I en analysuppdatering som publicerades av Erik Penser bank under onsdagen konstaterar man att A1M Pharmas projekt fortlöper enligt den tidigare kommunicerade tidsplanen. Man gör också bedömningen att framsteg som gjorts i den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard meriterar en uppräkning av SOTP-värdet till 175 MSEK eller motsvarande 21,70 kronor per aktie, vilket innebär en uppsida om drygt 60 procent relativt onsdagens stängningskurs på 13,45 kronor.

Analysen, som följer på bolagets kvartalsrapport som också publicerades igår, lyfter fram att A1M Pharmas rörelsekostnader ökade med 28 procent under den rapporterade perioden, en logisk följd av den uppväxling bolaget gjort i och med slutförandet av den prekliniska utvecklingsfasen för läkemedelskandidaten ROSgard.

Mot kliniska studier inom njurskydd vid cancerbehandling
Samtliga prekliniska studier är nu avslutade och de sista förberedelserna gjorda inför de kliniska studierna, som beräknas starta enligt plan under första kvartalet 2018. Bolaget arbetar nu med en ansökan som skall lämnas in till Läkemedelsverket om tillstånd att påbörja en klinisk fas I-studie med ROSgard inom njurskydd vid strålningsbehandling av neuroendokrina tumörer, NETs.

Vid den aktuella cancerbehandlingen, en intern strålbehandling som går under benämningen PRRT, ansamlas radioaktiva restprodukter i patientens njurar med skadliga effekter som följd. ROSgards njurskyddande egenskaper möjliggör därmed effektivare cancerbehandling, dels genom högre strålningsdoser och dels genom att tiden som måste passera mellan patientens behandlingstillfällen kan kortas ned.

Ryggmärgsskyddande egenskaper ger ytterligare potential
Nyligen offentliggjorde A1M Pharma att man utöver njurskydd även har konstaterat att ROSgard skyddar ryggmärgen. Skador på ryggmärgen är en sidoeffekt vid extern strålningsbehandling, vilket bolagets vd Tomas Eriksson också poängterade betydelsen av i gårdagens kvartalsrapport. Han konstaterade i sin vd-kommentar att denna form av strålbehandling är ”mycket mer vanligt förekommande”, vilket får ses som en tydlig indikation på att bolaget i och med de nya fynden ser en ännu bredare potential för ROSgard. En tolkning som får stöd i det faktum att biomarkörer för benmärgsskydd kommer att integreras i de kommande kliniska studierna.

»Vi arbetar nu med att införa undersökning av benmärgsskydd i vårt kommande kliniska program, vilket innebär att vi utan förändringar av varken tidsplan eller budget kan öka värdet av vårt kliniska program i betydande omfattning.«
– Tomas Eriksson, vd A1M Pharma 

Kapitaltillskott eller partnerskap behövs för att slutföra klinisk studie
Erik Penser Bank uppskattar att bolaget kommer att behöva göra en kapitalanskaffning under det kommande året om cirka 90 MSEK för att kunna slutföra den kommande kliniska studien med ROSgard. De teckningsoptioner som ställdes ut vid senaste emissionen, med teckningstid fram till 8 december, kan dock tillföra kassan upp till cirka 26 MSEK före emissionskostnader vilket skulle senarelägga behovet av en ny finansieringsrunda. Ytterligare en möjlighet är naturligtvis att bolaget landar ett partnerskap rörande den fortsatta utvecklingen av ROSgard, något vd i sin rapportkommentar antyder att intresset för hos hugade spekulanter knappast har blivit mindre efter upptäckten att läkemedelskandidaten även skyddar ryggmärgen.

Uppjusterad chansvärdering och nära dubblat SOTP-värde
Samtidigt som analysen konstaterar att bolaget verkar i en riskfylld sektor ser man även hög kurspotential i aktien. Penser Bank justerar i analysen upp chansvärderingen för projektet med 2 procentenheter givet de lyckade prekliniska studierna, vilket i sin tur skruvar upp SOTP-värdet för A1M Pharma från 92 MSEK till 175 MSEK, vilket i dagsläget motsvarar en aktiekurs om 21,70 kronor per aktie. Aktiens stängningskurs på onsdagen var 13,45 kronor.

Läs hela analysuppdateringen från Erik Penser Bank här.

Läs även: BioStocks analys av A1M Pharma från 24 maj.

Fotnot: BioStock har för avsikt att publicera en analysuppdatering rörande A1M Pharma i närtid.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp

 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev