Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 29 augusti

Nyhetssvepet tisdag 29 augusti

Nyhetssvepet onsdag 19 juni

Nyhetssvepet tisdag 29 augusti

29 augusti, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Elon Musk drar in miljoner till bioteknikbolag
» VD-Intervju: DexTech Medical mot spännande skede med stärkt optimism
» Krönika: Tillväxten kväver Life Science-bolagen
» Rapport: immunonokologi-området väntas växa med 142 procent på fem år
» Internationella canceravtal ger Isofol viktigt kvitto inför fas III
» 
Enorama Pharma ångar på mot positivt cash flow 
» Sanionas fetmaläkemedel i avgörande slutfas 
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 34 här
AstraZeneca och japanska Takeda Pharmaceutical har ingått avtal om att tillsammans utveckla och kommersialisera Medi1341 som en potentiell behandling mot Parkinsons sjukdom. Medi1341 väntas gå in i fas 1-studier senare i år. AZ kommer att leda fas 1-studierna medan Takeda kommer att driva de framtida kliniska utvecklingsaktiviteterna. Bolagen kommer att dela på framtida utvecklings- och kommersialiseringskostnader för samt intäkter från Medi1341. Takeda skall betala AZ upp till 400 miljoner dollar, inklusive en initial betalning 2017 samt milstolpsbetalningar. Läs mer.
Det finns vetenskapligt stöd för att förebyggande läkemedelsbehandling skyddar mot hiv. Risken för hivinfektion kan minska med mer än 80 procent om man kontinuerligt tar hivläkemedlet Truvada. Därför föreslår Folkhälsomyndigheten nu att denna förebyggande behandling ska erbjudas personer i riskzonen. Läs mer.
Pharmacolog genomför en nyemission om 19,6 miljoner kronor med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Teckningstiden löper från och med den 27 september till och med den 13 oktober 2017. Emissionen omfattas till omkring 83 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser. Läs mer.
Dignitana har i dag tecknat ett finansiellt avtal med Union Business Leasing, Inc. i Boulder, Colorado. Avtalet ger Dignitana en rullande kredit. Läs mer.
Aktieägarna i VibroSense Dynamics kallas till årsstämma fredagen den 29 september 2017 i Malmö. Läs mer.
Athera Biotechnologies har genomfört en finansiering på 57 miljoner kronor från nuvarande större ägare, Östersjöstiftelsen, Industrifonden och Linc AB, tillsammans med den nya investeraren Ribbskottet AB, management i bolaget samt Antaros Medical AB. Kapitalet kommer att användas för att finansiera nästa steg i den kliniska utvecklingen av bolagets ledande projekt PC-mAb, som för närvarande förbereds för start av kliniska fas 2-studier. Läs mer.
Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar nya forskningsdata om Eliquis (apixaban) för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som genomgår elkonvertering. En risk i samband med elkonvertering är att en blodpropp i hjärtat kan vandra till hjärnan (stroke) eller andra delar av kroppen (systemisk emboli). Läs mer.
På världskongressen ESC anordnad av European Society of Cardiology i Barcelona presenteras i dag en svensk studie som visar hur ett digitalt beslutsstöd kan markera riskfaktorer och därmed förebygga stroke och rädda liv. Studien är utförd av forskare på Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och presenteras för 32 700 kardiologer från hela världen. Beslutsstödet är en svensk innovation och utvecklat av det svenska företaget Cambio Healthcare Systems. Läs mer.
KTH: I en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Communications har KTH-forskare lyckats klargöra varför en viss typ av ärftliga sjukdomar uppstår. Forskarnas förhoppning är att deras arbete ska leda fram till ökade möjligheter att förutsäga och behandla sjukdomarna ifråga. De ärftliga diagnoser som KTH-forskarna jobbat med går under namnet CDG-sjukdomar, en samlingsbeteckning för olika genetiska förändringar som leder till störningar i kroppens förmåga att glykosylera proteiner. Läs mer.
SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling är inbjuden att hålla ett föredrag om företagets IDOSE-teknik vid en vetenskaplig konferens som organiseras av European Society for Photobiologys (ESP) i Pisa, Italien, fredag den 8 september. Det halvtimmeslånga föredraget handlar om tekniken bakom IDOSE: de algoritmer som styr behandlingsplanering vid prostatacancer och de spektroskopiska mätningar som ligger till grund för styrning av laserljusdosen. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Pharmacolog  Alzinova  NorInvent  Glycorex Transplantation  IRLAB Therapetics  Herantis Pharma Plc
Nyheter inkomna efter lunch igår:
A1M Pharmas nyhetsbrev publicerades under gårdagen, i vilket man bl.a kan läsa om de nya siffrorna som brittiska The Telegraph redogjorde för gällande hur många britter som lever med neuroendokrina cancertumörer. “Att uppskattningsvis 30 000 personer beräknas leva med sjukdomen bara i Storbritannien visar på vikten av effektivare terapier, där vår läkemedelskandidat ROSGard kan komma att spela en viktig roll”, skriver vd Tomas Eriksson. Läs mer.
Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal med Hemotech i Frankrike, en marknad med cirka 46 000 dialyspatienter. Distributören kommer att sälja bolagets alarmsystem, som används för att upptäcka och minimera blodläckage, tillsammans med direktkompatibla dialysmaskiner från Nikkiso. Läs mer.
Igår publicerade SvD debattartikeln “Varför kan inte vården hantera it som industrin?”, som beskriver hur den ineffektiva vårddokumentationen stjäl mycket tid från både patienter och vårdpersonal, tid som bättre skulle kunna användas till patentarbete, samtidigt som det ofta är omöjligt att rekonstruera förlopp från moderna journaler. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: IRLAB Therapeutics +8,28%, ADDvise +5,62%, Brighter +4,13%, Ortivus +4,07%, AroCell +3,77%, Medfield +3,63%
Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -11,43%, AlphaHelix -8,22%, Cereno Scientific -7,37%, Peptonic Medical -6,15%, Hemcheck Sweden -5,59%, Zenicor Medical Systems -5,11%
Index: OMXS30 -1,05 %, Hälsovård -1,35%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev