Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 11 maj

Nyhetssvepet torsdag 11 maj

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet torsdag 11 maj

11 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Clinical Laserthermia Systems produkter för MR-bildstyrd laserablation har utvärderats i tre patienter med tidig tumörsjukdom i prostata vid The Department of Radiology vid University of Texas Medical Branch (UTMB). Detta gjordes i syfte att utvärdera TRANBERG sterila engångsprodukter för MR-bildstyrd laserablation. Läs mer.
Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för Idogen. Utvecklingsarbetet med tolerogent vaccin för njurtransplantation påbörjas nu med avsikt att initiera den första kliniska studien 2019. Läs mer.
BrainCool genomför två investerarpresentationer den 18 maj, i Stockholm respektive Lund. Läs mer.
Läs även: BioStocks dagsfärska analys av BrainCool.
Real Heart: Kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Episurf Medical når milstolpe om 200 implantat. Läs mer.
eHealth-bolaget Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder. Läs mer.
Saniona: rörelsekostnaderna sjunker efter att fas IIa-studien med Tesomet är genomförd. 2017 års intäkter omfattade forskningsfinansiering enligt avtalen med Boehringer Ingelheim, Proximagen och Luc Therapeutics medan intäkterna i det första kvartalet 2016 omfattade upfront-betalning från Medix och Proximagen samt forskningsfinansiering enligt avtalen med Ataxion (numera Luc Therapeutics) och Proximagen. Läs mer.
Teckningsperioden i Diamyd Medicals företrädesemission har inletts, och huvudägarna tecknar sina andelar fullt ut. Läs mer.
Peptonic Medical presenterar erbjudandet i sammandrag inför förestående företrädesemission. Läs mer.
Fetma mer än fördubblar risken för stora blödningar och utdraget operationsförlopp när en livmoder opereras bort, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Totalt har 55 534 gynekologiska operationer studerats i syfte att kartlägga problem i spåren av bland annat höga BMI-tal. Läs mer.
Svensk Gastroenterologisk Förening: Patienter med tarmsvikt, en tidigare ouppmärksammad patientgrupp, i fokus på mag-tarmläkarnas årsmöte. Läs mer.
Phase Holographic Imaging har två utestående optionsprogram, båda med sista teckningsdag 2017-10-24. Programmen, vilka riktar sig till styrelseledamöter och rådgivare i bolaget, ställdes ut i samband med att PHI listades på AktieTorget. Ordföranden Klas Cramborn och ledamoten Jan Richardsson har nu begärt inlösen av samtliga sina optioner. Cramborn tecknar härigenom 10 766 aktier i optionsprogram 2012 och 44 000 aktier i optionsprogram 2013, totalt 54 766 aktier. Richardsson tecknar 11 000 aktier i optionsprogram 2013. Läs mer.
Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma. Läs mer.
Klaria Pharmas vd Scott Boyer köpte 720.000 aktier i First North-listade Klaria Pharma den 9 maj. Aktierna köptes till kursen 6:95 kronor och transaktionen är därmed värd drygt 5 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.
SPIRA-stipendiet som instiftades 2014 av biopharmaföretaget AbbVie tillsammans med specialistläkarföreningen SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), har utdelats. Stipendiet syftar till att främja och belöna insatser som förbättrar omhändertagandet av personer som lever med psoriasis och hudsjukdomen Hidradenitis Suppurativa (HS). Stipendiesumman är 150 000 kr och tillfaller i år fyra stipendiater. Läs mer.
BioStock Live
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporter
Saniona  ADDvise  LIDDS  SynAct Pharma  RLS Global  AroCell
Årsstämmor
Toleranzia  RLS Global
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Diamyd Medical: Artikel av professor Johnny Ludvigsson om kliniska studier med Diamyd publicerad i Expert Opinion on Biological Therapy. Läs mer.
RaySearch Laboratories: RayStation 6, den senaste utgåvan av RaySearchs dosplaneringssystem för strålbehandling, innehåller nu Monte Carlo-dosberäkning för aktivt skannade protoner (PBS), vilken kan användas parallellt med existerande dosmotorn av pencil beam-typ. Den nya dosmotorn kombinerar förbättrad noggrannhet med hög beräkningshastighet. Läs mer.
Sista dag för handel i Medfield Diagnostics betalda tecknade aktie, MEDF BTA, är den 16 maj 2017. Läs mer.
Kommunikéer från årsstämmor: Biotech-IgG  Vicore Pharma  Recipharm
LifeAssays: Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
BioStock genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Cline Scientific meddelade i måndags att man har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031. I och med detta patent har bolaget nu erhållit patent för sin teknologi och produkter i Sverige, Kina, USA och Japan. Cline har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Läs mer.
 
BioStock Live 18 maj med Aptahem, BrainCool & ISR
BioStock
 bjuder in till BioStock Live hos Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm torsdag 18 maj. Tre aktuella life science-bolag presenterar under en förmiddag sin verksamhet, sina framtidsplaner och intressanta affärsmöjligheter för dig som investerare. Dessutom kommer BioStocks chefsanalytiker Tobias Thornblad att berätta om de senaste affärstrenderna inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Självklart bjuder vi även på gott kaffe och en lättare lunch i anslutning till presentationerna. Läs mer.
 
Topp 10: Här är läkemedelsbolagen som satsar mest på FoU
Fem miljarder dollar eller motsvarande cirka 44 miljarder kronor. Med så mycket ökade de fem stora läkemedelsbolagen Roche, Merck, Novartis, Pfizer och Johnson&Johnson gemensamt sina kostnader för forskning och utveckling under 2016. Det visar Endpoint News kartläggning av de globala läkemedelsbolagens utvecklingsbudgetar under förra året jämfört med året innan.
 
Söndagsintervjun: Mikael Lindstam, vd Aptahem
I vår senaste Söndagsintervju mötte vi Mikael Lindstam, vd i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken, som varje år kostar över 17 miljoner människor livet. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar Aptahem på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter mot allvarliga och akuta sjukdomar. Läs mer.
 
Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål
Utvecklingen av nya biologiska läkemedel inom området immunoterapi växer kraftigt, samtidigt som nya format av biologiska antikroppsläkemedel ställer nya och högre krav på de reagenser som används för analys. Nu lanserar Genovis ytterligare ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA, bara några veckor efter att man lanserat sin GlyCLICK-teknologi för märkning av antikroppar. Det innebär att bolaget nu kan erbjuda sina kunder, varav flera tillhör världens största läkemedelsbolag, totalt nio olika specialiserade enzymer för analys, samt en unik produkt för märkning av antikroppar. Läs mer.
 
Saniona överraskade med ännu en avknoppning
Tidigare i år börsnoterades Initiator Pharma efter en avknoppning från Saniona, och Sanionas ägardel delades därefter ut till aktieägarna. Tidigare i veckan var det dags för årets andra avknoppning baserat på Sanionas omfattande substansbibliotek. Danska Scandion Oncology har nu förvärvat en klinisk kandidat som hämmar cancertillväxt genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en helt ny verkningsmekanism. Planen är att eventuellt och precis som i fallet med Initiator Pharma, dela ut Sanionas ägarandel till Sanionas aktieägare genom ett s.k Lex ASEA-förfarande. Läs mer.


Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 18 här
Vinnare i morgonhandeln: Klaria Pharma +20,16%, Medfield +18,18%, Ortivus +11,30%, Idogen +10,87%, Episurf +9,76%, Enorama Pharma +7,87%
Förlorare i morgonhandeln: A1M Pharma -9,74%, Cline Scientific -8,89%, ADDvise Group -6,85%, Mertiva -5,43%, Senzime -4%, AroCell -3,85%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev