Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 2 augusti 2017

Nyhetssvepet onsdag 2 augusti 2017

Nyhetssvepet tisdag 28 maj

Nyhetssvepet onsdag 2 augusti 2017

2 augusti, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Intervju Saniona: ”Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners”
» Genterapi mot leukemi närmar sig marknadsgodkännande 

» Kaffedrickare tycks leva längre enligt nya studier
» Europeiska biotechbolag har tagit in 19,4 miljarder kronor hittills i år
» Biosimilarmarknadens nya förutsättningar gynnar Genovis
» Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch
» Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juli v 28 här

Oasmias näst största ägare, fastighetsinvesteraren Per Arwidsson, har ökat ägandet i bioteknikbolaget till 15,15 procent av kapitalet. Det framgår av ett flaggningsmeddelande idag med anledning av ett aktieköp den 28 juli.

Orexo meddelar idag att Zubsolvs position på CVS Caremarks lista, med rekommenderade läkemedel för behandling av patienter som lider av opioidberoende, har ändrats från att vara exkluderad utan subvention till att bli subventionerad som en prioriterad produkt. Läs mer.
AstraZeneca: Det amerikanska läkemedelsverket FDA har accepterat AstraZenecas hematologiforskningsenhet Acerta Pharmas ansökan för acalabrutinib mot mantelcellslymfom samt gett den ett snabbspår, s.k. priority review. FDA väntas ge sitt besked om eventuellt godkännande under det första kvartalet nästa år.  Läs mer.
Sahlgrenska Akademin: En ny studie visar att höga nivåer av mannos, en enkel sockerart som finns i många naturliga polysackarider, kan förutsäga risk för att utveckla typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och  progression av diabetisk njursjukdom. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Elekta
Fler nyheter inkomna under veckan
Oncology Venture Sweden meddelade under gårdagen att arbetet med att validera Drug Response Predictor (DRP) för bolagets läkemedelskandidat 2X-121 har slutförts och att det utvecklade DRP-verktyget framgångsrikt har kunnat identifiera respondenter och icke-respondenter bland de 13 undersökta patienterna. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission. Cirka hälften av aktierna i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och förts in i aktieboken. Återstoden av aktierna i företrädesemissionen beräknas registreras och föras in i aktieboken under augusti månad. Det totala antalet aktier och röster i bolaget har därför ökat med 23 517 699 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 2 351 769,90 kronor. Läs mer.
Under juli månad har antalet aktier och röster i Bonesupport ökat med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner samt nyemission i samband med utnyttjande av övertilldelningsoptionen efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 31 juli 2017 uppgår antalet aktier och röster i Bonesupport till 49 138 735. Läs mer.
Flaggningsmeddelande i Biotech-igG: Bolagets huvudägare Insolita har efter bolagets senaste emission gått under 10% ägarandel och därav detta flaggningsmeddelande, Insolita AB innehar per dagens datum 9,11%  av bolagets kapital och röster vilket motsvarar 22 374 814 aktier i Biotech-igG. Läs mer.
Per den 28 juli så har Novozyme köpt tillbaka ca 4,5 miljoner aktier till ett värde av ca 1600 MSEK. Läs mer.
Delårsrapporter som inkommit sedan måndagens manusstopp:
ExpreS2ion  Moberg Pharma  Euris  Xavitech
Vinnare i lunchhandeln: Orexo 14,24%, Lidds 8,22%, Nanologica 6,04%, Ellen 4,76%, Oasmia Pharma 4,7%, Gabather 4,62%
Förlorare i lunchhandeln: QuiaPEG Pharmaceuticals -14,91%, Obducat -8,5%, Enorama Pharma -8,03%, Redwood Pharma -7,25%, Iniator Pharma -6,88%, Real Heart -6,86%
Index: OMXS 30 -0,28%, Hälsovård -0,34%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev