Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 10 juli

Nyhetssvepet måndag 10 juli

Nyhetssvepet måndag 26 februari

Nyhetssvepet måndag 10 juli

10 juli, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Intervju: Saniona om utköpet från NeuroSearch
» Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention
» NeuroVive presenterar NVP015 och TBI-projekt i USA
» Aptahems forskningschef: »Vi ser fram emot att presentera unika resultat under sommaren«
» Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan
» Världens 20 hetaste läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas
» Tuffare tider för Life Science-bolagen bland börsens nykomlingar
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 27 här
Dignitana, verksamma inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap, tillkännagav under morgonen tio nya avtal med cancerkliniker på den amerikanska marknaden. De nya avtalen kommuniceras endast dagar efter att det amerikanska läkemedelsverket US Food and Drug Administration (FDA) meddelat om ett utökat godkännande för användningen av Dignitanas medicinska teknik på patienter i USA som får cellgiftsbehandling för solida cancertumörer. Läs mer.
Cellink har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med en av världens största distributörer av laboratorieutrustning för Australien och Nya Zeeland, Thermo Fisher Scientific ANZ. Avtalet omfattar distribueringen av alla bolagets produkter. Läs mer.
SciBase: I en studie vid Skin Cancer Clinic på Southampton Universitetssjukhus, utvärderades Nevisense som ett tillägg till befintliga metoder för melanomdetektion på 48 patienter. Resultaten av studien visar att ibland kan även lesioner som ser ofarliga ut, vara melanom, och att lägga till Nevisense kan hjälpa kliniker att upptäcka dessa, när de annars kan missas. Läs mer.
BioInvent International och ThromboGenics meddelar idag att de har enats om att revidera sitt mångåriga avtal som omfattar utveckling av de nya monoklonala PlGF-antikroppsprodukterna TB-403 (behandlingsresistent, medulloblastom) och THR-317 (diabetiskt makulaödem). Ändringarna av det befintliga avtalet har anpassats med ett korsägande till respektive bolags strategiska ambitioner och terapeutiska fokus. Läs mer.
Vironova meddelar att de deltar i NextBioForm, ett samarbete och nätverksforum där industri, akademi och vårdgivare går samman för att utveckla biologiska läkemedel. I detta menar Vironova att deras transmissionselektronmikroskopi kan utgöra en viktig pusselbit för kvalitetskontrollprocesser i läkemedelsutvecklingen. Förra månaden meddelade Vinnova att man i samarbete med Vetenskapsrådet satsar över 100 miljoner kronor under de kommande åren på uppbyggnad av tre nya centrum för att skapa starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom biologiska läkemedel. Syftet är att Sverige ska bli ledande inom området. Läs mer.
Det First North-noterade djurhälsobolaget Swedencare meddelar idag att en utländsk institution, vilka inte tidigare är aktieägare i bolaget, har förvärvat 1,9 % av aktierna i Swedencare. Läs mer.
Första handelsdag på AktieTorget för NextCell Pharmas aktie och teckningsoption är den 13 juli 2017. Kortnamnet för aktien är NEXTCL och kortnamn för teckningsoptionen är NEXTCL TO 1. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Bioservo Technologies
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
Oncology Venture meddelar idag att bolaget har ingått ett exklusivt globalt licensavtal med Eisai gällande Eisais fas 2 PARP-hämmare E7449, som nu går under namnet 2X-121. 2X-121 kommer att vidareutvecklas av 2X Oncology, ett precisionsläkemedelsföretag som utvecklar terapier för att adressera signifikanta obemötta behov inom kvinnlig cancer. Läs mer.
Teckningsperioden för Oasmia Pharmaceutical företrädesemission löpte ut den 5 juli. Utfallet av företrädesemissionen visar att 23 517 699 aktier, motsvarande cirka 46,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar avseende 2 073 805 aktier, motsvarande cirka 4,1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. Läs mer.
14 juni 2017 meddelade Xbrane Biopharma att bolaget lanserat ett långsiktigt aktiesparprogram omfattande samtliga anställda i Sverige och i Italien. Syftet med programmet är att skapa goda förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal och att genom delägarskap främja och stimulera fortsatt företagslojalitet vilket gynnar både aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmet löper mellan 2017-2019 och är utformat som ett aktiesparprogram där de anställdas deltagande bygger på att de investerar upp till 150 000 kr i Xbrane-aktier på marknaden, så kallade sparaktier, senast under februari 2018. Läs mer.
Vinnova har utvärderat ett flertal inkubatorer under våren och har beslutat om att fortsatt bevilja stöd till bland annat GU Ventures med 4 mkr i det nationella excellence programmet för svenska inkubatorer. GU Ventures var en av 12 utvalda inkubatorerna i årets utvärdering och en av sex inkubatorer som var sedan tidigare med i programmet. Att få erhålla fortsatt stöd innebär att GU Ventures kan dels behålla och dels förstärka sitt affärsutvecklingsteam. Läs mer.
Cambio Healthcare har förvärvat Cayder för att öka bolagets intäkter och vinster samt att aktivt delta i ökningen av NHS-agendan för papperslösa system och digital transformation. Läs mer.
Pareto Securities har meddelat Sedana Medical att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo. Läs mer.
Läkemedelsverket: den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att metylprednisolon för injektion som innehåller laktos, inte ska användas av patienter med känd eller misstänkt allergi mot komjölksprotein, då dessa läkemedel kan innehålla spår av komjölksprotein. Patienter som behandlas med metylprednisolon för injektion för en allergisk reaktion ska avbryta behandlingen om symtomen försämras eller om de utvecklar nya symtom. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Cellink B 14,53%, Eurocine Vaccines 8,36%, SciBase 7,14%, Nanologica 7,14%, Hemcheck Sweden 6,54%, Vicore Pharma 6,06%
Förlorare i lunchhandeln: Redwood Pharma -11,86%, CombiGene -7,89%, Cyxone -5,56%, Cline Scientific -4,24%,  Annexin Pharmaceuticals -4,12%, Peptonic Medical -4,05%
Index: OMXS 30 0,46%, Hälsovård 0,51%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev