Nordea Markets har idag publicerat en uppdragsanalys av A1M Pharma, där man konstaterar att bolaget är i färd med att bygga en behandlingsplattform baserad på sin läkemedelskandidat ROSgard med bred potential för att skydda celler och vävnader mot bl.a. oxidativ stress. Likt Erik Penser-analysen som släpptes igår konstaterar även Nordea det uppenbara, att ett kapitaltillskott, alternativt ett partnersamarbete, kommer att krävas för att slutföra de kommande kliniska studierna som ska inledas under 2018. Värderingsmässigt placerar Nordea A1M Pharmas riskjusterade nuvärde per aktie i ett intervall där medelvärdet tangerar de drygt 20 kronor Erik Penser Banks analys landade i, med 28 kronor per aktie som övre intervallgräns.

Nordea bedömer i sin uppdragsanalys marknadspotentialen för A1M Pharma inom indikationerna njurskydd vid strålterapi (PRRT) och havandeskapsförgiftning (preeklampsi) som lovande, motsvarande mellan 560 miljoner till 1,96 miljarder dollar för njurskydd vid PRRT och 1,2-3.2 miljarder dollar inom havandeskapsförgiftning.

I analysen konstaterar man vidare att ROSgard, som är ett rekombinant läkemedel baserat på ett kroppeget protein (A1M), kan ha vissa fördelar vad gäller säkerhetsprofilen i de kommande kliniska prövningarna. Detta antagande menar man stärks ytterligare av att ROSgard bygger på en mycket solid vetenskaplig grund med mer än 40 års bakomliggande forskning rörande dess verkningsmekanism.

På risksidan pekar man på generella utvecklingsmässiga och regulatoriska risker som är förknippade med läkemedelsutveckling samt kliniska studier, samtidigt som man konstaterar att prekliniska projekttillgångar generellt är vanskliga att värdera, inte minst som framtida prissättning och efterfrågan kan vara svåra att förutse.

En mer konkret risk man belyser i analysen är det framtida behovet av kapitaltillskott, men Nordea konstaterar samtidigt att bolaget troligen har goda möjligheter att resa tillräckligt kapital för att inta en stark förhandlingsposition i framtida partnerskapsdiskussioner.

Läs hela analysen av A1M Pharma från Nordea Markets här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp

 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev