Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 16 juni

Nyhetssvepet fredag 16 juni

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet fredag 16 juni

16 juni, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Xintelas glioblastomprojekt ger hopp när konkurrenter går bet
» Dubbelverkande nanopartiklar kan effektivisera cancerimmunterapier
» Amerikanskt domstolsbeslut bäddar för biosimilar-bolag
» VD-intervju: Produktlanseringar skapar nya marknadsmöjligheter för Genovis
» EU:s nya tobaksregler goda nyheter för Enorama Pharma
» BrainCools business case stärks av nya amerikanska riktlinjer
» BioStock analys: Idogen
» A1M Pharma: prekliniska framsteg i utvecklingen av ROSGard
» Redwood Pharma – fallande aktiekurs, lovande framtid
» VD-intervju: A1M Pharma stärker patentportföljen
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för juni v 23 här
Raytelligence utvecklar en unik sensor som bidrar till tryggare äldrevård, och stärker nu upp resurserna för expansion och notering i slutet av 2018. Bolaget kan med en enda sensor mäta människors rörelse, position, hjärtfrekvens och andning utan att utrustning behöver bäras på kroppen. Med hjälp av Raytelligence integrerade molnlösning kan sjukvårdspersonal direkt få larm om avvikelser. Information om möjligheten att bli delaktig i bolagets expansion på den starkt växande marknaden för digitala lösningar i sjukvården finns här.
Idogens emission av units tecknades till 80 procent, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 42,5 MSEK efter emissionskostnader. Målet med finansieringen, inklusive teckningsoptioner samt forskningsbidrag på drygt 27 MSEK från EU, är att bolaget ska kunna presentera data från två kliniska fas I/II-studier. Läs mer.
Peptonic Medical har genomfört en företrädesemission som övertecknades något, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 12,4 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.
Cantargia och Panorama Research, ett Kalifornienbaserat företag specialiserat på antikroppsutveckling, har ingått ett samarbetsavtal för att gemensamt genomföra en offensiv utveckling av Cantargias andra program inriktat mot autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Läs mer.
Immunovia offentliggör tidplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs mer.
Respiratorius meddelar att det ryska patentverket utfärdat ett ”Decision to Grant” gällande patentansökan för RESP3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Läs mer.
Sahlgrenska akademin: rytm- och musikbaserad terapi och ridning ger snabbare återhämtning efter stroke. Läs mer.
Det utländska investmentbolaget Bracknor Investment Group går in som investerare i det börsnoterade svenska medicinteknikbolaget MediRätt genom att teckna 400 000 optioner till ett värde av 2 miljoner SEK. Läs mer.
Arc Aroma Pure rapporterar positiva resultat vid industriell utvärdering av oliveCEPT. Läs mer.
PledPharma meddelar att Nicklas Westerholm idag tillträder som bolagets verkställande direktör. I samband med tillträdet har Nicklas Westerholm förvärvat 500 000 teckningsoptioner i bolaget. Läs mer.
Alceco International som är huvudägare i Oasmia Pharmaceutical, har mot bakgrund av den senaste tidens kursutveckling i Oasmia, varit tvungen att sälja ca 4 miljoner aktier för att med försäljningslikviden kunna minska sin skuldbörda, samt att kunna underlätta sin position i samband med en företrädesemission. Läs mer.
AbbVie kommer att representera i Almedalen. Läs mer.
Läkarförbundet i Almedalen: Hur kan vi ställa om sjukvården för att klara framtidens utmaningar? Primärvården befinner sig i ett allvarligt läge. Resursbrist, en ökande andel vårdkrävande äldre och svårigheter att lösa läkarbristen på vårdcentralerna gör att vi närmat oss gränsen då det inte längre går att leverera en fungerande primärvård. Läs mer.

Bolagsstämmor/kommunikéer/rapporter

Medfield Diagnostics  Active Biotech  AcouSort
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
A1M Pharma byter lista till Nasdaq First North från AktieTorget, med första handelsdag på den nya listan satt till 20 juni. Läs mer.
Gårdagen var första handelsdag för danska Saniona efter listbytet från Nasdaq First North till Nasdaq Small Cap. Kursen utvecklades positivt och Saniona handlades vid börsens stängning på 46 kr per aktie, motsvarande en uppgång med 2,45 procent.
FRISQ lanserar tillsammans med patientorganisationen Blodcancerförbundet en app för alla som drabbats av, eller har närstående, som lever med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Läs mer.
Xspray Pharma meddelade under gårdagen resultaten av en klinisk fas I-studie för läkemedelskandidaten HyNap-Dasa som i studien visade förmågan att eliminera det kliniskt relevanta pH-beroendet hos ett viktigt läkemedel mot cancer, dasatinib.  Läs mer.
Camurus och Braeburn Pharmaceuticals presenterar ny data från kliniska registreringsstudier av det långtidsverkande läkemedlet buprenorfin. CAM2038 (buprenorfin) utvecklas för individualiserad behandling av opiatberoende för förbättrad behandlingseffekt och följsamhet samt för att förhindra illegal läkemedelsspridning, missbruk och oavsiktlig exponering mot barn och ungdomar. Läs mer.
Immune Pharmaceuticals dotterbolag, Cytovia, planerar att starta verksamhet i Europa och Latinamerika. Läs mer.
En studie från KTH och Science for Life Laboratory antyder att delar av bröstcancerforskningen kan ha varit på väg in i en återvändsgränd, och det under ett par decennier. Forskare har nämligen siktat in sig på en andra östrogenreceptor som ett sätt för att förbättra oddset att överleva bröstcancer. Den nya studien, som idag publicerats i Nature Communication, visar emellertid att detta angreppssätt kanske inte är rätt väg. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Ellen 15,38%, Enorama 11,19%, Nanologica 10,67%, LifeAir 5,65%, Cantargia 5,31%, Eurocine Vaccines 4,98%
Förlorare i lunchhandeln: CombiGene -7,33%, Aptahem -5,75%, Redsense Medical -5,71%, Oasmia Pharma -5,11%, Obducat -5,08%, Prostalund -5%
Index: OMXS 30 0,8%, Hälsovård 0,36%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev