Home Nyheter Xintela avser fördjupa samarbete med ledande europeiskt cellterapibolag

Xintela avser fördjupa samarbete med ledande europeiskt cellterapibolag

Xintela avser fördjupa samarbete med ledande europeiskt cellterapibolag

23 maj, 2017

Xintela meddelade under måndagen att man har tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal med det tyska cellterapibolaget CO.DON, med syftet att samarbeta för att utveckla Xintelas kvalitetsmarkörer för CO.DONs nästa cellbaserade produkt. Avtalet avser även en gemensam utveckling av Xintelas stamcellsprodukt för behandling av artros. Bakgrunden till avtalet är en tidigare positiv validering av Xintelas analytiska test av broskceller, XACT, som genomfördes tillsammans med CO.DON. I och med detta tar bolagen därmed ett viktigt gemensamt steg mot ett djupare samarbete med produktutveckling i fokus.
Xintela utvecklar en stamcellsbaserad produkt för behandling av skadat ledbrosk, riktat mot patienter med traumatiska broskskador eller artros, det vill säga den sjukliga förändring i en led där broskvävnaden gradvis bryts ner. Cellterapi för broskskador har under många år utvärderats kliniskt men de befintliga metoderna har haft svårt att möta myndigheternas allt striktare kvalitetskrav avseende cellernas identitet och funktion. Xintelas lösning på detta problem är att identifiera och välja ut de stamceller som kan utvecklas till broskproducerande celler med sin egenutvecklade markörteknologi.
Xintela använder donerade mesenkymala stamceller – d.v.s. stamceller från ex benmärg eller fettväv som bland annat kan utvecklas till broskceller –  som kan odlas i stora mängder och behandla ett stort antal patienter, vilket i sin tur håller nere produktionskostnaderna. Bolagets stamcellsprodukt är dessutom tänkt att injiceras direkt i den skadade leden, vilket därmed skulle innebära ett skonsamt ingrepp för patienterna jämfört med exempelvis kirurgi.
Fördjupat samarbete med CO.DON öppnar för nya affärsmöjligheter
Förra året genomförde Xintela och den tyska samarbetspartnern ett framgångsrikt samarbete för att validera Xintelas markörer för kvalitetssäkring av CO.DONs broskceller. I det nu tillkännagivna avsikten att fördjupa samarbetet med CO.DON, som är ett av de ledande företagen i Europa inom regenerativ medicin, ökar fokus på att skapa nya affärsmöjligheter, enligt Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.
En optimal partner på pappret
På pappret verkar CO.DON vara en optimal samarbetspartner för Xintela. Bolaget är ledande i Europa inom autologa cellterapier för minimal invasiv reparation av broskskador i leder efter traumatiska eller degenerativa defekter. Den egenutvecklade cellterapiprodukten CO.DON-condrosphere använder patientens egna broskceller och genomgår för närvarande kliniska prövningar i fas II och III för att erhålla europeiskt godkännande för försäljning. CO.DON-condrosphere har använts i mer än 10 år på över 150 kliniker för att behandla mer än 11 000 patienter. Värt att nämna i sammanhanget är att sjukförsäkringsbolagen i Tyskland har betalat ut s.k. reimbursement för behandling av knä- och höftleder sedan 2007 och för behandling av ryggradsleder sedan 2008.
Xintelas starka prekliniska resultat i hästar
Xintela utvecklar även en stamcellsbehandling för broskskador hos hästar. Fördelen med detta är att man kan förkorta tiden för en produkt att nå till marknaden, samtidigt som studier på hästar är en viktig förberedelse inför kommande kliniska studier på människa. Tidigare i år fick BioStock möjlighet att intervjua Dr Lisa Fortier vid Cornell University i Ithaca, New York, som ansvarat för genomförandet av Xintelas häststudie. Fortier är en internationellt erkänd expert inom broskreparation och veterinärmedicin med lång erfarenhet av ledbroskskador och artros hos människor och hästar. Trots sin breda erfarenhet menade Lisa Fortier dock att de resultat teamet kunnat se i Xintelas häststudie överträffar allt hon tidigare har sett på området.
Se intervjun med dr Lisa Fortier här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev