Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 20 juni

Nyhetssvepet tisdag 20 juni

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet tisdag 20 juni

20 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK
» Idag inleddes handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North
» Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
» Dubbelverkande nanopartiklar kan effektivisera cancerimmunterapier
» VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis
» EU:s nya tobaksregler goda nyheter för Enorama Pharma
» BrainCools business case stärks av nya amerikanska riktlinjer
» BioStock analys: Idogen
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 24 här
Liv Diagnostics stärker upp resurserna för utveckling av en produkt som ska bidra till bättre behandling och minskat lidande för cancerdrabbade. Med deras teknik, som baseras på många års grundforskning vid bland annat Karolinska, finns möjlighet att mäta risken för metastaser vilka orsakar 90 procent av alla dödsfall i cancer. Bolaget verifierade nyligen sin prototyp med mycket goda resultat och siktar på börsnotering i slutet av 2018. Information om möjligheten att bli delaktig i bolagets expansion på världsmarknaden för cancerdiagnostik finns här.
Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket ”USPTO” formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med perifer artärsjukdom med rekombinant humant Annexin A5. Läs mer.
Hansa Medical tillkännagav idag att den första patienten har behandlats med bolagets primära läkemedelskandidat IdeS i en prövarinitierad fas II-studie i svår anti-GBM-sjukdom, även känd som Goodpastures sjukdom, en sällsynt autoimmun sjukdom där autoantikroppar mot typ IV-kollagen orsakar akut inflammation i njuren och/eller lungorna. Vid svår anti-GBM kan sjukdomen leda till njursvikt eller dödsfall. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset: Första operation med trådlös pacemaker genomförd i nya sjukhusbyggnaden i Solna. Läs mer.
AddLife: det av årsstämman 2017 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 27 ledningspersoner om maximalt 215 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Läs mer.
Immune Pharmaceuticals meddelade under morgonen att bolaget åter uppfyller börsoperatören Nasdaqs listningskrav och kommer fortsätta noteras på listan. I början av året riskerade bolaget att avnoteras då man inte uppfyllde Nasdaqs krav på minimikurs om 1:00 dollar per aktie. Läs mer.
Immunicum: En översikt av resultaten från bolagets första kliniska studie med ilixadencel vid metastaserande njurcancer har publicerats i Journal for ImmunoTherapy of Cancer. Resultaten lyfter fram ilixadencels potential som en nydanande immunstimulerande tilläggsbehandling för patienter med solida tumörer, baserad på sin goda säkerhetsprofil samt initiala indikationer utvisande en förlängd överlevnad. Ilixadencel, tidigare benämnd Intuvax, utvärderas för närvarande i en pågående Fas II-studie vid njurcancer (MERECA) samt i Fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacancer. Läs mer.
Brighter håller föredrag på diabetesevent med Cambridge Wireless och Cambridge University Health Partners. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical har utarbetat ett prospekt avseende nyemission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, vilket meddelades den 12 juni 2017. Läs mer.
Diamyd Medical: handel med nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Diamyd Medical till följd av den genomförda företrädesemissionen påbörjas den 29 juni 2017. Läs mer.
Medivir utsåg igår John Öhd till Chief Medical Officer. Sedan tidigare har John Öhd varit Medivirs Director, Clinical Research & Development, samt jobbat på läkemedelsbolaget Shire i Schweiz. Läs mer.
Vid gårdagens extra bolagsstämma i Kancera godkändes styrelsens beslut den 3 maj 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical: teknisk transfer för tillverkning av excipienten som läkemedlet Temodex delvis består av, genomfördes framgångsrikt denna månad i en europeisk GMP-certifierat facilitet som är en kontrakt-baserad tillverkare inom EU. Läs mer.
Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2016 tagit emot cirka 8 500 rapporter för humanläkemedel. Det är en liten ökning jämfört med 2015. Nu efterlyser Läkemedelsverket fler rapporter av bra kvalitet. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Hanza Medical 10,95%, Immunicum 7,69%, IRLAB THERAPEUTICS A 5,18%, Hamlet Pharma 3,97%, Biovica International 3,9%, Bactiguard 3,88%
Förlorare i lunchhandeln: Ellen -16,13%, LifeAir -15,85%, Corline Biomedical -5,88%, Eurocine Vaccines -5,59%, Nanologica -5,48%, Glycorex Transplantation -4,69%
Index: OMXS 30 0,2%, Hälsovård 0,23%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev