Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 7 september

Nyhetssvepet torsdag 7 september

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet torsdag 7 september

7 september, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Här är bolagen som gått bäst (och sämst) sedan börsnoteringen 
» VD-intervju: Glödhett BrainCool behåller iskylan
» Växande patientunderlag ger ökad marknadspotential för Xintela
» Rapport: Indikationerna som är hetast för uppköp av Big Pharma
» Genovis finalist till priset Innovation of the Year 2017
» Gilead Sciences förvärvar Kite Pharma i megasatsning inom I/O
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 35 här
BrainCool meddelar idag att rekryteringen till bolagets brittiska migränstudie är över förväntan, vilket bidrar till att kostnaden blir lägre än planerat. BrainCool kan även avisera att ytterligare två kliniker i Storbritannien har erhållit lokalt etikgodkännande för studien, en klinisk multicenterstudie som utvärderar behandling av migränpatienter med medicinsk kylning i hemmiljö med bolagets produkt RhinoChill. Bolaget genomför parallellt en studie i Holland för behandling av migrän i sjukhusmiljö, med målet att utvärdera graden och frekvensen av huvudvärk som uppstår i samband med avgiftning vid överdosering av triptanbaserade migränläkemedel. Läs mer.
Sanionas spin-off Initiator Pharma meddelar värdefulla och positiva resultat från de första toxikologiska studierna med maximal tolererad dos för läkemedelskandidaten IPED2015. Läkemedelskandidaten utvecklas mot erektil dysfunktion (ED), en sexuell dysfunktion som förväntas drabba över 320 miljoner män år 2025, orsakat av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som t.ex. diabetes. 150 miljoner män lider idag av ED. Läs mer.
AcouSort erhåller första kommersiella ordern från från amerikanska US National Institute of Health och säkrar beta-testning av AcouWash-prototyp, ett system för automatisering av tvätt och anrikning av biologiska celler. Läs mer.
Danska Zealand Pharma inleder ett forskningssamarbete med brittiska Orbit Discovery för upptäckten och utveckling av peptider för behandling av gastrointestinala och metabola sjukdomar. Läs mer.
AstraZeneca tillkännagav idag positiva topplinjeresultat från en fas III-studie med Duaklir. Resultaten visar på en statistiskt signifikant förbättrad lungfunktionen i kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I april 2017 ingick AstraZeneca ett samarbete med Circassia Pharmaceuticals plc för utveckling och kommersialisering av Tudorza och Duaklir i USA. Läs mer.
Bonesupport, som utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben som orsakats av trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi, meddelar idag att de har tecknat ett agentavtal med Novomedics för lokalt stöd och tillgång till den franska marknaden. Läs mer
Den 7–8 september arrangeras Nationell konferens om kliniska studier på temat Framtidens kliniska studier, med hittills över 650 anmälda deltagare. Bl.a kommer kliniska studier, framtida kliniska forskningsteam, forskningspatient, forskningsmetoder, terapiområden och verktyg, såsom hur hologram kan förenkla hantering av prover inom biobanken, att avhandlas. Konferensen anordnas inom ramen för Kliniska Studier Sverige, som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och landets sex sjukvårdsregioner. Läs mer.
Infektionssjukdomar är ett av de största hälsohoten i världen. Återkommande larm om spridningsrisk, epidemier och pandemier gör ämnet högaktuellt och väcker oro hos många. Idag publicerar Uppsala Health Summit den rapport som är utgångspunkt för toppmötet i Uppsala den 10-11 oktober som vill visa vägen framåt för att hantera utmaningarna. Läs mer.
Lunds universitet: Sjukhusdesign och innovativ städning kan skydda patienter mot resistenta bakterier, det anser författaren till en ny avhandling som i sin forskning visar på verklighetsbaserade och genomförbara möjligheter. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical: Memorandum of Understanding har gått ut, vilket enligt bolaget ger fria händer för nya förhandlingar. Läs mer.
Almi Invest investerar 2 miljoner kronor i medtechbolaget PressCise, som utvecklar en ny typ av effektiva kompressionsbandage, i en emission på totalt 4,8 miljoner kronor. Kapitalet ska användas till marknadslansering, både i Sverige och internationellt. Läs mer.
Bioteknikbolaget Oncopeptides ser en hård konkurrens inom patientrekryteringen inom myelom, där bolaget bedriver forskning med sin läkemedelskandidat Ygalo. Det sade Oncopeptides vd Jacob Lindberg under torsdagens presentation vid Paretos hälsovårdsseminarium. I Europa är situationen däremot annorlunda då ett deltagande i Oncopeptides studie, förutom den egna läkemedelskandidaten Ygalo, ger gratis tillgång till pomalidomid, som är en dyr behandling mot multipelt myelom.
AcuCort drar tillbaka en äldre patentansökan avseende Acute glucocorticoid therapy och fokuserar på en ny patentansökan, Dexamethasone ODF, i Japan. Läs mer.
Nyheter inkomna efter manusstopp igår:
Sista dag för handel i Aptahems aktie med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 13 september. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 14 september. Läs mer.
AstraZeneca och Amgen tillkännagav sent igår resultat från PATHWAY-fas IIb-studien med Tezepelumab som visade en signifikant minskning av astmaanfall jämfört med placebo hos patienter med svår, okontrollerad astma. Tezepelumab är en anti-TSLP monoklonal antikropp som utvecklas av MedImmune, AstraZenecas globala biologiska forsknings- och utvecklingbolag, i samarbete med Amgen. Läs mer.
Pharmacolog har tecknat en avsiktsförklaring med ett bolag som ingår i en stor global koncern om att ingå ett långsiktigt samarbete som syftar till att integrera Pharmacolog’s teknologi i bolagets system för säker och effektiv hantering av cellgifter på apotek och vårdavdelningar. Läs mer.
MSD: Europeiska kommissionen godkänner Keytruda för behandling av vissa patienter med lokalt avancerat eller spridd urotelcancer, en typ av cancer i urinblåsan. Den enda anti-PD-1/PD-L1 behandlingen som visat på signifikant totalöverlevnad jämfört med kemoterapi hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer och som tidigare behandlats med kemoterapi. Läs mer.
FDA har stoppat Bristol-Myers Squibbs patientrekrytering i tre studier på patienter med refraktärt multipelt myelom som involverar bolagets läkemedel Opdivo i kombination med andra läkemedel, inklusive ett med danska Genmabs Darzalex. Orsaken är identifierade risker i liknande försök med Mercks rivaliserande läkemedel, Keytruda. Läs mer.
Enzymatica har rekryterat Therese Filmersson som ny finanschef. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: AcouSort +8,85%, Enzymatica +8,12%, Initiator Pharma +7,8%, RhoVac +7,63%, Integrum +6,86%, Aptahem +6,78%
Förlorare i lunchhandeln: ISR -10,24%, SensoDetect -8,54%, Cereno Scientific -6,53%, Redwood Pharma -6,46%, Phase Holographic -5,91%, Bonesupport -5,22%
Index: OMXS30 0,49%, Hälsovård 0,89%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev