Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 2 juni

Nyhetssvepet fredag 2 juni

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet fredag 2 juni

2 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

A1M Pharma har inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard. Resultaten kommer att ligga till grund för ansökan om att inleda kliniska studier nästa år. Samtidigt produceras nu den första storskaliga batchen under full GMP, även det i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan. A1M Pharma arbetar nu intensivt med att slutföra den prekliniska slutfasen för läkemedelskandidaten ROSGard med sikte på att inleda kliniska studier i början av 2018. Läs mer.
Diamyd Medical: Den öppna studien DIAGNODE-1 är nu fullrekryterad efter 12 patienter, och bolaget har tillsammans med professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet, huvudprövare och sponsor, beslutat att avsluta rekryteringen av patienter i DIAGNODE-1-studien för att kunna påbörja uppföljningen av patienter redan nu och fokusera på starten av den uppföljande större studien DIAGNODE-2. Läs mer.
Redwood Pharma startar produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna. Läs mer.
Orexo kunde under morgonen meddela att bolaget erhåller en delmålsbetalning på USD 2,5 miljoner från AstraZeneca till följd av att OX-CLI går in i klinisk fas. OX-CLI är ett utvecklingsprogram inriktat på hämning av enzymet Leukotrien (LT) C4 syntas med syfte att utveckla ett nytt behandlingsalternativ för patienter med luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. AstraZeneca förvärvade substansen från Orexo i mars 2016 och ansvarar helt för dess utveckling. Läs mer.
SenzaGen kommunicerade idag att en vetenskaplig utvärdering av GARDpotency visar att testet med hög träffsäkerhet avslöjar om kemiska substanser är allergiframkallande, samt hur stark kemikaliens allergiska effekt är. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Altex. GARDpotency är ett genbaserat test som utförs i provrör, vilket eliminerar behovet av djurförsök. Läs mer.
Nu ökar möjligheterna till bättre träffsäkerhet vid valet av cancerläkemedel. En nyutvecklad metod vid Sahlgrenska akademin öppnar för betydligt tidigare bedömningar av vilka som är hjälpta av ett visst preparat eller inte. Läs mer.
Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. De aktuella kommunkunderna har tillsammans 25 000 invånare och båda kommunerna har lagt inledande beställningar. Totalt har Kontigo Care nu avtal med 39 kommuner vilka tillsammans omfattar cirka 1,1 miljoner invånare. Läs mer.
Hoten från infektionssjukdomar kommer stå i fokus på Uppsala Health Summit 2017 den 10-11 oktober, där internationell expertis från olika sektorer samlas för att diskutera hur vi bäst kan värja oss från hoten. Läs mer.
Familjen Erling Perssons Stiftelse delar ut ett femårigt anslag på drygt 11 miljoner kronor till programmet ”Nytt ledarskap i global hälsa” till ett internationellt forskningsprogram vid Umeå universitet. Anslaget innebär att 10 studenter från låg- och medelinkomstländer kan erbjudas en forskarutbildning i den internationella forskarmiljön vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Läs mer.
Nyckelfonden delar ut 5 miljoner kronor till forskningsprojekt vid Universitetssjukhuset Örebro. Läs mer.
IDL Biotech har tecknat ett flerårigt distributörsavtal för den Indonesiska marknaden med PT IDS Medical Systems Indonesia. Läs mer.
Barnadödligheten i världen minskar visar en ny studie som publicerats i The Lancet. Enligt studien har antalet barn som dör i diarré minskat med en tredjedel sedan 2005. Under 2015 dog 499 000 barn under fem års ålder i diarrésjukdomar, men mer än hälften av dessa barn hade kunnat räddas om alla människor hade tillgång till rent vatten, sanitet och hygien menar organisationen WaterAid. Av de 499 000 barn som dog av diarré under 2015 uppskattas 290 000 bero på smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Läs mer.
Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter
Glycorex Transplantation  Bioservo Technologies  Clinical Laserthermia Systems
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
NeuroVive tillkännagav igår att man erhåller nära 1 miljon kronor i anslag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för utveckling av en ny behandling för genetisk mitokondriell sjukdom i samarbete med bl.a. en forskargrupp på Children’s Hospital of Philadelphia, USA. Anslaget rör bolagets prekliniska spjutspetsprojektet NVP015, med målet att utveckla en ny farmakologisk behandling av patienter med mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion, ett område med betydande medicinskt behov. Målet att välja en läkemedelskandidat innan årets slut. Läs mer.
Cantargia har erhållit patentgodkännande i Kina avseende terapi riktad mot IL1RAP vid akut lymfatisk leukemi. Läs mer.
Man har tidigare antagit att kronisk nervsmärta orsakas av att de nervceller som förmedlar smärta blir överkänsliga. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att nervsmärta kan orsakas av att en annan typ av nervceller, som normalt gör att vi känner behaglig beröring, till följd av nervskada i stället börjar signalera smärta. Resultaten, som presenteras i tidskriften Science , kan i förlängningen leda till effektivare smärtbehandlingar. Läs mer.
Sista dag för handel med WntResearchs teckningsoptioner av serie TO 2 är den 28 juni. Läs mer.
Alzinova och hjärnforskaren Petronella Kettunen vid Göteborgs universitet tilldelas ­finansiering inom programmet ”Projekt för bättre hälsa” som utlysts av SWElife och Medtech4Health. Bidraget på 1 MSEK avser stödja det gemensamma forskningsprojektet ”Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom” som kommer att pågå fram till februari 2018. Läs mer.
Valberedningen i Medfield Diagnostics föreslår inför årsstämman 2017 nyval av Anna Ahlberg som styrelseledamot. Ahlberg är civilekonom med en MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon har under många år arbetat som CFO och informationschef i noterade bolag, huvudsakligen i medicintekniska, internationella tillväxtbolag såsom Q-Med och Vitrolife. Hon har även varit affärsområdeschef i det noterade sjukvårdsbolaget GHP. Läs mer.
Elekta, som som igår släppte sin bokslutskommuniké för maj – april 2016/17, har utsett Peter Gaccione till Executive Vice President för region Nordamerika och medlem av koncernledningen med omedelbar verkan. Pete efterträder Bill Yaeger som beslutat att lämna Elekta för en annan yrkesbana. Läs mer.
QuickCool släppte igår ett nyhetsbrev för maj månad. Läs mer.
Vicore Pharma tillkännagav igår att bolaget förstärker organisationen med tre nya nyckelpersoner: Hans Jeppsson (Ph.D.) har utsetts till Chief Financial Officer (CFO), Ulrike Muscha Steckelings (M.D., Ph.D.) har utsetts till Chief Scientific Officer (CSO), och Kicki Johansson (MSc Pharm Ph.D.) har utsetts till Head of Drug Development. Läs mer.
Läkemedelsverket: Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
A1M Pharma: prekliniska framsteg i utvecklingen av ROSGard
A1M Pharma har enligt tidsplan inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard. Resultaten kommer att ligga till grund för ansökan om att inleda kliniska studier nästa år. Samtidigt produceras nu den första storskaliga batchen under full GMP, även det i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan. A1M Pharma arbetar nu enligt vd Tomas Eriksson intensivt med att slutföra den prekliniska slutfasen för läkemedelskandidaten ROSGard med sikte på att inleda kliniska studier i början av 2018. Läs mer.
Redwood Pharma – fallande aktiekurs, lovande framtid
Redwood Pharma annonserade den kommande emissionen föll kursen. Men ett stundande partnerskap inom 18 månader, ett läkemedel nära marknadslansering och relativt låga investeringsrisker är faktorer som talar för bolaget. Läs mer.
 
 
Mångmiljonregn över Malmö högskolas forskningscenter
Forskningscentret Biofilms – Research Center for Biointerfaces (BRCB) vid  har beviljats närmare 80 miljoner i forskningsmedel det senaste året, av dessa har 55 miljoner gått till cancerforskning. Nyligen beviljade KK-stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär som uppmuntrar bildandet av nya vägar mellan näringsliv och akademi och förkortade ledtider mellan forskningsresultat och tillväxt, medel för ytterligare två forskningsprojekt. Ett av dessa handlar om att spåra cancerceller, och det andra om läkemedelsformuleringar. Läs mer.
 
VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen
A1M Pharma
meddelade under tisdagen att man kommer få ett patent godkänt i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. Patentet kommer efter formellt godkännande att vara giltigt till och med 2028, och A1M Pharma utvidgar därmed sitt immateriella skydd för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i regionen. BioStock ställde några frågor om patentsituationen och om hur utvecklingen fortlöper i bolaget. Läs mer.
 
Stockholm en av toppkandidaterna för EMA:s huvudkontor enligt ny rapport
Konsult- och revisionsfirman KPMG har släppt en ny rapport där man analyserat var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lämpligen bör placera sitt högkvarter, idag placerat i London, efter Brexit. Enligt rapporten ligger Sverige och Stockholm bra till i konkurrensen och hamnar på tredje plats, strax efter Köpenhamn och Paris, med den franska huvudstaden som förstahandsvalet. Läs mer.
 
Videointervju: NeuroVives vd Erik Kinnman från Bio-Europe
Det internationella nyhetsbolaget Informa Pharma Intelligence, som bland annat ger ut välrenommerade branschtidningen SCRIP, intervjuade NeuroVives vd Erik Kinnman när denne var på plats under branschkonferensen Bio-Europe Spring i Barcelona. I fokus för intervjun var NeuroVives utvecklings- och utlicensieringsstrategi, och Kinnman fick finna sig i att bli lätt “grillad” angående bolagets planer på att finna attraktiva samarbetspartners. Se videon här.
 
Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar
Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort. Inom vårdsystemet finns dock utmaningar som måste övervinnas för att maximera de fördelar som precisionsmedicin kan medföra för morgondagens patienter. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för maj v 21 här
Vinnare i lunchhandeln: Episurf +6,34%, CombiGene +5,85%, Cereno Scientific +5,45%, Active Biotech +3,62%, Xvivo Perfusion +4,71%, Diamyd Medical +4,21%
Förlorare i lunchhandeln: Ellen -16,30%, Ortivus -7,93%, Annexin Pharmaceuticals -7,50%, NorInvent -6,78%, Spago Nanomedical -6,15%, Alzinova -5,92%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev