Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 18 maj

Nyhetssvepet torsdag 18 maj

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet torsdag 18 maj

18 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Idag genomfördes BioStock Live hos Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm där ISR, BrainCool och Aptahem presenterade sina verksamheter, framtidsplaner och affärsmöjligheter för dig som investerare. BioStocks chefsanalytiker Tobias Thornblad inledde med att berätta om de senaste affärstrenderna inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Du kan se samtliga presentationer, inklusive enskilda intervjuer i efterhand via BioStock.se, vår Facebook-sida samt via Nyhetsbyrån Direkt.
SOBI: Elocta godkänt för behandling av hemofili A i Saudiarabien. Läs mer.
Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 38 MSEK. Läs mer.
Double Bond Pharma i samarbete med Läkemedelsplattformen på SciLifeLab för utveckling av Temodex. Försöken kommer att utföras på humana hjärncancercellinjer och kommer att bland annat gå ut på att närmare studera tidsförloppet för effekten av Temodex jämfört med vanlig temozolomid. Läs mer.
SpectraCure har ingått ett samarbete med det tyska företaget MedCom GmbH för vidareutveckling av SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörterapi (PDT). Läs mer.
Cyxone meddelar idag att bolaget etablerat ett långsiktigt strategiskt samarbete med Sourcia, en klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO) med kontor i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Läs mer.
IDL Biotech: I senaste numret av Tumor Biology publicerades resultaten från en tysk multicenterstudie i blåscancer. Urinprover analyserades med UBC Rapid POC test och utvärderades kvantitativt. Författarna konkluderar att UBC Rapid bör adderas till diagnostik och uppföljning av högrisktumörer och i synnerhet för CIS-patienter med tumörer i blåsan. Läs mer.
Scandinavian ChemoTech: Förslag till principer för utseende av valberedning. Läs mer.
Doxa: Förtydligande av kvartalsrapport. Läs mer.
Rapporter
Eurocine Vaccines  Corline Biomedical  Xbrane Biopharma  PharmaLundensis CombiGene  NeuroVive Aptahem  CLS  WntResearch  Stille  Oncopeptides
Årsstämmor/kommunikéer
EQL Pharma  Spago Nanomedical  BioInvent
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Oncopeptides vinnare av SwedenBIO Award 2017. Läs mer.
BrainCool inleder lansering av IQool system i USA. Läs mer.
Ett internationellt forskarlag, lett av forskare från Karolinska Institutet, har identifierat två receptorer på cellerna i hjärnans blodkärl som kan blockeras och hindra pneumokocker från att ta sig in i hjärnan. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Medicine, visar att antikroppar som blockerar receptorerna kan bli en ny behandlingsstrategi mot hjärnhinneinflammation. Läs mer.
SciBase ökar sitt kommersiella fokus med tre nya styrelseledamöter. Läs mer.
Nytillträdde styrelseordföranden i Vicore Pharma, Leif Darner har förvärvat 100 000 aktier av Protem Wessman AB som kontrolleras av Göran Wessman, tidigare styrelseordförande och numera styrelseledamot i Vicore Pharma Holding. Affären har skett utanför börsen. Läs mer.
CLS vd, Lars-Erik Eriksson, tilldelades i början av året European CEO Awards 2016 som ”Bästa VD inom Medical Device”. I anslutning till att priset överlämnades gjordes en intervju med Lars-Erik i London Stock Exchange’s studio i London. Se intervjun här.
Oncology Venture: Effekten av kemoterapi med epirubicin, en av de mest använda läkemedlen mot bröstcancer, kan nu förutsägas av DRP-data publicerad vid ASCO Läs mer.
Nanologicas årsredovisning publicerades igår och kan läsas här.
Universitetssjukhuset Örebro: Ny metod för att studera ett nedsatt immunförsvar hos patienter med sepsis. Läs mer.
Kommunikéer publicerade under gårdagen: Enorama Pharma  Sprint Bioscience  Idogen  Wilson Therapeutics
De senaste artiklarna från BioStock
Efter börsens stängning tisdag 16 maj aviserade danska Saniona en riktad nyemission av aktier mot en utvald grupp av svenska och internationella investerare. Syftet med kapitaltillskottet är enligt bolaget att öka bufferten och flexibiliteten inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017. Emissionen, som skedde med en kursrabatt om 13,6 procent, avvek från aktieägarnas företrädesrätt vilket bolaget motiverar med att man dels vill bredda ägarbasen, dels kan ta in kapitalet till lägre kostnader och med en snabbare process. Bolaget tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar här på frågor om emissionen. Läs mer.
BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs mer.
 
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
BioStock har genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Cline Scientific meddelade nyligen att man har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031. I och med detta patent har bolaget nu erhållit patent för sin teknologi och produkter i Sverige, Kina, USA och Japan. Cline har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 19 här
Vinnare i lunchhandeln: Aptahem +14,91%, ExpreS2ion Biotech +6,86%, Spago Nanomedical +6,49%, Cline Scientific +5,88%, SpectraCure +5,77%, ISR Holding +5,14%
Förlorare i lunchhandeln: Ortoma -20,35%, Peptonic Medical -12,64%, Alteco Medical -12%, Redwood Pharma -11,21%, Camurus -4,57%, Cellink -5,96%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev