad nyemission om cirka 105 mkr samt en nyemission om cirka 440 mkr med företrädesrätt för IBT:s aktieägare, villkorat av en extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser, garantiåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande totalt 89 procent av företrädesemissionen.Läs mer.

Sectra publicerar sin delårsrapport för perioden maj–okt 2017 den 8 dec 2017. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens. Läs mer.

CLS kommer presentera bolaget vid Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 nov. Läs mer.

SpectraCure meddelar också sitt deltagande på Stora Aktiedagen. Läs mer.

Oncology Ventures webbplats finns nu även på kinesiska. Läs mer.

Rapporter: Initiator Pharma  AcouSort  Follicum  Paxman  Brighter  Arcoma

Oralt insulin fördröjde insjuknande i typ 1-diabetes hos en del, men långt ifrån alla, visar en studie från TrialNet, världens största nätverk av mottagningar som screenar för typ 1-diabetes. Resultaten presenterades på American Diabetes Associations kongress i juni tidigare i år och publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften JAMA. Läs mer.

Forskare vid Umeå universitet har för första gången kunnat koppla genetiska defekter i immunsystemet till varför ungefär var femte barn har en mer svårbehandlad karies. Resultaten, som kan leda till bättre sätt att identifiera högriskpatienter och behandla deras karies, presenteras nu i tidskriften EBioMedicine. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

BrainCool har säkerställt en långsiktig finansiering av bolaget om upp till 100 mkr under en treårsperiod, genom en riktad utgivning av konvertibler till en större internationell institutionell investerare. Kapitaltillskotten ska användas bland annat för att etablera försäljning och stärka produktionsprocesserna inom affärsområdet Braincooling i både USA och Europa. BioStock kontaktade bolagets vd Martin Waleij för att följa upp nyheten. Läs mer.

Nordea Markets har publicerat en uppdragsanalys av A1M Pharma, där man konstaterar att bolaget är i färd med att bygga en behandlingsplattform baserad på sin läkemedelskandidat ROSgard med potential för att skydda celler och vävnader mot bl.a. oxidativ stress. Nordea bedömer att ett kapitaltillskott, alternativt ett partnersamarbete, kommer att krävas för att slutföra de kommande kliniska studierna som ska inledas under 2018. Värderingsmässigt placerar Nordea A1M Pharmas riskjusterade nuvärde per aktie i ett intervall där medelvärdet landar på drygt 20 kronor. Läs mer.

Sensori tecknar femårigt distributionsavtal gällande försäljning av Antinitus-plåster i Iran – värde cirka 2 miljoner Euro. Läs mer.

Inhalation Sciences patentansökan avseende Xpose ALI, bolagets modul för aerosol exponering av celler har godkänts i Kina. Patentet är ett s.k. produktpatent och omfattar bland annat produktens konstruktion. Läs mer.

Offentliggörande av förvärv av aktier i IRRAS genomförda av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget. Läs mer.

Cantargia kommer att genomföra en bolagspresentation på Life Science Seminar 24 nov i Stockholm för att presentera bolaget och dess framtidsplaner. Bolaget avser även att medverka vid en live-chat via Småbolagsjakten på Facebook den 29 nov 2017. Läs mer.

CombiGene meddelade igår att bolaget deltog på ”Advanced Therapies Investor Day” i London. Läs mer.

Doxa genomför en företrädesemission som vid full teckning inbringar en bruttolikvid om 32,1 mkr före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden avseende företrädesemissionen från två aktieägare i bolaget omfattande cirka 24 procent av det totala antalet aktier i företrädesemissionen. Läs mer.

RLS Global meddelade att bolaget tidigarelägger publicering av kvartalsrapport. Nytt datum är den 28 nov 2017. Läs mer.

Rapporter: Prolight Diagnostics  Real Heart  BrainCool

Vinnare i lunchhandeln: SpectraCure +11,22%, CombiGene +7,66%, BrainCool +7,48%, Pharma Lundensis +6,15%, LIDDS +5,84%, Isofol Medical 4,39%

Förlorare i lunchhandeln: Arcoma -16,49%, ISR -11,37%, NorInvent -9,75%, Respiratorius -5,99%, Moberg Pharma -5,84%, Senzime -5,13%

Index: OMXS30 +0,26%, Hälsovård -0,11%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev