Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 5 juli

Nyhetssvepet onsdag 5 juli

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet onsdag 5 juli

5 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«
» Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan
» Världens 20 hetaste läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas
» Tuffare tider för Life Science-bolagen bland börsens nykomlingar
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 26 här
Isofol Medical meddelade under morgonen att de sex första patienterna nu har doserats med Modufolin i ISO-FF-001-studien som är en del av den regulatoriska dokumentationen för att få ett cancerläkemedel godkänt. Studien som undersöker Modufolins eventuella påverkan på hjärtrytm (EKG), beräknas vara klar under augusti 2017. Läs mer.
RaySearch Laboratories: PBS-planering för protonsystem från Mitsubishi Electric nu integrerat i RayStation. Läs mer.
Sensori meddelar via sitt helägda dotterbolag Antinitus AB att bolagets första kliniska studie, Aktin 1, har genomgått en ”peer review” och publicerats i The International Tinnitus Journal. Läs mer.
SpectraCure har beviljats ett bidrag för forskning och utveckling kopplat till EUs stora ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Bidraget ligger inom delområdet Industriellt ledarskap, och är ett så kallat SME-instrument i fas 1, bidrag riktat mot små och medelstora forskningsföretag. Läs mer.
Kontigo Care har blivit utsett till finalist i kategorierna Best Social Impact Startup och Best Health/Lifestyle Tech Startup i Nordic Startup Awards 2017. Läs mer.
Pharmacolog har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie vilken handlas på AktieTorget. Erik Penser Bank kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Pharmacologs aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Likviditetsgarantin påbörjas den 5 juli 2017. Läs mer.
Zenicor: I augusti inleds ett projekt för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Tyskland. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i Tyskland, samt det första större screeningprojektet med syfte att förebygga stroke som någonsin genomförts i landet. Läs mer.
Acarix tillkännagav idag att en privat kardiologklinik i Berlin som drivs av Dr. med. Niels Jacobsohn är första kommersiella beställare i den tyska marknaden av CADScorSystem för icke-invasiv akustisk detektering av kranskärlssjukdom (CAD). Läs mer.
Immune Pharmaceuticals dotterbolag, Cytovia, tillkännager idag de kliniska provresultaten rörande effekten av Ceplene i kombination med en låg dos av IL-2 hos patienter med akut myeloid leukemi. Provresultaten har nyligen publicerats i tidsskriften Leukemia. Läs mer.
Universitetssjukhuset Örebro: från och med den 1 juli är Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro nationellt referenslaboratorium i mikrobiologi när det handlar om vissa retrovirus (HTLV-l/ll), Clostridium difficile, Neisseria meningitidis samt bakteriell STI. Det betyder att USÖ står för den nationella spetskompetensen på dessa områden. Läs mer.
Nanexa har under våren skalat upp PharmaShell-processen och kan nu producera tio gånger mer material än i tidigare laboratorieskala. Under denna uppskalning har bolaget infört en process som är lättare att automatisera. Bolaget bedömer att vidare uppskalning till kommersiell produktionsprocess kommer kunna ske förhållandevis enkelt när det behovet uppstår. Läs mer.
Linköpings universitet: Näringsämnet lutein, som finns i flera färgstarka grönsaker och frukter, kan dämpa inflammation, visar forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i Atherosclerosis, pekar på att lutein i sig självt har anti-inflammatoriska effekter hos patienter med kranskärlssjukdom. Studien har finansierats med stöd av Hjärt-Lungfonden och VetenskapsrådetLäs mer.
Imorgon 6 juli noteras Panion Animal HealthAktieTorget. Bolaget utvecklar och kommersialiserar genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur. Läs mer.
Även Promore Pharma noteras imorgon, då bolaget har erhållit godkännande för handel på Nasdaq First North. Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater ämnade för den bioaktiva sårvårdsmarknaden. Läs mer.
Danska Medical Prognos Institute har inbringat 10,3 miljoner i en företrädesemission vilket säkrar finansiering tills H2 2018. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Saniona meddelade sent igår kväll att bolaget har förvärvat NeuroSearchs resterande intressen i de prekliniska och kliniska tillgångarna som Saniona förvärvat från NeuroSearch under perioden 2012-2016. Med fullständigt beaktande för NeuroSearchs resterande intresse i de förvärvade programmen betalar Saniona NeuroSearch en kontant engångsbetalning om 5,5 miljoner danska kronor. Läs mer.
Umeå Universitet: forskning kring hur proteiner inuti celler påverkar cellernas rörelse- och delningsförmåga via ett signalsystem har gett nya insikter som kan vara användbara för att utveckla sätt att tidigare upptäcka aggressiv prostatacancer. Ny kunskap om de molekylära mekanismerna för hur det viktiga signalproteinet p85 styr cancercellers förmåga att förflytta sig kan komma att användas för att påvisa risk för metastasering av aggressiv cancer. Detta enligt en forskningsartikel i tidskriften Science SignalingLäs mer
Karolinska Universitetssjukhuset leder det EU-finansierade projektet Live Incite inom Horizon2020 som handlar om livsstilsförändring som minimerar risken för komplikationer i samband med operationer. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: NeuroVive +17,48%, Mertiva +4,76%, Prebona +4,62%, Saniona +4,49%, Annexin Pharmaceuticals +4,17%, Ellen +3,64%
Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -14,50%, CombiGene -9,09%, Initiator Pharma -5,41%, Episurf -5,19%, Redwood Pharma -3,85%, Cyxone -3,61%
Index: OMXS30 +0,20% Hälsovård -0,34%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev