Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 30 oktober

Nyhetssvepet måndag 30 oktober

Nyhetssvepet tisdag 25 juni

Nyhetssvepet måndag 30 oktober

30 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar
» BrainCools produkt mot biverkan av cancerbehandling utvärderas i Japan
» VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«
» Genovis tillväxt gynnas av växande biosimilar-marknad
» Strålbehandling av prostatacancer kan mångdubbla potentialen för A1M Pharmas ROSgard
» Söndagsintervjun: Lars Hedbys, vd Idogen

» Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika
» Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 42 här
Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma, kommenterar företagets avtal med kontraktforskningsföretaget Clinical Trials Consultants samt att bolaget lyckats tillverka världens första storskaliga batch av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard enligt gällande GMP-krav. Läs mer.
Promore Pharma meddelar idag att det EU-finansierade FORMAMP-projektet slutförts. Projektet genomfördes med 15 partners och koordinerades av RISE. Ett av projektets resultat är att Promore Pharmas peptid DPK-060 har kunnat inkorporeras i avancerade läkemedelsberedningar bestående av nanopartiklar med förbättrad effektivitet. Läs mer.
Fredrik Arp föreslås som ny styrelseledamot i NuevolutionLäs mer.
Vid Idogens årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 sept 2017 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden. Läs mer.
VibroSense publicerar delårsrapport för perioden jan-sept 2017. Läs mer.
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en ny granskning av läkemedel med hydroxietylstärkelse (HES). Dessa läkemedel ges via dropp och används för att upprätthålla blodvolymen för att förhindra chock efter en akut blödning. Granskningen inleddes efter att resultaten från två studier av läkemedelsanvändning visat att läkemedel som innehåller HES använts till kritiskt sjuka patienter och patienter med sepsis och njurskada. Detta trots begränsningar som infördes 2013 för att minska riskerna för njurproblem och död. Läs mer.
Region Skåne storsatsar på en ny generation kameror (PET-CT) som ger avsevärt bättre diagnostiska bilder. Det betyder bland annat att tumörer och tecken på spridning kan upptäckas tidigare. Läs mer.
Cancerfonden meddelar att årets Rosa Bandet-kampanj har gjort en rekordinsamling på 84 miljoner kronor. Läs mer.
Nyheter inkomna efter fredag e.m:
Storägare utökar innehav i Xspray Pharma och ingår avtal om lock-up till 27 sept 2018. Läs mer.
Nuevolution tillkännagav igår att Søren Jensby Nielsen, Director of Biology, kommer att presentera nya data om Nuevolutions selektiva bromodomän BET BD1-hämmare vid 5th Annual Meeting of the Cytokine and Interferon Society, som arrangeras 29 okt-2 nov i Kagasawa, Japan. Läs mer.
Dignitanas största kund, Memorial Sloan Kettering, har begärt att få omförhandla sitt långsiktiga avtal för att ersätta det med ett avtal som innebär en kortsiktig löpande relation. Detta innebär förändringar i Dignitanas kortsiktiga finansieringsstruktur, vilket leder till att bolagets rörelsekapital kommer att vara förbrukat redan i mitten av nov. Läs mer.
Diamyd Medical: resultaten vad gäller den prövarinitierade preventionsstudien DiAPREV-IT 2 tidigareläggs till 2020. Läkemedelsverket har godkänt en ändring av studien där diabetesvaccinet Diamyd ges subkutant och D-vitamin oralt till en grupp individer med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes. Läs mer.
Det projekt som Cline Scientific medverkat i som bl.a. finansierats av Vinnova har nu avslutats och går in i en kommersiell fas. Projektet utvecklar ett diagnostiskt verktyg som ska kunna avgöra risken för metastasbildning samt optimera kemoterapibehandling genom att testa läkemedel på patientens egna tumörceller. Läs mer.
Oncology Venture meddelar att bolaget har lämnat in fas 2-protokollet för Irofulven avseende kastrerings- och docetaxel-resistent prostatacancer till danska etikkommiteén och hälsovårdsmyndigheten. Läs mer.
RLS Global förstärker sin styrelse med börserfarenhet och bransch-kunskap inom sårvård. I samband med en extra bolagsstämma den 15 nov föreslås Peter Hentschel bli ny styrelseordförande och Karin Eliasson ny styrelseledamot. Hentschel har en bakgrund inom bland annat Mölnlyckekoncernen och Eliasson är HR och hållbarhetschef på Autoliv Inc. Läs mer.
SensoDetect publicerar videopresentation för att stärka arbetet med marknadsföring och försäljning. Videon är en del av ett större marknadspaket som tagits fram i enlighet med strategin som bolaget lagt fram med mål att nå en försäljning på ca 20 miljoner euro år 2020. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Follicum +19,32%, SpectraCure +17,93%, ISR +10,89%, ExpreS2ion Biotech +8,11%, Enorama Pharma 6,56%
Förlorare i lunchhandeln: Initiator Pharma -14,95%, Senzime -6,43%, Dignitana -6,38%, Toleranzia -5,11%, Cellink -4,18%, AcouSort -3,78
Index: OMXS30 -0,12%, Hälsovård -0,2%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev