Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 21 juni

Nyhetssvepet onsdag 21 juni

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet onsdag 21 juni

21 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet
» Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK
» Idag inleddes handeln i A1M Pharma på Nasdaq First North
» Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
» Dubbelverkande nanopartiklar kan effektivisera cancerimmunterapier
» VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis
» EU:s nya tobaksregler goda nyheter för Enorama Pharma
» BrainCools business case stärks av nya amerikanska riktlinjer
» BioStock analys: Idogen
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 24 här
Isofol Medical har öppnat ytterligare fem studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin utvärderas för behandling av kolorektalcancer. Öppnandet av studiecentren är en del av Isofols plan för att säkerställa den planerade rekryteringshastigheten i studien samt att erbjuda fler läkare möjlighet att bekanta sig med läkemedelskandidaten. Läs mer.
Harvard Medical School uppmärksammar att forskare med hjälp av Phase Holographics HoloMonitor har lyckats särskilja aggressiva tumörceller som främjar bildandet av blodkärl från mer harmlösa tumörceller, vilka saknar denna förmåga. – Our hope is that one day, this technology can provide useful clinical information that could be used to guide personalized therapies based on someone’s precise tumor phenotype” säger Jing Huang, forskare vid Boston Children’s Hospital. Läs mer.
Immunovia meddelar idag att de har genomfört analysen av de tre andra autoimmuna sjukdomarna som ingår i den tidigare rapporterade retrospektiva autoimmuna sjukdomsstudien. Studien bestod av 315 blodprover och omfattade de huvudsakliga autoimmuna indikationerna, såsom Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Reumatoid artrit (RA), Sjögrens syndrom, Systemisk vaskulit. Läs mer.
Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel. Vinnovas satsning ingår i ett åttaårigt forskningsprogram för biologiska läkemedel på totalt 320 miljoner kronor och är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science. Läs mer.
Kontigo Care tecknar avtal med fyra kommuner för leverans av ehälsosystemet TripleA. Läs mer.
Episurf Medicals styrelseordförande Dennis D. Stripe har den 15 juni förvärvat aktier i Episurf Medical och äger nu 11 500 B-aktier. Läs mer.
Senzime rapporterar i samarbete med Dr Réka Nemes vid Debrecens universitet, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, Debrecen, Ungern, resultat från jämförande undersökning av TOF-Watch SX och TetraGraph. Läs mer.
Styrelsen för Vigmed Holding  har beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för 1 januari – 30 juni 2017 till den 30 augusti 2017. Läs mer. Styrelsen för Vigmed Holding föreslår också en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken förväntas medföra att Vigmed erhåller en bruttolikvid om upp till cirka 87,6 miljoner kronor. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical beslutade vid extra bolagstämma i Bolaget den 2 juni 2017 om inrättande av två teckningsoptionsprogram, serie 2017:1 och serie 2017:2, innebärande emission av högst 3 750 000 respektive 3 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Oasmia Incentive med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till bolagets medarbetare. Läs mer.
Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim startar det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar. Läs mer.
Enzymatica publicerar nu resultatet från en studie där svenska elitidrottare har använt ColdZyme Munspray i förebyggande syfte mot förkylning samt för att minska symptomen vid förkylning. Resultatet från studien visar att ColdZyme minskade antalet sjukdagar med drygt 50 procent hos de två grupperna ishockeyspelare och skidskyttar jämfört med tidigare kontrollperioder. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical lanserar en ny videoreklamkampanj vars första video kan beskådas här.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
A1M Pharma anger i sitt nyhetsbrev att man börjar komma allt närmare en start av kliniska studier gällande läkemedelskandidaten ROSGard. Läs mer.
Sedana Medical, ett medicinteknikbolag på väg att även bli ett läkemedelsbolag, offentliggjorde utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i bolaget i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North. Läs mer.
Immun Pharmaceuticals, ett kliniskt biofarmaceutiskt företag, meddelade idag att patientskrivning i en klinisk fas I/II studie som utvärderar säkerheten och effekten av Ceplene hos patienter med kronisk myelomonocytisk leukemi förväntas börja inom de kommande veckorna. Läs mer.
Ellens produkter lanseras nu på Tysklands största web-shop för mamma och barn. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Enzymatica +11,15%, ExpreS2ion Biotech +9,38%, Cyxone +8,28%, Doxa +7,39%, Bioservo Technologies +5,20%, Nexstim +5,60%
Förlorare i lunchhandeln: LifeAir -12,59%, Nanexa -8,13%, PharmaLundensis -7,63%, Redwood Pharma -7,21%, Ellen -6,79%, WntResearch -5,80%
Index: OMXS30 -0,65% Hälsovård -0,24%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev