Home Nyheter BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter

BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter

BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter

14 november, 2017

Amerikansk fotboll är bara en i raden av kontaktsporter där BrainCools teknik för snabb medicinsk kylning vid hjärnskakning skulle kunna behandla patienter innan de når sjukhus. BrainCool har redan pågående studier på svenska ishockeyspelare inom hjärnskakning, samt ett projekt inom traumatiska hjärnskador där man erhållit finansiering för  av det amerikanska försvaret. Så sent som igår meddelade bolaget att man lämnat in en ansökan om etikgodkännande för studier inom kylning som behandlingsmetod mot “repetitiva huvudkollisioner”, vilket skulle kunna öppna upp även för sporter som rugby, boxning, MMA och ridsport.
En nyligen publicerad vetenskaplig studie som undersökte sambandet mellan amerikansk fotboll och kronisk traumatisk encefalopati (CTE) fann att merparten donerade hjärnor från avlidna spelare visade tecken på neurodegenerativ sjukdom. Forskare vid Boston University School of Medicine och VA Boston Healthcare System har analyserat donerade hjärnor från 202 avlidna spelare som varit aktiva på alla nivåer inom amerikansk fotboll. Forskarna fann tydliga tecken på kronisk traumatisk encefalopati hos 177 av dem, motsvarande 88 procent.
Bland de spelare som varit aktiva i högsta ligan NFL (National Football League) var förekomsten hela 99 procent; tecken på CTE hittades i 110 av 111 undersökta hjärnor från NFL-spelare. CTE är en hjärnskada som ofta förväxlas med Alzheimers och som ibland även går under benämningen boxardemens, vilket förtydligar att omständigheterna under vilken sjukdomen kan uppstå, är vid upprepade slag mot huvudet som framkallar ”minihjärnskakningar”. Studieresultaten har publicerats i Journal of the American Medical Association.
Termen “boxardemens” vittnar om faran med flera kontaktsporter
Boxardemens är symtom på hjärnskador orsakade av upprepat våld av varierande svårighetsgrad mot huvudet, och i studien observerades alltså förekomst av sjukdomen hos spelare på samtliga nivåer, från amatörer till tidigare proffs med högst incidens bland spelare som tävlat på den högsta nivån.
Typiska symptom hos personer som lider av CTE är beteendemässiga förändringar. Humörsvängningar är vanligt förekommande, men även impulsivitet, depression, ångest, känslor av hopplöshet och våldsamhet. Neurologiska besvär kan med tiden leda till bland annat demens, depression, aggressiva karaktärsdrag, samt självmord. I USA har särskilt de fall där före detta amerikanska fotbollsspelare begått självmord fått alltmer uppmärksamhet, då det framkommit att CTE orsakat av repetitiva huvudkollisioner varit en ledande faktor.
Flera tidigare amerikanska studier som har undersökt amerikansk fotbollspelare, belyser att hjärnrelaterade sjukdomar uppstår som en konsekvens av upprepade huvudkollisioner, där även mindre återkommande hjärnskakningar bidrar till ett bestående och allvarliga skador på sikt.
Huvudtrauman inom idrotten ett uppmärksammat problem
Problematiken med huvudtrauman och hjärnskakningar inom idrotten, och kanske främst inom amerikansk fotboll, har uppmärksammats stort i USA de senaste åren och NFL har även fått utstå hård kritik för att inte ha tagit problemet på tillräckligt stort allvar. Kort efter att den aktuella studien offentliggjorts gick flera amerikanska senatorer som följt utvecklingen ut med officiella uttalanden om behovet av att skydda nuvarande och framtida NFL-spelare, men även utövare av andra kontaktsporter, från huvudtrauman, hjärnskakningar och dess konsekvenser, samt krävde att snabba åtgärder måste vidtas för att stödja vidare forskning av bl.a. statliga National Institute of Health (NIH).
Den prestigefyllda högsta amerikanska fotbollsligan har uppenbarligen tagit till sig av den massiva kritiken och lovade förra året att skjuta till 100 miljoner dollar specifikt för hjärnskakningsrelaterad forskning, varav 60 miljoner dollar fördelat till teknisk utveckling av bättre skyddsutrustning – med tonvikt på förbättrade hjälmar – samt resterande 40 miljoner dollar öronmärkta till medicinsk forskning.

»Om studien vinner acceptans, mångfaldigas marknadspotentialen från enbart hjärnskakningar till all form av kontaktsporter med inslag av repetitiva huvudkollisioner, exempelvis rugby, boxning, MMA och ridsport«.
– Vd Martin Waleij om studien på amerikanska fotbollsspelare i Limhamn Griffins i samarbete med Skånes Universitetssjukhus

Många kontaktsporter skulle kunna bli aktuella för BrainCools lösning
Hjärnskakningar är ett stort problem inom flera kontakt- och kollisionssporter och antal incidenter enbart i USA uppgår årligen till cirka 3,8 miljoner. Det har visats att upprepade hjärnskakningar som uppstår inom en kortare tidsperiod, och/eller hjärnskakningar som uppstår trots att det utlösande våldets kraft är ringa, är särskilt farliga. Förhöjd kroppstemperatur ökar hjärnans behov av syre och glukos och leder till sämre prognos vid flera typer av hjärnskada.
BrainCools produkt PolarCap System är portabel och kan placeras i sjukvårdsrum för att snabbt kyla ner spelare och begränsa neurologiska skador som kan uppstå i samband med upprepade slag mot huvudet. I studien ska biomarkörer analyseras för att utvärdera effekten av hjärnkylning. PolarCap utvärderas redan som behandlingsmetod mot hjärnskakningar i en studie som utförs tillsammans med SHL och HockeyAllsvenskan, ett samarbete som utökades i mitten av oktober.
250 miljoner fotbollsspelare kan löpa risk för hjärnskador
Även inom den europeiska fotbollen syns ett ökat intresse för de negativa aspekterna av upprepade trauman mot huvudet. Före detta Premier League-spelaren Alan Shearer i England har engagerat sig i frågan och medverkar i en uppmärksammad BBC-dokumentär, där man undersökt riskerna för permanenta hjärnskador och demens till följd av att nicka en fotboll tusentals gånger under karriären, vilket ofta är fallet för elitspelare. I dokumentären låter Shearer bland annat undersöka sig med magnetröntgen och talar med såväl anhöriga till fotbollsspelare som drabbats av demens efter karriären som ansvariga vid fotbollsförbund och spelarorganisationer. Enligt BBC News har dokumentären, som har premiär kommande söndag, redan inspirerat välgörenhetsorganisationen The Drake Foundation att donera en miljon brittiska pund till medicinsk forskning om sambandet mellan hjärnskador och fotbollsspelande.
Ökat blodflöde i hjärnan vid medicinsk kylning
I juli publicerades en pilotstudie som BrainCool genomförde med Pennsylvania State University, i vilken hjärnkylning tillämpades. Resultaten visade bl.a att patienterna initialt efter kylning upplevde tillfällig lindring av hjärnskakningssymptom som yrsel, illamående, koncentrations- och minnessvårigheter. Forskarna noterade också en ökning i blodflödet till hjärnan när kylning användes, vilket är en ytterst viktig faktor eftersom syre- och näringsbrist i samband med förhöjd kroppstemperatur är en bidragande orsak till celldestruktion i samband med en inträffad hjärnskakning.
BrainCool-studie fick finansiering av den amerikanska försvarsmakten
På USA-marknaden har BrainCool kunnat notera ett stegrande intresse för en ökad klinisk användning av hypotermi vid traumatisk hjärnskada (TBI) och stroke. Att bolaget därför i samarbete med ett välrenommerat amerikanskt universitetsssjukhus och genomfört ett antal djurstudier med RhinoChill inom TBI, är ett styrketecken. Ytterligare en kvalitetsstämpel erhöll bolaget i samband med att dessa studier erhöll finansiering av den amerikanska försvarsmakten med cirka 150 000 USD. Lyckas man visa de kliniska fördelarna med RhinoChill öppnas en ny och betydande marknadspotential upp inom indikationerna allvarlig och mild TBI.
RhinoChill behandlar allvarligt skadade patienter (medvetslösa eller nedsövda) medan PolarCap behandlar vakna patienter. BrainCool har således utrustat sig med både hängslen och livrem för att inte missa några affärsfördelar vid ett eventuellt tydligt och kliniskt relevant studieresultat. FDA klassificerar sedan några månader tillbaka RhinoChill som en medicinteknisk produkt, vilket överbryggar ytterligare ett hinder för att kunna bearbeta den amerikanska marknaden.
Ett bredare godkännande av medicinsk kylning 
Produkter inom hjärnkylning har hittills primärt använts för behandling av patienter med hjärtstillestånd. Att BrainCool avser att registrera RhinoChill för generell hypotermibehandling, lägger ytterligare en viktig pusselbit inför marknadsintroduktionen då det innebär att behandling kan ske även inom andra neurologiska områden, som exempelvis TBI. Ett bredare marknadsgodkännande skulle därvidlag även gynna bolagets produkt PolarCap, vid behandling av mild TBI eller hjärnskakning.
BioStock har sökt bolagets vd Martin Waleij för att ställa några frågor, och avser att ytterligare följa upp den senaste tidens digra nyhetsflöde från bolaget.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev