Resultat från en klinisk studie visar att Biovicas teknik DiviTum kan ge en tillförlitlig prognos och även utvärdera effekten av behandling som ges till patienter med pankreascancer. Studien har genomförts i samarbete med Universitetet i Heidelberg i Tyskland och resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Pancreas, innebär att Biovicas teknik hittills har visat potential i fyra stora cancerindikationer; spridd bröst-, lung- och gastrointestinalcancer samt cancer i bukspottskörteln. 

Målet är snabbare och effektivare test av cancerbehandlingar
Pankreascancer är en av de dödligaste formerna av cancer och behovet av nya biomarkörer för utvärdering av sjukdomen och behandlingseffekt är stort. Biovica har utvecklat DiviTum med målsättningen att erbjuda ett snabbare och mer effektivt test för utvärdering av av cancerbehandlingar. Enkelt uttryckt handlar det om att så tidigt som möjligt kunna avgöra om en behandling är effektiv eller inte. Tidigare har bolaget kunnat visa DiviTums potential som en dynamisk biomarkör inom spridd bröst-, lung- och gastrointestinalcancer, och studien med Universitetet i Heidelberg visar nu att DiviTum har potential även inom pankreascancer.

DiviTum gav viktiga svar
Den tyska studien, som omfattade 404 patienter, visade för första gången att DiviTum kan användas som en dynamisk biomarkör före och under behandling av patienter med pankreascancer. I studien gav tekniken viktiga svar angående patienternas prognos och kunde även utvärdera hur effektiv läkemedelsbehandlingen var inför operation. Resultaten visar att Biovicas test var prognostisk för totalöverlevnad hos samtliga patienter, där patienter med låga DiviTum-värden efter avslutad behandling hade signifikant längre överlevnad jämfört med patienter med höga värden.

Tekniken utvärderas i flera kliniska studier
DiviTum är ett praktiskt, icke-invasivt test som mäter tymidinkinasaktivitet i blodprov från patienten för att förutsäga utfall och utvärdera behandling av solida tumörer. Biovica har ett pågående studieprogram omfattande mer än 10 kliniska studier och 1 500 patienter för att dokumentera DiviTums förmåga att analysera solida tumörer, som enligt bolaget är helt unik.

Anders Rylander, vd Biovica

Anders Rylander, vd Biovica.

Biovicas vd Anders Rylander kommenterar studieresultaten:

– Resultaten som presenteras från vårt samarbete med Dr Felix vid Heidelbergs universitet visar användbarheten av DiviTum för prognos och utvärdering av behandlingseffekt för patienter med pankreascancer. Detta bygger vidare på redan publicerade data på andra tumörformer och ger ytterligare stöd till DiviTums potential utanför vårt omfattande studieprogram på bröstcancer. Resultaten styrker ytterligare vårt långsiktiga mål att etablera DiviTum som ett standardverktyg för att förutsäga behandlingseffekt och tidigt utvärdera behandlingars effektivitet på patienter med solida tumörer.

Positiva resultat från svensk bröstcancerstudie
Så sent som för en vecka sedan offentliggjorde Biovica även resultat från en studie på 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer, som genomförts av forskare vid Lunds Universitet. Resultaten som kommer att presenteras vid SABCS, världens största bröstcancerkongress i San Antonio, USA i december, visar att DiviTum kan ge mer precis prognos jämfört med dagens standardmetoder – med traditionell bilddiagnostik tar det ca 3 månader att utvärdera hur effektiv en given behandling är genom att titta på volymförändringar hos tumörer. I den aktuella studien såg man att DiviTum kan prognosticera utfall redan efter en månad, avseende tid till progression och överlevnad, vilket kan ha stor betydelse för valet att fortsätta eller byta behandling och därmed möjliggöra ett bättre utfall för patienten.

Kommande triggers
Viktiga milstolpar för bolaget under det kommande året, enligt Biovicas vd Anders Rylander, är dels att slutföra de pågående kliniska prövningarna inom bröstcancer, vilka kommer att ligga till grund för den fortsatta kommersialiseringen av DiviTum, samt dels att ingå samarbeten och inleda studier i USA, och att etablera ett första kommersiellt samarbete med ett amerikanskt laboratorium.

Kort om Biovica
Biovicas affärsidé är att utveckla och kommersialisera blodbaserade biomarkörer för att utvärdera effekten av cancerbehandlingar, i syfte att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Bolagets CE-märkta DiviTum-teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier visat sig tidigt kunna ge svar på om en cancerbehandling är effektiv.

Biovica börsnoterades i slutet av mars på Nasdaq First North Stockholm och handlades inledningsvis under noteringsemissionens teckningskurs (12,50 kr). Efter dagens nyhet har bolagets aktie stigit drygt 10 procent i förmiddagshandeln och handlas i skrivande stund till runt 14 kronor.

Läs mer om Biovica på bolagets hemsida. Nedan en video om bolagets DiviTum-teknologi.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev