Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 27 oktober

Nyhetssvepet fredag 27 oktober

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet fredag 27 oktober

27 oktober, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» BrainCools produkt mot biverkan av cancerbehandling utvärderas i Japan
» VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«
» Genovis tillväxt gynnas av växande biosimilar-marknad
» Strålbehandling av prostatacancer kan mångdubbla potentialen för A1M Pharmas ROSgard
» Söndagsintervjun: Lars Hedbys, vd Idogen

» Enorama Pharma i avtal med Big Pharma för Nordamerika
» Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen
» Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 42 här
A1M Pharma har tillsammans med en europeisk kontraktstillverkare tillverkat världens första storskaliga batch av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard. Läkemedlet har i prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Läs mer.
BrainCool utökar de kliniska studierna av bolagets produkt Cooral System som motverkar skador och inflammationer i munslemhinnan, oral mukosit, vilket kan drabba patienter som behandlas med intensiv cytostatika och/eller strålbehandling under cancersjukdom. Bolaget har tecknat avtal med en japansk aktör för att genomföra en klinisk studie om sammantaget 20 patienter. Läs mer.
Jørgen Drejer, vd Saniona, kommenterar valet att göra interimsanalys i den pågående fas II-studien på patienter med Prader Willis syndrom. Läs mer.
Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Västra Götalandsregionen, som möjliggör för sluten- och öppenvården samt regionens 49 kommuner att beställa bolagets infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal som gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år. Läs mer.
Tidigare forskning har visat att tumörer använder autofagi för att undkomma kroppens immunförsvar. Nu har Sprint Bioscience visat att inhibition av autofagi med bolagets substans SB02024 aktiverar immunförsvaret i tumören. Läs mer.
Den 23 okt 2017 avslutades teckningstiden i WntResearch företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,2 mkr, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs WntResearch cirka 64 mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.
Nanexa breddar affärsmöjligheterna med eget produktprojekt inom onkologiområdet. Måndagens stämmobeslut att gå vidare med den av styrelsen föreslagna nyemissionen skapar de finansiella möjligheterna för bolaget att påbörja och driva ett produktprojekt i egen regi. Läs mer.
SpectraCure publicerar information gällande patienturval för pågående klinisk studie. Läs mer.
Orexo offentliggör en villkorad fullständig inlösen av dess seniora icke-säkerställda obligationer. Läs mer.
Integrum har erhållit finansiering för ett samarbetsprojekt avseende bolagets tankestyrda proteser för nedre extremitet från amerikanska försvarets institut för specialforskning DARPA. Projektet bedrivs i samarbete med DARPA, Massachusetts Institute of Technology, samt University of California San Francisco. Läs mer.
Rapporter Invent Medic  Medicover  XVIVO Perfusion  Nicoccino  Obducat  PExA  QuickCool  C-RAD
Forskare vid Linköpings universitet har hittat ett helt nytt bindningsställe för molekyler som kan påverka elektriska impulser i nervceller. Fynden presenteras i tidskriften Science Advances. Upptäckten öppnar upp möjligheten att designa nya typer av läkemedel mot exempelvis epilepsi. Läs mer.
Nyligen upptäckte ett forskarteam, lett av Högskolan i Skövde, en tidigare okänd genetisk variation som orsakar så kallad artrogrypos AMC – missbildningar hos nyfödda. Upptäckten är en förändring av DNA i en särskild gen som orsakar en svår form av artrogrypos AMC, som är relaterad till den mer kända sjukdomsgruppen dystoni, ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar. Läs mer.
Danderyds sjukhus pågår forskning på artificiell intelligens för bedömning av röntgenbilder. Redan nu är AI lika skicklig som en erfaren överläkare men i framtiden blir den sannolikt oslagbar som verktyg menar forskarna, som har publicerat en förklarande video.
Nyheter inkomna igår e.m:
SciBase föreslår en företrädesemission om 85 mkr, säkerställd till 88 procent. Läs mer. Med anledning av detta kallar bolaget till extra bolagsstämma ons den 15 nov 2017. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: A1M Pharma +24,6, RhoVac +20%, Intergrum 10,64%, Vicore Pharma, 9,77%, ExpreS2ion Biotech +7,45%, Cline Scientific +7,38%
Förlorare i lunchhandeln: SciBase -25,51%, SpectraCure -9,21%, Aptahem -5,29% Redwood Pharma -5,26%, Biotage -3,37%, Saniona -3,06%
Index: OMXS30 +0,43%, Hälsovård +0,22%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev