Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 6 juli

Nyhetssvepet torsdag 6 juli

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet torsdag 6 juli

6 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«
» Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan
» Världens 20 hetaste läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas
» Tuffare tider för Life Science-bolagen bland börsens nykomlingar
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 26 här
Danska Capital Partners som är Certified Adviser på Nasdaq, är positiva till Sanionas affär med NeuroSearch. Analytikerna menar att affären är värd minst 100 MSEK eller 5 kr per aktie. De höjer riktkursen med 30 procent på kort sikt (0-6 mån) och 30-50 procent på lång sikt (6-12 mån). Läs mer.
Diamyd Medical meddelar idag att en fjärde delrapport från den forskarinitierade studien DIAGNODE-1 visar ett fortsatt positivt kliniskt förlopp vad gäller såväl den egna förmågan att bilda insulin som långtidsblodsocker och insulindos när hälften av alla patienter följts i 15 månader. Läs mer.
Xvivo Perfusion: Inkluderingen av alla 220 (110 + 110) patienterna är slutförd i NOVEL-studien som genomförs i USA med Steen Solution och XPS. Denna kliniska studie kommer att utgöra underlag för bolagets PMA (Pre-Market Approval) ansökan hos FDA. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals meddelade idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av cobitolimod för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Läs mer.
Insiderfonder: Det råder en fortsatt hög aktivitet bland insynspersonerna. Samtidigt sjunker köpandelen och försäljningarna är nu betydligt större än köpen. Det visar rapporten Insideranalys för juni från fondbolaget Insiderfonder. Mest optimistiska insynspersoner återfinns i hälsovårdssektorn där 88 procent av affärerna är köp och även de insiders som är aktiva i finans- och fastighetsbolag är positiva. I dessa bolag är 73 procent av affärerna köp. Läs mer.
ImagineCare och Legevisitten introducerar distansvård för personer med kronisk sjukdom. Legevisitten, en vårdgivare med 35 verksamheter i Stockholm och Värmland, utvecklar nu sitt vårdutbud av digitala vårdtjänster med hjälp av ImagineCare. Med ImagineCare kan personer med kroniska sjukdomar mäta medicinska parametrar i hemmet. De får också digital tillgång till ett personligt vårdsstöd inriktat mot ökat engagemang i den egna hälsan. Läs mer.
Vigmed: styrelsen drar tillbaka förslaget om företrädesemission. Bolaget har också ansökt om avnotering från handelsplattformen First North. Greiner Bio-One GmbH (“GBO”) som äger mer än 90 procent av aktierna i Vigmed, har vidare påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget. Läs mer.
Visiba Care skriver ett blogginlägg om de digitala vårdbesöken. Läs mer.
Sobi meddelar att rapporten för det andra kvartalet 2017 kommer kl 08.00 den 19 juli. Läs mer.
Dagar då många stressar mycket, till exempel på måndagar, tycks hänga ihop med antalet hjärtinfarkter över tid. Det föreslår en ny, svensk registerstudie gjord av forskare vid Uppsala universitet och Umeå universitet. Studien publicerades nyligen i tidskriften American Heart Journal och baseras på data från kvalitetsregistret Swedeheart samt andra svenska register. Läs mer.
Vironova, AstraZeneca, Camurus och forskargrupper som leds av Chalmers tekniska högskola, blir partners i FoRmulaEx, ett nytt industriellt tvärvetenskapligt forskningscenter som nyligen har fått finansiering av 75 MSEK från svenska Stiftelsen för strategisk forskning ( SSF). Projektet handlar om att paketera biologiska läkemedel i nanokapslar för att nå kroppens celler och bota svåra sjukdomar. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Sobi har av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tilldelats särläkemedelsstatus, Orphan Drug Designation (ODD), för företagets produktkandidat i utvecklingsfas SOBI003. SOBI003 är kemiskt modifierad humant rekombinant sulfamidas för behandling av mukopolysackaridos typ IIIA, också kallad Sanfilippos sjukdom typ A, som är en sällsynt metabol sjukdom. Läs mer.
Scandinavian Biopharma har beviljats 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Horizon 2020 är EU:s miljardsatsning med ambitionen att omsätta forskning i innovativa produkter för välfärd och nya affärer. Läs mer.
Apotekarsocieteten har under gårdagen lämnat in sitt remissvar på apoteksmarknadsutredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”. Läs mer.
Novartis: den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt att treatment free remission inkluderas i produktresumén för nilotinib. Detta är en viktig milstolpe för patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi eftersom nilotinib är den första tyrosinkinashämmaren som inkluderar information om behandlingsuppehåll i sin europeiska produktresumé. Läs mer.
Carnegie Investment Bank meddelade igår att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bonesupport aktier på Nasdaq Stockholm. Läs mer.
Stockholms universitet: Ett nytt sätt att märka generna hos virus gör att vi nu vet mer om hur influensavirus tar sig in i celler. Forskare kan se hur viruset utvecklas genom att följa specifika mutationer. Metoden är utvecklad i ett internationellt samarbete under ledning av forskare vid Stockholms universitet, och ger ledtrådar till hur framtida pandemier kan utvecklas och undvikas. Läs mer.
Surgical Science Sweden som tillverkar virtual reality-simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning, har förvärvat Simball Systems för 3,6 MSEK från GCoder Systems. Kontant betalning sker med 1,5 MSEK i samband med transaktionen och därutöver så betalas 300 000 kr årligen under 7 år. Tillträdet är omedelbart och avtal har undertecknats mellan bolagen. Surgical Science kommer även att betala bokfört värde för varulager som preliminärt uppgår till ca 1,9 MSEK. Läs mer.
EQL Pharma: läkemedlet Eletriptan EQL Pharma blev i måndags godkänt inom ramen för en så kallad decentral procedur (en gemensam godkännandeprocedur som används när mer än ett land är involverat). Nationella godkännanden för Sverige och Danmark väntas inom cirka en månad. Eletriptan EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för selektiva serotonin-receptoragonister. Eletriptan används hos vuxna för att behandla migränhuvudvärk. Läs mer.
Fluicell meddelade igår att de har stängt en finansieringsrunda under april månad på 8 MSEK som övertecknades med nästan 300%. Fluicell utvecklar instrument  och forskningsverktyg för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi. Bolaget avser även att under hösten 2017 genomföra en publik spridningsemission på cirka 20 MSEK i anslutning till notering på AktieTorget. Läs mer.
ExpreS2ion Biotech meddelade igår att The Jenner Institute vid Universitetet i Oxford, som är licenstagare till det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies, har initierat patientrekrytering till en klinisk fas IIa-studie till följd av färdigställandet av en framgångsrik klinisk fas I-studie av sitt nya vaccin mot malaria i blodfas. Den kliniska fas IIa-studien kommer att utvärdera säkerheten, immunogeniciteten och effektiviteten av malariavaccinet. Läs mer.
Ortivus: till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under juni månad ökat från 14 534 231 SEK till 21 558 006 SEK. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Enorama Pharma +8,40%, QuickCool +8,11%, NorInvent +7,60%, Hemcheck Sweden +7,07%, Redwood Pharma +4,75%, ExpreS2ion Biotech +4,46%
Förlorare i lunchhandeln: Klaria Pharma -5,71%, Medical Prognosis Institute -5,51%, Cereno Scientific -5,04%, Respiratorius -3,95%, Enzymatica -3,33%, Senzime -3,33%
Index: OMXS30 -0,81%, Hälsovård -1,05%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev