Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 4 oktober

Nyhetssvepet onsdag 4 oktober

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet onsdag 4 oktober

4 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» DexTech Medical intensifierar utlicensieringsarbetet
» Annexin Pharmaceuticals avgående vd: »Det här bolaget och dess läkemedelskandidat är helt unika«
» VD Aptahem: »Studieresultaten verkade för bra för att stämma«
» Video: Rabeximod kan ta Cyxone från preklinik direkt till fas III
» Video: NeuroVive på Mitochondria Day 2017
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science
» Phase Holographics nylansering förenklar studier av metastaserande cancerceller
» Söndagsintervjun: Annette Agerskov, vice vd Enorama Pharma

» Topplista: Här är världens 20 mest säljande läkemedel
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 39 här
DexTech Medical har intensifierat arbetet för att identifiera en lämplig samarbetspartner för utlicensiering ut läkemedelskandidaten OsteoDex som utvecklas för behandling av avancerad prostatacancer. Hittills har lovande resultat pekat på hög tolererbarhet, få biverkningar och inte minst en tydlig bromsverkan på processen i skelettet. För att kartlägga möjliga samarbetspartners har DexTech anlitat EY, en av världens största aktörer inom finansiella tjänster med global räckvidd. BioStock fick en pratstund med vd Anders R Holmberg rörande bolagets strategier. Läs mer.
Annette Colin Lövgren som fram tills gårdagens överraskande besked om att hon lämnar Annexin Pharmaceuticals, säger i en intervju med BioStock att bolaget och dess läkemedelskandidat är helt unika och banbrytande. Läs mer.

Ny analyskommentar rörande Saniona från Redeye. Läs mer.
NeuroVive har rekryterat Daniel Schale som kommunikationsdirektör. Schale kommer närmast från en roll som senior rådgivare inom corporate communications och public affairs på PR-byrån Aspekta, med särskilt ansvar för kunder inom läkemedels- och life scienceindustrin, samt lobbying, opinionsbildning, och kommunikation kring disease awareness och market access. Läs mer.
Cline Scientific har publicerat ett månadsbrev för september. “Stamcellsterapier möjliggörs när regelverket förändras”. Läs mer.
Idogens investerarträffar i höst: Aktiedagen i Stockholm den 17 okt, Sedermeradagen i Göteborg den 18 okt, Life Science Seminar i Stockholm den 24 nov samt Feminvest i Stockholm den 11 dec. Läs mer.
Sarah Fredriksson, VD för PULS, kommenterar NLS Days 2017: “Vi skapar globala möjligheter på hemmaplan”. Läs mer.
IRLAB inleder Fas II-studie med IRL752 för behandling av demens vid Parkinsons sjukdom. Läs mer.
Sedana Medical har rekryterat Peter Sackey som Chief Medical Officer. Sackey kommer närmast från rollen som överläkare och Docent vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Läs mer.
Även Peptonic Medical är i rekryteringstagen och meddelar att man har anställt Erik Sundquist, tidigare bl.a Europaansvarig på Q-Med, som ny marknadschef i bolaget. Läs mer.
Det privatägda och lundabaserade läkemedelsbolaget Diaprost har slutit ett exklusivt forsknings- och optionsavtal, inklusive förskottsbetalning, forskningsfinansiering och utvecklings- och milstolpebetalningar för antikroppen h11B6 för målsökande terapi av prostatacancer, med ett världsledande läkemedelsbolag (topp 10). Läs mer.
Bactiguard meddelar idag att deras centrala venkatetrar för infektionsprevention har erhållit godkännande i Hongkong. Läs mer.
En ny studie från Karolinska Institutet visar att kvinnor med astma oftare drabbas av havandeskapsförgiftning samt har en ökad risk att föda barn med låg födelsevikt. Dessa och flera andra komplikationer under graviditet och förlossning kan inte förklaras av ärftlighets- eller miljöfaktorer, enligt studien som har publicerats i Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Läs mer.
Xspray Pharma får sina första produktpatent i Japan. Läs mer.
Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission vars teckningstid pågår till den 18 okt. Läs mer.
Idag inleds företrädesemissionen i MedicPen där teckningstiden också pågår till den 18 okt. Läs mer.
Distributör från Bolivia besöker Sensodetect i Sverige. Läs mer.
PledPharma meddelar idag att ett abstrakt med prekliniska data för calmagafodipir har accepterats för presentation vid AASLD den 20-24 okt. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical kungjorde idag att bolaget och CFO Fredrik Gynnerstedt har kommit överens om att hans anställning upphör omgående. Ny tillförordnad CFO blir Anders Blom, Vice VD. “Det handlar inte om något annat än att vi haft en dialog och båda kommit fram till att det här var rätt. Det är ingen större sak och det ligger ingen tvist bakom”, säger vd Julian Aleksov i en kommentar till Nyhetsbyrån DirektLäs mer.
Universitetssjukhuset Örebro: Örebroforskare får 3,8 miljoner för diabetesforskning från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Läs mer.
AbbVie: Maviret – en ny behandling mot hepatit C för alla genotyper – ingår nu i högkostnadskyddet. Läs mer.
Emotra meddelar att bolagetes femte utbildningsmöte om EDOR genomfördes igår. Läs mer.
Kungl. Vetenskapsakademien: “Cool mikroskopiteknik revolutionerar biokemin”. Snart kan vi ha en detaljerad ritning över livets komplexa maskineri på atomnivå. Nobelpriset i kemi 2017 tilldelas Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utvecklingen av kryoelektronmikroskopi, en metod som möjliggör och förenklar avbildningen av biomolekyler. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
Saniona har uppnått den tredje forskningsmilstolpen för att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Projektet stöds av Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF) och den uppnådda milstolpen innebär en betalning på cirka 1 miljon kronor (119 487 USD). Läs mer
Aptahem: Insynspersoner och anställda avser teckna aktier i nyemissionen. Läs mer.
AstraZenecas läkemedel Tagrisso ingår fr.o.m den 1 okt i läkemedelsförmånerna för vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Läs mer.

AcouSort uppdaterade igår kring utvecklingen i bolagets OEM-projekt och forskningssystem. Läs mer.
Hansa Medical uppdaterar antalet patienter som inkluderats i bolagets kliniska studier för njurtransplantation och anti-GBM. Läs mer.
Karo Pharma: Uppköp av Weifa framgångsrikt med acceptans från 97,1 procent av aktieägarna. Läs mer.

Missa inte BioStocks nya analysplattform för börsbevakning som är under utveckling och kommer att betalanseras senare under hösten. Målet är att erbjuda ett unikt verktyg för dataanalys på såväl marknads- som bolagsnivå för samtliga börsnoterade Life Science-bolag, lättöverskådligt uppdelade efter vilken utvecklingsfas bolagen befinner sig i. Med börsbevakningsverktyget kommer du som investerare snabbt och enkelt att kunna hitta jämförelsedata rörande exempelvis kursutveckling och popularitet för valda tidsperioder, se vilka bolag som är mest omtalade och – inte minst – jämföra marknadens värdering av alla bolag i fas I, fas II, preklinisk fas, osv. Vill du testa BioStocks nya börsbevakningsverktyg? Anmäl dig här!
Vinnare i lunchhandeln: SpectraCure +28,21%, SensoDetect +17,36%, Enorama Pharma +11,23%, ExpreS2ion Biotech +8,59%, AcouSort +7,75%, DexTech Medical +6,67%
Förlorare i lunchhandeln: QuiaPEG Pharmaceuticals -8,85%, Active Biotech -8%, Cyxone -6,36%, Biotech-igG -6%, Vicore Pharma -5,81%, Nuevolution -5,71%
Index: OMXS30 -0,14%, Hälsovård -0,05%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev