Home Nyheter Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan

Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan

Behovet av nya antimikrobiella läkemedel kan sätta DexTech Medical på kartan

29 juni, 2017

Det allt större internationella fokus som råder kring behovet av nya antimikrobiella läkemedel aktualiserar svenska DexTech Medicals läkemedelskandidat CatDex, som enligt bolaget skulle kunna lanseras som ett medel för oral antiseptik samt utvecklas till ett medel för förebyggande av urinvägsinfektioner, en av de vanligare förekommande bakterieinfektionerna som dessutom kan leda till livshotande sepsis. 
Folkhälsovårdsansvariga i en lång rad länder har i flera år varnat för att vi står inför ett lika brådskande som globalt hot mot folkhälsan från antibiotikaresistenta bakterier. Enbart i USA uppskattar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att 23 000 människor dör varje år från antibiotikaresistenta infektioner. Enligt CDC kan uppåt 700 000 dödsfall varje år runt om i världen hänföras från läkemedelsresistenta infektioner. Samtidigt som pipelinen av nya terapier för behandling av dessa så kallade superbakterier är betänkligt tunn, sätter det fokus på nya innovativa sätt att närma sig en lösning på problematiken.
Nyligen gjorde den ideella organisationen Bill & Melinda Gates Foundation en större investering i ett bolag som utvecklar behandling mot neonatal sepsis i utvecklingsländer. Ungefär samtidigt, för en dryg månad sedan, gjordes också den första investeringen på 48 MUSD i en kommande våg av stora kapitalinjektioner från det offentligt-privata initiativet CARB-X för att bekämpa det stora hotet från antibiotikaresistenta bakterier. CARB-X avser att investera totalt 450 MUSD under fem år, med målet att påskynda preklinisk forskning och utveckling av minst 20 nya antibakteriella produkter.
DexTech Medical ser möjlig nisch inom oral antiseptik och urinvägsinfektioner
Svenska DexTech Medicals huvudsakliga fokus är riktat mot behandling av svår prostatacancer med läkemedelskandidaten OsteoDex, som just nu genomgår fas IIb-studier vid ett antal kliniker i Sverige och internationellt. Bolaget har i sin portfölj dock även läkemedelskandidaten CatDex i preklinisk fas, där man för närvarande undersöker möjlig vidare utveckling för lokal behandling av urinvägsinfektioner. I dess nuvarande form kan det även användas som oralt bakteriedödande medel, exempelvis munskölj eller som bakteriedödande tillsats i tandkräm. Hittills har man kunnat visa lovande resultat i prekliniska studier, som genomförs genom DexTechs nätverk av forskare i Mexiko.
Kan förebygga kateter-associerad urinvägsinfektion och sepsis
Urinvägsinfektion orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och tagit sig vidare upp i urinblåsan. Om bakterierna sprider sig upp till njurarna och njurbäckenet uppstår njurbäckeninflammation, njurinfektion eller akut pyelonefrit. Får patienten inte behandling finns det risk att njurarna blir skadade eller att bakterierna sprider sig till blodet och orsakar blodförgiftning eller sepsis, vilket kan vara livshotande.
Närvaron av en kateter i urinvägarna ökar risken för urinvägsinfektion (UVI) och kan även göra det svårare att behandla infektionen. Så kallad kateterassocierad UVI utgör särskilt för sängliggande och försvagade patienter en allvarlig risk att bli livshotande. DexTech Medicals CatDex har enligt bolaget goda förutsättningar att utvecklas till ett ändamålsenligt läkemedel för att effektivt behandla UVI och förebygga sepsis.
Sepsis kan ha många underliggande orsaker och drabbar årligen så många som 1,5 miljoner amerikaner, varav cirka 250 000 dör. Tillståndet är ett av de vanligaste orsakerna till dödsfall på sjukhus, men en studie från amerikanska CDC har visat att cirka 80 procent av sepsisfallen i själva verket har sin orsak utanför sjukhuset.
Market Research Future konstaterade nyligen att enbart diagnostikmarknaden för sepsis förväntas att öka 8 procent årligen till år 2022 för att nå ett marknadsvärde om 710 miljoner dollar.
Bill & Melinda Gates Foundation investerar i bioteknikbolag
Det amerikanska bioteknikföretaget Achaogen, Inc ingick i maj månad ett avtal med Bill & Melinda Gates Foundation, känd för sina investeringar i lovande experimentella läkemedelsstudier för botande av svåra sjukdomar. Samarbetet kommer att fokusera på att förebygga neonatal sepsis i utvecklingsländer genom att generera monoklonala antikroppar mot gramnegativa bakterier.
Neonatal sepsis, d.v.s. svår bakteriell infektion som drabbar nyfödda barn, är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och antibiotika. Inom neonatal intensivvård är risken för infektioner och spridning av smitta mycket stor.
Enligt avtalet kommer Achaogen att få upp till 10,5 miljoner dollar i bidragsfinansiering tillsammans med en investering på 10 miljoner dollar genom köp av bolagets stamaktie. Den initiala summan upfront kommer att stödja upptäckten av monoklonala antikroppskandidater som riktar sig mot Acinetobacter baumannii, en ledande orsak till neonatal sepsis och ett huvudfokus i Achaogens interna bakteriedödande antikroppsprogram.
CARB-X ger biotechbolag och forskargrupper ekonomisk draghjälp
Utifrån sin roll som biofarmaceutisk accelerator för att sporra preklinisk produktutveckling inom antibiotikaresistenta bakterier, meddelade CARB-X nyligen att man investerar 24 MUSD upfront och upp till samma belopp i milstolpesbetalningar över tre år för att hjälpa 11 biotechbolag och forskargrupper i USA och Storbritannien att påskynda utvecklingen av nya livräddande antibakteriella läkemedel och diagnostik för att behandla infektioner orsakade av världens dödligaste antibiotikaresistenta bakterier. Ytterligare 24 MUSD kan skjutas till om projekten blir framgångsrika.
Detta utgör den första fasen av finansiering från CARB-X, som lanserades den 28 juli 2016 som ett av världens största offentligt-privata partnerskap för att påskynda global antibakteriell innovation, läkemedel, vacciner, snabb diagnostik och medicintekniska uppfinningar. CARB-X, som är en sammanslutning av statliga amerikanska och brittiska myndigheter, ledande finansiärer av biomedicinsk forskning och utveckling samt universitet, avser att investera upp till 450 MUSD under fem år med målet att påskynda preklinisk forskning och utveckling av minst 20 nya antibakteriella produkter och minst två kliniska försök under den tiden.
De finansierade projekten är ett knippe tidiga spännande forskningsprogram som innehåller tre potentiella nya klasser av småmolekylära antibiotika, att jämföra med det faktum att den senaste nya antibiotikaklassen upptäcktes år 1984. I pipeline finns också fyra innovativa substanser som kan erbjuda alternativa metoder för att döda bakterier. Fokus ligger på läkemedelsresistens och 7 gramnegativa bakterier som erkänts som prioriterade av U.S. Centers for Disease Control (CDC) och FN:s Världshälsoorganisation WHO.
De elva nu bemedlade projekten valdes ut genom en konkurrensutsatt process bland 168 ansökningar från hela världen, vars fokus är dödliga antibiotikaresistenta bakterier som bedömts som synnerligen brådskande att adressera av CDC eller listade som prioriterade patogener av WHO.  Projekten kommer att stödjas genom tidig preklinisk och tidig klinisk utveckling till ett stadium där de kan positioneras för att tas vidare mot marknadsgodkännande av privata investerare.
Läs mer om CARB-X här.
Läs mer om DexTech Medicals CatDex här.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev