Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 31 juli

Nyhetssvepet måndag 31 juli

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet måndag 31 juli

31 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Intervju Saniona: ”Vi har pågående diskussioner med ett flertal potentiella partners”
» Genterapi mot leukemi närmar sig marknadsgodkännande 

» Kaffedrickare tycks leva längre enligt nya studier
» Europeiska biotechbolag har tagit in 19,4 miljarder kronor hittills i år
» Biosimilarmarknadens nya förutsättningar gynnar Genovis
» Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch
» Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juli v 28 här

Medirätt: Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm har beslutat godkänna begäran om att starta en klinisk studie av Dosell som medicinteknisk produkt. Godkännandet från EPN innebär att produkten Dosell, en patenterad digital läkemedelsautomat skapad för modern hemsjukvård, nu fullt ut kan testas i samverkan med patienter. Studierna kommer såsom tidigare meddelats att genomföras i samarbete med Apoteket. Läs mer.
Under juli 2017 har antalet aktier och röster i Midsona ändrats till följd av den apportemission som bolaget genomfört i samband med förvärvet av Bringwell, vilket bolaget tidigare informerat om. Det totala antalet aktier i Midsona har ökat med 3 361 584 aktier av serie B. Det totala antalet aktier uppgår den 31 juli 2017 till totalt 46 008 064 aktier varav 539 872 aktier av serie A och 45 468 192 aktier av serie B. Läs mer.
Redeye höjer det motiverat värdet i sitt basscenario för Respiratorius till 1,2 (1,1) kronor. Det framgår av en analysuppdatering. Läs mer.
Paxman har nu erhållit godkännande för sitt avancerade skalpkylningssystem av Anmat, Argentinas motsvarighet till FDA. Godkännandet har föregåtts av omfattande regulatoriska prövningar och är ytterligare ett viktigt steg i Paxmans tillväxtstrategi sedan FDA-godkännandet i USA i slutet av april i år. Läs mer.
AstraZeneca meddelar att amerikanska läkemedelsverket FDA har godkänt genombrottsterapistatus till Imfinzi för behandling av patienter med lokalt framskriden, ej återställbar icke-småcellig lungcancer vars sjukdom inte fortskridit efter cellgiftsbehandling. Läs mer.
NeuroVive Pharmaceutical meddelar idag att antalet aktier och röster i NeuroVive har ökat med 1 084 224. Detta som ett resultat av den under juli månad genomförda riktade emission som totalt tillför bolaget ca 9 MSEK samt  teckningsoptionsprogrammet serie 2016/2017:2. Det totala antalet aktier och röster i bolaget är nu 50 566 197. Läs mer.
Boule Diagnostics: Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 13 maj 2014 berättigar genom utnyttjande av teckningsoptioner till teckning av nya aktier under andra halvåret 2017. Totalt omfattar programmet 123 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av lika många aktier. Läs mer.
Follicum har nu erhållit de slutgiltiga resultaten från den avslutade kliniska fas I/IIa-studie som bolaget inledde i januari 2016. Resultaten efter den tremånaders uppföljningsperiod som följt efter avslutad behandling med FOL-005 visar att hårväxten har återgått till ursprungsnivåerna. Resultaten bekräftar därmed att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 stimulerar hårväxt under behandlingsperioden. Läs mer.
Antalet röster i Medicover har ändrats genom omvandlingar av totalt 320 525 A-aktier till B-aktier genomförda i juli efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 133 335 195 aktier i Medicover, varav 81 545 066 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 81 545 066 röster, och 51 790 129 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 5 179 012,9 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 86 724 078,9. Läs mer.
European Institute of Science (EURIS) har tidigare kommunicerat att halvårsrapporten (Q1-2) för 2017 kommer att publiceras den 31 augusti 2017. Nytt datum för publicering av kvartalsrapporten är den 1 augusti 2017. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Zealand  NextCell
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
Raystation: protoncentret vid MedStar Georgetown Universitetssjukhus kommer att använda RayStation för planering av Mevion S250i protonterapisystem med Hyperscan när enheten öppnar för behandlingar senare i år. Med RayStation dosplaneringssystem kan centret utnyttja de IMPT-möjligheter. Läs mer.
ExpreS2ion Biotech Holding meddelade i fredags att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 872 873 aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 3,9 MSEK. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Follicum 10,59%, Hemcheck Sweden 8,59%, Scibase 6,06%, Nanologica 5,52%, Annexin Pharmaceuticals 5,26%, ISR Holding 4,58%
Förlorare i lunchhandeln: Iniator Pharma -5,97%, Ortivus -5,63%, Phase Holographic -5,24%, Aptahem -5%, Hamlet Pharma -4,76%, ExpreS2ion Biotech -4,76%
Index: OMXS 30 -0,08%, Hälsovård 0,39%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev