Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 4 juli

Nyhetssvepet tisdag 4 juli

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet tisdag 4 juli

4 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«
» Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan
» Världens 20 hetaste läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas
» Tuffare tider för Life Science-bolagen bland börsens nykomlingar
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK
» Idag inleddes handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North
» Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
» Dubbelverkande nanopartiklar kan effektivisera cancerimmunterapier

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 26 här
Tusentals liv kan räddas i Sverige varje år med hjälp av artificiell intelligens. Samtidigt kan den nya tekniken avlasta vården och bidra till enorma effektivitetsökningar. Enligt en ny rapport från PwC finns redan i dag områden där den nya tekniken kan appliceras och bidra till räddade liv och en väsentligt mer effektiv vård. Rapportförfattarna uppskattar att vi med hjälp av artificiell intelligens inom vården skulle förhindra 11 000 dödsfall per år som är relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar enbart. Läs mer.
PExA meddelar att bolaget accepterats för medverkan på mötet ”New collaboration opportunities to develop low cost diagnostic tools in asthma” som för första gången arrangeras i London den 17 juli. Mötet syftar bland annat till att få prioritet inom NHSNational Health Service, för satsningar på astmabiomarkörer för förbättrad diagnostik. NHS är den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. Läs mer.
Ellen som bland annat erbjuder patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa, fortsätter att utöka sin distribution till internethandeln. Läs mer.
Vigmed: per den 3 juli 2017 äger GBO 89,54 procent av samtliga aktier i Vigmed. GBO:s ägande i Vigmed har ökat snabbare än väntat, sedan Vigmeds beslut att föreslå en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. GBO avser att fortsätta förvärva Vigmedaktier över marknaden till dess att GBO uppnår ett ägande om mer än 90 procent av samtliga aktier i Vigmed. Läs mer.
WntResearch offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner. I samband med bolagets företrädesemission som avslutades den 29 april 2016 emitterades 299 649 teckningsoptioner av serie T0 2. Läs mer.
Region Skåne: yngre personer med Alzheimers sjukdom får diagnos över ett år senare än äldre. Det visar resultat från en unik långtidsstudie som har följt sjukdomsförloppet för yngre Alzheimerpatienter. Studien är gjord inom verksamhetsområde Minnessjukdomar på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Läs mer.
LäkemedelsverketEuropeiska Kommissionen har beslutat att zinkoxidläkemedel till gris ska förbjudas. Läkemedelsverket kommer att i dialog med landets riskhanterande myndigheter ta ställning till när de i Sverige godkända läkemedlen ska dras tillbaka. Läs mer.
Göteborgs universitet: Ett nytt material som kan användas i utrustningen för bloddialys har utvecklats av en internationell forskargrupp med forskare från Göteborgs universitet. Forskarnas upptäckt kan på sikt kan innebära ett genombrott för forskning och för behandling av njursjuka, enligt professor Hans Elwing, professor emeritus vid institutionen för kemi och molekylärbiologi. Läs mer.
Tio projekt för bättre cancervård med avstamp i patienternas behov. Det blev resultatet av ett unikt innovationssamarbete, innovation race, i december 2016. Under 52 timmar arbetade medarbetare från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft med att testa nya idéer och modeller tillsammans med patientrepresentanter. Resultat och slutsatser av samarbetet presenteras vid två seminarier i Almedalen idag, tisdag den 4 juli. Läs mer.
Nätverket mot cancer: Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Tillgång till avancerad teknologi och nya behandlingsbara tillstånd lär oss att varje människa har unika behov. Det är tydligt att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknologi, menar nätverket i ett öppet brev till Helene Hellmark Knutsson, Sveriges forskningsminister. Läs mer.
Kontigo Care: två kommuner, omfattande cirka 10 000 respektive 60 000 invånare, har slutit avtal med Kontigo Care och därtill lagt inledande beställningar av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Inberäknat de två nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 48 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,6 miljoner invånare. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
AcouSort  Getinge
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
EQL Pharma: läkemedlet Zonisamid EQL Pharma lanserades igår på den danska marknaden. Zonisamid EQL Pharma är ett antiepileptika, och används vid behandling av epilepsi. Läs mer.
Dignitana, verksamma inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap, meddelade sent i går kväll att bolaget fått ett utökat marknadsgodkännande från det amerikanska läkemedelsverket US Food and Drug Administration (FDA) för att utöka användningen av dess medicinska teknik på patienter i USA som får cellgiftsbehandling för solida cancertumörer. Läs mer. Bolaget menar att beslutet kan öppna för en kraftigt ökad marknad. Läs mer.
aXichem, som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har i nu genomförda tester kunnat visa att aXiphen har förmåga att hämma uppkomst av salmonella hos svin. Testet har utförts av Solfeed BV i Nederländerna, i samarbete med en foderproducent, veterinär och svinuppfödare. Testet visar att svinen, som fått foder med aXiphen, efter sex veckor är helt fria från antikroppar mot salmonella i blodet, vilket är en indikation på att djuren utsatts för salmonellasmitta. Läs mer.
BayerVilaprisan har utvecklats för att bli ett nytt läkemedel mot myom hos kvinnor. Bayer meddelar nu att Fas III-studierna inleds och att resultaten från de tidigare studierna är positiva. Uppskattningsvis fem till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder drabbas av myom. Läs mer.
European Institute of Science, har på marknaden avyttrat hela sitt innehav i Biotech-IgG. På så sätt har bolaget förstärkt kassan med ca 1 MSEK. Läs mer.
Panion har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget. Listningen av Panion på AktieTorget är ett led i utdelningen av CombiGenes aktier i Panion till CombiGenes aktieägare. Läs mer.
AcuCorts VD har skrivit ett sommarbrev gällande de senaste händelserna i bolaget. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical har nu fått sin SME status som ett ”Micro/Linked” bolag förlängd med ytterligare ett år från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Bolaget har haft SME status sedan 2014, dock i och med bolagets ändrade struktur sedan börsnoteringen i juni 2015 har SME statusen behövt sökas på nytt vilket gjordes framgångsrikt i våras. Läs mer.
Per den 30 juni har Novozymes köpt tillbaka 3 762 914 aktier med ett transaktionsvärde om ca 1000 MDKK. Detta är en del i återköpsprogrammet av aktier som bolaget bestämde den 27 januari. Läs mer.
Aptahems nyhetsbrev för juli publicerades igår. Läs mer.
Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk kommer att starta ett återköpsprogram av aktier. Bolaget kommer att köpa tillbaka aktier för ca 4300 MDKK mellan maj och augusti. Läs mer.
Anna Omstedt, medgrundare och VD för MedUniverse kommer att moderera ett möte med AmCham Life Sciences Working Committee för att diskutera hur man ska påskynda tillgången till nya innovationer inom vård och livsvetenskap i Sverige. Läs mer.
VITAL Integration har tillsammans med Tieto tecknat avtal med Nacka kommun om att leverera digitala lösningar och hjälpmedel inom den kommunala vård-/och omsorgen. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: CombiGene 20,85%, Dignitana 16,14%, AcuCort 14,72%, Hemcheck Sweden 13,93%, AlphaHelix Molecular Diagnostics 12,31%, Enorama Pharma 6,15%
Förlorare i lunchhandeln: Neurovive Pharmaceuticals -11,4%, Senzime -8%, Klaria Pharma Holding -7,06%, Gabather -5,94%, Aptahem -5,01%, Real Heart -4,62%
Index: OMXS 30 -0,09%, Hälsovård -0,79%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev