Home Nyheter Genovis inträdesbiljett till den kinesiska marknaden säkrad

Genovis inträdesbiljett till den kinesiska marknaden säkrad

Genovis inträdesbiljett till den kinesiska marknaden säkrad

19 september, 2017

Igår kunde Genovis bekräfta att en viktig milstolpe för 2017 har uppnåtts: bolaget har tecknat distributionsavtal med Beijing Zhongyuan Ltd. för försäljning av bolagets samtliga produkter på den kinesiska marknaden. Beskedet, som fick Genovis aktiekurs att stänga 17 procent upp på måndagen, innebär utsikter till både ökad försäljning och ett växande kundunderlag på en av världens största marknader för biologiska läkemedel och biosimilarer. För BioStock kommenterar bolagets vd Fredrik Olsson avtalets betydelse nedan. Idag medverkar Genovis även på BioStock Live i Lund med en presentation och efterföljande frågestund, där kinaavtalet säkerligen torde komma på tal.
En viktig målsättning för Genovis, som utvecklar enzymer för analys, utvärdering och kvalitetskontroll av proteinbaserade läkemedel och nya antikroppsläkemedel, har varit att under innevarande år identifiera samarbetspartners och distributörer på de viktiga marknaderna i Asien. Bolaget kan nu lägga denna avklarade milstolpe till en rad av bokförda framgångar under året.
I halvårsrapporten som nyligen presenterades redovisades att verksamheten går fortsatt tryggt framåt med ökad försäljning till tillfredsställande marginaler under hela elva kvartal i rad. Detta trots att bolaget haft ett starkt fokus på resurskrävande nylanseringar, patent, marknadsföring och produktion – hittills i år har inte mindre än fem nya produkter introducerats i produktportföljen, vilket innebär att Genovis stärker sin position som en innovativ kunskapspartner på den globala marknaden för biologiska läkemedel.
Nylanseringarna är viktiga satsningar inför en framtiden som mycket väl kan ligga närmare än vad marknaden har räknat med. Eftersom bolaget utvecklar produkter i en rasande takt och i princip on-demand, det vill säga att lanseringar sker mot bakgrund av en tydlig kundefterfrågan och möjliggörs av nära kundrelationer, innebär varje nylansering att Genovis har hörsammat ett kundbehov. Det är naturligtvis ett tydligt tecken på styrka för ett litet bolag, som redan kan pricka av läkemedelsjättar som MerckRocheGenentechJohnson & Johnson och Pfizer i orderboken.

Fredrik Olsson, vd Genovis kommer att presentera under BioStock Live i Lund på tisdagkvällen.

Avtalet med Beijing Zhongyuan Ltd öppnar upp nya möjligheter
Efterfrågan på säkra analyser, utvärdering och kvalitetssäkring av proteinbaserade läkemedel samt nya antikroppsläkemedel och biosimilarer, kommer enligt Genovis att öka i takt med att allt fler av de stora läkemedelsbolagen positionerar sina produktportföljer mot biologiska läkemedel.

»Vårt mål är knyta till oss nya och starka partners på den asiatiska marknaden och avtalet ger oss tillgång till en av de viktigaste asiatiska marknaderna, Kina. Beijing Zhongyuan Ltd. är en partner som kan erbjuda kompetens, en stark befintlig produktportfölj och direktkontakt till kunder som efterfrågar våra produkter.« — Fredrik Olsson, VD på Genovis

Med det nya distributionsavtalet etablerar sig Genovis med sin snabbt växande produktportfölj på en av världens största och mest spännande marknader. Den kinesiska marknaden för biologiska läkemedel har de senaste fem åren haft en tillväxt på över 40 procent per år och det rör sig inte enbart om kinesiska bolag – även en rad globala läkemedelsjättar har valt att förlägga såväl forskning, utveckling och tillverkning i Kina.
Beijing Zhongyuan har lång erfarenhet från samarbeten med utländska partners för import och distribution av life science-produkter. Bolaget har ett väl upparbetat nätverk av biologiska läkemedelskunder och en säljkår med stor kompetens inom såväl proteiner som biologiska läkemedel. Huvudkontoret finns i Peking och bolaget har närmare 200 medarbetare. Omsättningen uppgick 2016 till 1,1 miljarder RMB.

»Den globala marknaden för biologiska läkemedel utvecklas snabbt, och den kinesiska marknaden har exploderat. I slutet av 2016 hade CFDA offentligt accepterat mer än 280 biologiska läkemedel. Beijing Zhongyuan som grundades 2000 tillhandahåller tjänster av hög kvalitet till Life science-marknaden och i samarbete med Genovis vill vi erbjuda ännu bättre produkter och tekniker till Kinas antikroppsutvecklings- och produktionsgrupper« — Jinghua Li, General Manager, Beijing Zhongyuan Ltd.

BioStock bad Genovis vd Fredrik Olsson att kort kommentera bolagets intåg på den asiatiska marknaden för de av BioStocks läsare som inte har möjlighet att närvara i Lund på tisdagskvällens investerarevent. (Mer info och anmälan här)
Varför valde ni att samarbeta med just Beijing Zhongyuan, och vilka är deras viktigaste styrkor som du ser det?
– Vi har inte direkt saknat kandidater som vi sälja våra produkter i Kina och det har gjort att vi fått möjlighet att träffa många potentiella partners under processens gång. Zhongyaun är ett etablerat bolag med ett distinkt biopharma-fokus i sin nuvarande produktportfölj. Med en stark organisation, etablerat varumärke och tydlig väg till marknaden för våra produkter blev de ett naturligt val för oss. Deras produktportfölj består huvudsakligen av kvalitativa varumärken med starkt renomé inom industrin och samtidigt har Zhongyuan etablerat ett effektivt logistiknätverk för både import och leverans till kund.
Hur viktig är den kinesiska marknaden för Genovis på ett par års sikt, dels ställt i relation till exempelvis USA-marknaden och Genovis totala omsättning, dels ur perspektivet att Asien är en marknad där biologiska läkemedel är under stark tillväxt?
– Den kinesiska marknaden kommer att bli en viktig del i vår tillväxt framöver. Under 2016 utgjordes vår försäljning på de asiatiska marknaderna av några procent. Den kinesiska marknaden för biologiska läkemedel växer starkt och antalet bolag inom sektorn ökar snabbt, tex är en av världens största kontraktstillverkare av biologiska läkemedel (Wuxi) baserade i Kina. I och med den starka utvecklingen inom Biopharma i Kina kommer marknaden på sikt vara jämförbar med Europa och USA.
Kan du säga något generellt om den typ av distributionsavtal som ni knutit med er nya samarbetspartner, hur aktivt kommer de exempelvis att arbeta med att etablera Genovis produkter i sitt befintliga kundnätverk?
– Initialt kommer vi tillsammans med dedikerad personal på Zhongyuan bearbeta deras kundbas och övriga biopharmabolag på den kinesiska marknaden. I praktiken handlar det om anpassat tekniskt marknadsföringsmaterial, support samt stöd vid större marknadsföringsevent som besök hos nyckelkunder och konferenser.
Hur pass detaljerad bild har ni av den totala marknadspotentialen för era produkter i Kina?
– Vi har en ganska bra bild av marknadspotentialen. För bolag inom vårt område utgör vanligen den asiatiska marknaden 20-40 procent av omsättningen och domineras av Kina, Japan och Sydkorea.
I hur hög grad belastar den ökade närvaron i Asien Genovis egen organisation på kort sikt?
– Initialt kommer vi naturligtvis att behöva bistå med material, utbildning och fysiska besök. Vi har också en koordinerande resurs på plats i Asien. Efterhand som verksamheter i olika delar av Asien är etablerade får vi titta på om vi behöver stärka upp organisationen i Lund eller någon annanstans för att driva affären på de olika geografiska marknaderna.
En av Genovis viktigaste styrkor är närheten till kunderna och er snabba leveransförmåga. Den närheten ger också värdefull insikt om morgondagens marknadsbehov. Hur påverkas er snabbfotade affärsmodell av att ni i Asien angriper marknaden via en distributionspartner?
– Vi har etablerat en transparent affärsmodell med Zhongyuan. Vi kommer att kunna följa utvecklingen genom kontinuerligt informationsutbyte och aktivt delta i kontakter med framförallt nyckelkunder.
Ni har hållit ett högt tempo i år med ett flertal nya produktlanseringar, vilket även har gjort ett visst avtryck i resultatet för helåret 16-17, även om ni förvisso radar upp kvartal med ökande försäljning. När får era aktieägare skörda den verkliga avkastningen på dessa satsningar?
– Vi har valt att inte lämna några prognoser men vi har satt ett mål nå positivt rörelseresultat 2018. Genovis har goda förutsättningar för att fortsätta växa många år framöver. Marknadens storlek kommer inte att begränsa tillväxten, speciellt inte med tanke på att marknaden för biologiska läkemedel fortsatt är väldigt expansiv.


Träffa Genovis på BioStock Live i Lund

Eventet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Du får gärna bjuda med en vän till eventet, men principen först till kvarn gäller, med reservation för fullbokning.
TID & PLATS FÖR EVENTET
Lund tisdag 19 september kl 18:00-20:30, Hotell Lundia, St Knuts torg 2
OBS: Insläpp och registrering från kl 17:30.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev