Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 14 september

Nyhetssvepet torsdag 14 september

Nyhetssvepet torsdag 29 februari

Nyhetssvepet torsdag 14 september

14 september, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Analysuppdatering NeuroVive: Stark portföljutveckling inom mitokondriella sjukdomar
» WHO: vacciner har räddat 20 miljoner människor under 20 år
» Analysuppdatering: Idogen avancerar med stärkta finanser och aggressiv utvecklingsplan
» NeuroVive arrangerar Mitochondria Day 2017
» Tyskt bolag uppköpt i ny miljardaffär inom immunonkologi
» Här är bolagen som gått bäst (och sämst) sedan börsnoteringen 

» VD-intervju: Glödhett BrainCool behåller iskylan
» Växande patientunderlag ger ökad marknadspotential för Xintela
» Rapport: Indikationerna som är hetast för uppköp av Big Pharma
» Genovis finalist till priset Innovation of the Year 2017

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 36 här
Dagens Nyhetssvep levereras från ett välbesökt Nordic Life Science Days på Malmömässan, ett utmärkt tillfälle för de cirka 1300 deltagarna från 800 företag i över 40 länder, såväl investerare som entreprenörer och läkemedelsbolag, att träffas och hitta investerings- och partnersamarbeten.
Välkommen på investerarträff med BioStock Live och hör företrädare för de spännande bolagen Aptahem, Cyxone, Genovis och AddMovement presentera sina verksamheter. Eventet äger rum i Lund den 19 september kl 17-19. Läs mer och anmäl dig här.
Aptahem offentliggör prospekt avseende företrädesemissin och övertilldelningsemission av units. Teckningstid: 20 september–4 oktober. Kandidaten Apta-1 kommer att positioneras som ett akutläkemedel för att stoppa de organ- och vävnadsskador som, bland annat, leder till den mycket höga dödligheten för sepsispatienter. Ur VD-ordet: “Förutom de redan kända anti-koagulerande egenskaperna påvisade våra prekliniska studier att Apta-1 hade en tydlig anti-inflammatorisk effekt. När vi publicerade dessa resultat påtalade såväl kliniska experter som stora läkemedelsbolag att det fanns akuta tillstånd där kombinationen var önskvärd.” Läs mer i prospektet här.
CMC Contrast AB förvärvar Oncoral Pharma Aps för att ytterligare stärka sin produkt-portfölj inom cancerbehandling. I samband med uppköpet ändras företagsnamnet till Ascelia Pharma AB. Läs mer.
AstraZeneca och Aspen ingår avtal om återstående rättigheter till anestesimedel. Läs mer.
Årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse uppgår till 33,0 MSEK Sedan stiftelsen bildades år 1982 har totalt 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 778 MSEK. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. I år blev fördelningen på de olika disciplinerna 14,5 MSEK till projekt relaterade till cancerforskning, 8,5 MSEK till njursjukdomar och 10,5 MSEK till forskning inom ortopedi. Läs mer.
Kancera och Recipharm sluter avtal om tillverkning av läkemedelsprodukt för kliniska studier. Läs mer.
Episurf Medical meddelar idag att bolaget uppnått 100 operationer med knäimplantatet Episealer Femoral Twin, vilket man menar visar på en snabb klinisk acceptans. Läs mer.
Kommuniké från Sectras årsstämma 2017 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr (totalt 170,7 Mkr) till aktieägarna. Läs mer.
Medivir meddelar att den öppna fortsättningsstudien med MIV-711 i patienter med knäartros åter har rekommenderats att fortsätta utan modifiering. Rekommendationen görs av den oberoende dataövervakningskommittén efter granskning av ackumulerade säkerhetsdata från studien. Läs mer.
Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett 3 månaders utvecklingsprojekt. Läs mer.
Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals kallas till extra bolagsstämma den 2 oktober i Stockholm. Läs mer.
Brighter håller extra bolagsstämma den 29 september i Kista. Läs mer.
Även aktieägarna i LIDDS kallas till extra bolagsstämma den 6 oktober, i Uppsala. Läs mer.
Redsense erhåller besked om kommande patentgodkännande i Japan. Läs mer.
Roosgruppen AB har idag förvärvat 465 889 A-aktier i AddLife AB, motsvarande 1,9% av kapitalet och 13,8% av antalet röster i bolaget. Roosgruppen har därmed fått möjlighet att öka sitt ägande i AddLife AB i samband med att Anders Börjesson väljer att avyttra sitt innehav. Läs mer.
Ortivus kommenterar Nasdaq Stockholms beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets A-aktier, med att man inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara dagens kursuppgång. Läs mer.
Varje år drabbas fler än 50 000 personer i Sverige av sepsis, tidigare kallat blodförgiftning. Lagom till Världssepsisdagen kan Karolinska Universitetssjukhuset berätta om en ny rutin, sepsislarmet, som snabbt ska kunna upptäcka tecken på sjukdomen. Läs mer.
En ny typ av vaccinationsbehandling, utvecklad vid bland annat Akademiska sjukhuset, kan förlänga livet för patienter med obotlig spridd njurcancer. Vaccinet består av en sorts immunceller, dendritceller, som utvunnits ur blodet från friska blodgivare. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal for Immunotherapy of Cancer. Läs mer.
Biotech-IgG: T2 Biosystems snabbdiagnoslösning möjliggör att 95% av alla patienter med blodinfektioner kan ta emot riktad terapi inom 8 timmar. Läs mer.
Chalmers och Sahlgrenska akademin: flera diet- och näringsbiomarkörer – molekyler som kan mätas i blod och som kan knytas till kosten – är kopplade till både risk för åldersdiabetes och framtida risk för att utveckla diabetes. Studien har  publicerats i American Journal of Clinical Nutrition. Läs mer.
Corline Biomedical genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK riktad till en begränsad krets institutionella och professionella investerare. Teckningskursen uppgår till 8,25 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 11 procent mot de 30 senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs.. Läs mer.
Ellen AB och AB Nestor har slutit ett rådgivningsavtal rörande produktutvecklingsfrågor. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: AcouSort +14,70%, Nanexa +7,82%, SensoDetect +7,64%, Enzymatica +5,67%, CombiGene +4,60%, Alzinova +4,51%
Förlorare i lunchhandeln: Aptahem -16,70%, Integrum -8,30%, Doxa -6,69%, Prolight Diagnostics -5,69%, ISR Holding -5,45%, Hemcheck Sweden -5,24%
Index: OMXS30 +0,22%, Hälsovård +0,13%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev