Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 9 maj

Nyhetssvepet tisdag 9 maj

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet tisdag 9 maj

9 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Initiator Pharma: Syntesväg för IPED2015 vald. Vd Claus Elsborg Olesen kommenterar: ”Vi är väldigt imponerade över framstegen under den senaste tiden. Valet av syntesväg är ett viktigt utvecklingssteg. Dessutom ger det oss trygghet genom att vi kan vara säkra på att vi ligger rätt i tidsplanen för att inleda de pre-kliniska säkerhetsstudierna senare i år.” Läs mer.
Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot i Xintela. Søndergaard har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner i bolag som verkar inom industri, kapitalförvaltning och bioteknik. Han är för närvarande CFO för Dermtreat ApS, som utvecklar en innovativ drug delivery-lösning, och har tidigare bland annat varit med om att grunda och därefter utveckla Accunia till en framgångsrik kapitalförvaltare med över 5,7 miljarder DKK i kapital under förvaltning. Läs mer.
BrainCool offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 58,5 MSEK. Teckningstid: 15 – 29 maj 2017. Teckningskurs: 5 SEK per aktie. Läs mer. Prospektet kan nås här.
LIDDS har nu fått godkännande från läkemedelsmyndigheten i Kanada att inleda den kliniska fas IIb-studien, LPC-004. Läkemedelsbatchen av Liproca Depot är godkänd och urologklinikerna som ska delta i studien är redo att inkludera patienterna i prostatacancerstudien. Läs mer.
Kancera: Den medicinska etiska kommitteen (METC) vid University Medical Center i Groningen, Nederländerna, har lämnat sitt godkännande för start av klinisk Fas I studie av KAND567. Första dos till människa kommer att ges inom de närmaste veckorna. KAND567 har i prekliniska sjukdomsmodeller visats effektivt kunna motverka skov i autoimmun sjukdom samt nervinflammation och smärta i samband med kemoterapi mot cancer. Läs mer.
Acarix tilldelas Danish Design Award 2017 för innovativt testinstrument inom hjärtsjukvården. Läs mer.
MedicPen kan nu presentera resultaten från evalueringsstudien på Bornholm med Medimi Smart där patienternas upplevelse samt följsamheten/compliance har undersökts. Resultaten är enligt bolaget mycket goda. Läs mer.
Senzime har deltagit på International Anesthesia Research Society Annual meeting, IARS, där bolaget visade upp TetraGraph och Professor Sorin Brull presenterade en poster inom ämnet. Läs mer.
Den belgiska vårdgivaren AZ Delta beställer Sectras IT-lösning för hantering av medicinska bilder (PACS och multimediaarkiv, VNA). Lösningen kommer att användas på deras samtliga sjukhus och gör att bilder och patientinformation blir tillgängliga för läkarna oavsett varifrån de arbetar. Läs mer.
Barncancerfonden delar ut 62 miljoner till forskartjänster inom barncancer. Nu är det klart vilka projekt som får ekonomiskt stöd i organisationens årliga tjänsteutlysning. 26 forskare får en tjänst finansierad och totalt delas nästan 62,8 miljoner kronor ut till forskartjänster. Se hela listan här.
BrainCool handlas idag tisdag den 9 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 5 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 15 maj till 29 maj och handel med teckningsrätter sker den 15 maj till 24 maj. Bolaget kommer vid fulltecknad nyemission att tillföras 58,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Panion Animal Health ska genomföra kliniska tester av sin genterapeutiska läkemedelskandidat på hundar med epilepsi. Den största potentialen finns i USA och styrelsen har därför tagit initiativ för att utföra projektet där. Läs mer.
Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump. Läs mer.
Double Bond Pharma: kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Ortoma: kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Rapporter
Moberg Pharma  Bioservo Technologies
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
ISR förtydligar bolagets strategier för kliniska prövningar vid HIV. Läs mer.
STROKE-Riksförbundet uppmärksammar minskat medvetande om testet som räddar liv. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Topp 10: Här är läkemedelsbolagen som satsar mest på FoU
Fem miljarder dollar eller motsvarande cirka 44 miljarder kronor. Med så mycket ökade de fem stora läkemedelsbolagen Roche, Merck, Novartis, Pfizer och Johnson&Johnson gemensamt sina kostnader för forskning och utveckling under 2016. Det visar Endpoint News kartläggning av de globala läkemedelsbolagens utvecklingsbudgetar under förra året jämfört med året innan.
 
Söndagsintervjun: Mikael Lindstam, vd Aptahem
I vår senaste Söndagsintervju mötte vi Mikael Lindstam, vd i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken, som varje år kostar över 17 miljoner människor livet. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar Aptahem på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter mot allvarliga och akuta sjukdomar. Läs mer.
 
Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål
Utvecklingen av nya biologiska läkemedel inom området immunoterapi växer kraftigt, samtidigt som nya format av biologiska antikroppsläkemedel ställer nya och högre krav på de reagenser som används för analys. Nu lanserar Genovis ytterligare ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA, bara några veckor efter att man lanserat sin GlyCLICK-teknologi för märkning av antikroppar. Det innebär att bolaget nu kan erbjuda sina kunder, varav flera tillhör världens största läkemedelsbolag, totalt nio olika specialiserade enzymer för analys, samt en unik produkt för märkning av antikroppar. Läs mer.
Saniona överraskade med ännu en avknoppning
Tidigare i år börsnoterades Initiator Pharma efter en avknoppning från Saniona, och Sanionas ägardel delades därefter ut till aktieägarna. Tidigare i veckan var det dags för årets andra avknoppning baserat på Sanionas omfattande substansbibliotek. Danska Scandion Oncology har nu förvärvat en klinisk kandidat som hämmar cancertillväxt genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en helt ny verkningsmekanism. Planen är att eventuellt och precis som i fallet med Initiator Pharma, dela ut Sanionas ägarandel till Sanionas aktieägare genom ett s.k Lex ASEA-förfarande. Läs mer.
Isofol Medical på väg in i avgörande fas
Efter en lyckad nyemission och genomförd börsnotering på Nasdaq First North tidigare i vår kan läkemedelsbolaget Isofol med fylld kassa accelerera den kliniska utvecklingen. En registreringsgrundande klinisk fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat Modufolin är planerad till senare i år, och marknadslansering kan vid ett positivt utfall av studien ligga bara några år framåt i tiden. Läs mer.
 
VD-intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Koreanska licensavtalet
NeuroVive har inlicensierat ett kliniskt utvecklingsprojekt inom genetiska mitokondriella sjukdomar från sydkoreanska Yungjin Pharmaceuticals. Detta är bolagets första renodlade substansförvärv sedan 2013 då man köpte en portfölj av cyklofilinhämmare från brittiska Biotica (numera Isomerase Therapeutics), ett förvärv som nu ligger till grund för NeuroVives lovande satsningar på bland annat levercancer och NASH. Det inlicensierade koreanska projektet är på väg in i klinisk fas I-utveckling och ligger i linje med NVP:s nya affärsmodell med egen utveckling av projekt inom sällsynta sjukdomar hela vägen till marknaden. Läs intervjun här.
Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen
Cline Scientifics huvudsakliga affärsområde är de egenutvecklade nanogradienter som säljs till forskare och laboratorier över hela världen. Ett annat affärsområde för bolaget, med intressant tillväxtpotential, är nanopartiklar av guld och silver för användning i bl.a. målsökande cancerbehandlingar, cancerdiagnostik och kontrastvätskor vid medicinsk avbildning. Analytiker uppskattar att marknaden för enbart guldnanopartiklar kommer att värderas till 8 miljarder dollar år 2022. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 18 här
Vinnare i morgonhandeln: Peptonic Medical +13,64%, Ellen +5,45%, A1M Pharma +5,36%, Doxa +5,02%, LIDDS +4,62%, Respiratorius +4,32
Förlorare i morgonhandeln: Phase Holographic -7,25%, Moberg Pharma -5,77%, Nanexa -5,33%, Diamyd Medical -4,89%, AlphaHelix -4,58%, Ortivus -4,77%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev