Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 3 juli

Nyhetssvepet måndag 3 juli

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet måndag 3 juli

3 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«
» Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan
» Världens 20 hetaste läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas
» Tuffare tider för Life Science-bolagen bland börsens nykomlingar
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK
» Idag inleddes handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North
» Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
» Dubbelverkande nanopartiklar kan effektivisera cancerimmunterapier

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 26 här
Isofol Medical meddelar idag att forskningsresultat från en akademisk samarbetspartner har presenterats under årets världskongress ESMO (European Society for Medical Oncology) för gastrointestinal cancer i Barcelona, Spanien. Resultaten stödjer det vetenskapliga rationalen att utveckla bolagets läkemedelskandidat Modufolin för att förbättra behandlingsresultatet hos patienter med kolorektalcancer. Läs mer.
Capio har förvärvat 100% av aktierna i GHP OPA Privathospital Aarhus. Kliniken är huvudsakligen specialiserad inom ortopedi och är känd för sin verksam­het inom ryggkirurgi, ortopedi för barn och idrottsskador. Omsättningen för 2016 var 29 MDKK. Läs mer.
GHP säljer Gastro Clinic Helsinki. GHP grundade Gastro Clinic Helsinki 2010. Verksamheten fokuserar på överviktskirurgi och är en av de största inom specialiteteten i Finland, dock är den finska marknaden mycket liten. Verksamheten säljs till Eira Sjukhus. Läs mer.
Intervacc inleder nästa steg i utvecklingen av ett vaccin mot streptokock infektion på smågris. Intervacc har identifierat ett antal komponenter, i form av rekombinanta proteiner, till ett vaccin mot denna infektion. En av dessa går nu vidare där immunsvar och skyddseffekt undersöks. Läs mer.
Licensavtalet mellan CombiGene och Panion Animal Health har, efter synpunkter från AktieTorget och efterföljande diskussioner mellan de två bolagen, förtydligats avseende skrivningar kring rätten för återtagande av licensen från CombiGenes sida samt ersättningsnivåer till Panion vid ett eventuellt återtagande. Läs mer.
Det danska bolaget Zealand påbörjar bolagets första fas 3-försök med dasiglukagon för behandling av allvarlig hypoglykemi hos diabetiker. Läs mer.
PfizerEuropeiska kommissionen har godkänt Besponsa som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ akut lymfatisk leukemi och Philadelphiakromosom-positiv ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare. I och med detta godkännande blir Besponsa det första och enda antikroppskonjugat som blir tillgängligt för patienter med denna typ av leukemi inom EU. Läs mer.
Danderyds sjukhus: Artificiell intelligens kan göra röntgenbedömningar med samma säkerhet som en ortopedläkare, visar ny forskning. Läs mer.
Proton Group: strategi och långsiktighet ger lyckade upphandlingar för småländska Proton Caretec. Bolaget hade 100% lyckade upphandlingar förra verksamhetsåret. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems uppdaterar sin finansiella kalender och meddelar att bolaget kommer att publicera kvartalsrapport 2, januari-juni 2017, torsdagen den 24 augusti 2017. Läs mer.
Allderma Pharmaceuticals: Torskskinn från Island används för att läka svårläkta sår på svenska kliniker. Teknologin bakom Kerecis Omega3 Wound är ett stort framsteg för sårvården och ger vårdpersonal och patienter ett helt nytt verktyg för att läka svårläkta sår. Testerna som utförts i Sverige har gett mycket goda resultat och ger nytt hopp för patienterna. Läs mer.
RhoVac meddelar i dag, att bolagets kliniska fas I/II-studie nu är fullt rekryterad, innebärande att totalt 22 patienter rekryterats till studien och att studiens rekryteringsfas således är avslutad. RhoVacs kliniska fas I/II-studie, omfattande patienter med diagnostiserad prostatacancer i kontrollfas, startade tidigare i år och i april kunde bolaget meddela att den första patienten doserats. Läs mer.
Pharmacolog har i samarbete med ett av de ledande universitetssjukhusen i Sverige utvecklat ARM (Advanced Reconstruction Module). Systemet kommer under 6 månaders att testas i klinisk miljö och omfattar totalt 2 DrugLog system som hyrs ut under projekttiden. Läs mer.
Stockholms läns landsting ger Sodexo i uppdrag att ta över driften av Stockholms syncentral. Uppdraget är ett helhetsåtagande och omfattar habilitering och rehabilitering till personer i alla åldrar med synnedsättning och blindhet. Läs mer.
Medtronic tillkännagav idag att man har erhållit godkännande för CE-märkning för programvaran SureTune 3 för djup hjärnstimulering (DBS). SureTune3 tillhandahåller patientspecifik visualisering av elektrodens position och stimulerad volym av neural aktivering som hjälper läkare att fatta beslut om hur patientens DBS-behandling ska programmeras – eller finjusteras. Läs mer.
Corline Biomedical har tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med James Shapiro och The Clinical Islet Transplant Program vid Alberta-universitetet i Edmonton, Kanada om att utvärdera ett samarbete för kliniska studier inom diabetes typ 1. Läs mer.
Serendipity Challenge är en årlig entreprenörstävling och techarena öppen för alla Sveriges entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas. Finaldagarna äger rum under Almedalsveckan där 50 av Sveriges mest innovativa framtidsbolag tävlar om titlarna “Årets startupbolag” och “Årets tillväxtbolag”. Se årets finalister, varav en handfull inom Life Science. Läs mer.
Quickcools månadsbrev juni 2017. Läs månadsbrevet här.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Emotra
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
Promore Pharma väntar erhålla slutligt godkännande för handel på Nasdaq First North under denna vecka. Handeln med bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North kommer därmed inte som tidigare antagits inledas idag den 3 juli 2017. därmed inte som tidigare antagits inledas idag den 3 juli 2017 Promore Pharma kommer att tillhandahålla uppgifter om första dag för handel så snart sådan information är tillgänglig. Läs mer.
PharmaLundensis: ny, livräddande behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt utvecklas. PharmaLundensis driver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att motverka lungsvikt orsakad av influensasjukdom. Projektet drivs ”in-house” och bedöms pågå under det kommande året. Läs mer.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys: Ordnat införande kan bidra till en mer jämlik tillgång till nya läkemedel, men fortfarande kvarstår skillnader i landet. Ordnat införande är bara en av flera faktorer som påverkar landstingens läkemedelsanvändning. Det visar en ny rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) publicerade i fredags. Läs mer.
Presentationer från CLS årsstämma 2017 tillgängliggjordes på bolagets hemsida under fredagen. Läs mer.
Reumatikerförbundet: På årets Almedalen arrangerar Reumatikerförbundet två panelsamtal. Båda är öppna för allmänheten. Välkommen att lyssna till panelsamtal om vårdval och om läkemedel. Läs mer.
Vårdförbundet och Almega Vårdföretagarna har tagit stora kliv mot en modern ambulansverksamhet i privat regi, där medarbetarna får tid för vila och återhämtning. Det ger ett centralt kollektivavtal som är långsiktigt och hållbart. Läs mer.
Alzinova uppdaterar statusläget för bolaget. Läs mer.
Merck: Behandling med MAVENCLAD (kladribin tabletter) resulterar i en selektiv men övergående reduktion av B- och T-lymfocyter, där antalet lymfocyter återgår inom normalnivåer innan slutet av det andra behandlingsåret. “Resultaten stödjer teorier om att vissa substanser har förmågan att selektivt återställa immunförsvaret utan att inducera sekundär autoimmunitet, och detta kan innebära stora framsteg inom sjukdomsområdet”, säger Professor Sten Fredrikson, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer.
Akademiska sjukhuset: Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade tidigare i år att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk inom mikrobiologi. Laboratorienätverkets styrgrupp har nu utsett referenslaboratorier för 36 prioriterade områden, där Akademiska sjukhuset har ansvar inom flera av dessa. Läs mer.
Västerbottens läns landsting: Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus utses till nationellt referenslaboratorium, det meddelar Folkhälsomyndigheten idag. Uppdraget innebär nationellt ansvar för diagnostisering av smittämnena puumalavirus, adenovirus och Francisella tularensis och målet är snabbare och säkrare diagnostisering. Läs mer.
MSD: revolutionera vårdsystemet – för framtidens generationer och digitala miljöer. MSD kommer att diskutera hur kan vi effektivisera styrmodellen av sjukvården och ta del av den digitala revolutionen genom nya modeller för tillgänglighet, vårdflöden, finansiering och behandling. Läs mer.
Läkemedelsverket: Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2017. Läs mer.
Sahlgrenska Science Park: I syfte att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap instiftar nu Sahlgrenska Science Park ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons namn.Utmärkelsen går i linje med Sahlgrenska Science Parks vision om en life science-region i världsklass och priset skall delas ut årligen till en entreprenör som driver utvecklingen framåt för människors hälsa och välfärd. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Oncopeptides 6,58%, Phase Holographic 6,13%, Peptonic Medical 5,26%, Clinical Laserthermia 4,74%, Prebona 4%, MedCap 3,7%
Förlorare i lunchhandeln: SensoDetect -9,74%, Klaria Pharma Holding -7,83%, AcuCort -7,68%, Cyxone -6,56%, Vicore Pharma Holding -6,54%, Neurovive Pharmaceuticals -6,4%
Index: OMXS 30 0,75%, Hälsovård -0,19%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev