Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 25 september

Nyhetssvepet måndag 25 september

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet måndag 25 september

25 september, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Söndagsintervjun: Annette Agerskov, vice vd Enorama Pharma
» Topplista: Här är världens 20 mest säljande läkemedel
» Aptahem tar in kapital för att säkra utveckling av lovande sepsisbehandling
» Genovis inträdesbiljett till den kinesiska marknaden säkrad
» Halozyme Therapeutics tecknar två avtal värda totalt 16 miljarder SEK
» Analysuppdatering NeuroVive: Stark portföljutveckling inom mitokondriella sjukdomar
» WHO: vacciner har räddat 20 miljoner människor under 20 år

» Analysuppdatering: Idogen avancerar med stärkta finanser och aggressiv utvecklingsplan
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 38 här
Phase Holographic lanserar i dag HoloMonitor Wound Healing Assay, vilken tillgodoser marknads­behovet att både kunna kvantifiera cellrörelse automatiskt och i större detaljrikedom. Wound healing assays är en av de mest använda laboratoriemetoderna för att studera cellrörelse, men konventionella metoder är manuella och arbetskrävande, i synnerhet vid mätning av enskild cellrörelse, vilket i allmänhet leder till att preklinisk forskning stannar vid att mäta cellrörelse på populationsnivå; trots att enskild cellrörelse har stor betydelse, t.ex. vid bildandet av metastaser. Läs mer.
På torsdag 28 september arrangeras BioStock Live hos Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm, där företrädare för AptahemCyxone och AddMovement presenterar sina bolag. Eventet, som även direktsänds via nätet, är kostnadsfritt men antalet platser i tv-studion är begränsat. Tobias Thornblad, chefsanalytiker på BioStock, kommer att presentera en färsk branschanalys av den svenska Life Science-sektorn, omfattande post-IPO share performance, de hetaste indikationerna, aktuella finansieringstrender och mycket mer som du som investerare behöver hålla koll på för att skaffa dig ett informationsövertag. Läs mer och anmäl dig här.
AstraZeneca meddelar idag positiva fas III-resultat avseende Bevespi Aerosphere för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD). Det framgår av ett pressmeddelande. Resultaten kommer att stödja Astra bolagets ansökningar i Japan och Kina där andningssjukdomar förblir en betydande och växande hälsobörda, uppger bolaget. Läs mer.
Aktieägarna i Nanexa kallas till extra bolagsstämma mån 23 okt i Uppsala för att besluta om företrädesemission om ca 22,9 MSEK, vilket avses finansiera en utökad preklinisk utveckling och kommersialisering av PharmaShell. Läs mer.
Fernströmstiftelsens Stora Nordiska Pris – ett av de största medicinska forskningspriserna i Skandinavien – går i år till stamcellsforskaren Jonas Frisén, professor vid Karolinska institutet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, för sin forskning om stamceller, framför allt hur dessa omsätts och förnyas i vuxna organ. Prissumman är på en miljon kronor. Läs mer.
Senzime meddelar idag att bolaget har lämnat in en 510(k)- ansökan till den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA för godkännande av TetraGraph i USA. Läs mer.
CELLINK har beviljats mönsterskydd för bolagets senaste produkt, BIO X. Mönsterskyddet även kallat designpatent är en komponent i bolagets IP-strategi för att skydda sina tillgångar. BIO X är den enda bioskrivaren i världen som i en enhet kan erbjuda kyld printbed och temperaturkontroll i printhuvudena. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader. Läs mer.
WntResearch lämnar fördjupad information om den planerade fas 2-prövningen med läkemedelskandidaten Foxy-5. Läs mer.
SciBase presenterar idag en tillväxtplan och lanseringsstrategi för Nevisense i USA. Läs mer.
Idag får Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting nyckeln till forskningsbyggnaden BioClinicum. 1 200 personer ska arbeta i byggnaden och cirka 100 forskningsgrupper kommer att sitta under samma tak på 40 000 kvadratmeter yta. Läs mer.
Huvudägarna i C-RAD uttalar sitt fulla stöd och förtroende för bolagets styrelseordförande Lars Nyberg som står åtalad för händelser i samband med Telias omstridda etablering i Uzbekistan. Ägarna framhåller bl.a Nybergs centrala och avgörande roll i bolagets framgångsrika utveckling och internationella erfarenhet av affärer på högsta nivå, som man menar har skapat en plattform för fortsatta framgångar. Läs mer.
Integrum, som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser, offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2017-30 juli 2017. Läs mer.
Roche: EU-kommissionen har godkänt immunterapiläkemedlet Tecentriq för behandling av icke-småcellig lungcancer samt urinblåsecancer. Tecentriq är den första PD-L1 hämmaren som kommer att finnas tillgänglig för svenska patienter med dessa diagnoser. Läs mer.
Det privatägda bioteknikbolaget Athera Biotechnologies tillkännagav idag att två sammansättningar av patent har godkänts i USA för antikroppar med bindning till fosforylkolin. Det privatägda bolagets ledande kandidat PC-mAb omfattas av dessa patent. Läs mer.
Den extra bolagsstämman i Redsense Medical som hölls den 25 sept beslutade att välja Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, till ny styrelseledamot i bolaget. Läs mer.
Äldre människor som utför aerobisk träning kan faktiskt förbättra sin kognitiva funktion. Detta enligt en avhandling från Umeå universitet som även visar att en god syreupptagningsförmåga hos äldre människor påverkar både hjärnans struktur och det mycket viktiga dopaminsystemet. Läs mer.
Nyheter inkomna efter fredag e.m:
Sista dag för handel i Spago Nanomedical med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 27 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 28 september 2017. Läs mer.
Biotech-IgG har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 5 687 990 SEK före emissionskostnader till totalt 10 stycken tecknare. Ingen av partnerna passerar någon gräns för flaggning. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 20,65 % för befintliga aktieägare. Läs mer.
CEO Jyrki Eklund tar över ansvaret för Aino Health Sweden efter Charlotte Boij som därmed lämnar sitt uppdrag som VD för den svenska verksamheten. Läs mer.
P.U.L.S. AB säljer hela sitt aktieinnehav om ca 860 000 aktier i LIDDS till Daniel Lifveredson, styrelseledamot och en av huvudägarna i LIDDS. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Doxa +11,71%, Integrum +10,05%, Nuevolution +9,64%, Peptonic Medical +8%, Genovis +7,90%, WntResearch +7,74%
Förlorare i lunchhandeln: Nanexa -22,51%, LifeAssays -8%, Redwood Pharma -6,67%, MedicPen -6,15%, Alzinova -5,56%, PharmaLundensis -4,88%
Index: OMXS30 +0,24%, Hälsovård +0,07%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev