Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 31 maj

Nyhetssvepet onsdag 31 maj

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet onsdag 31 maj

31 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Kanceras Fractalkine-projekt tilldelas 1 MSEK i anslag från Vinnova. Syftet med projektet är att förbereda KAND567 för fas II-studier genom effektstudier i en djurmodell av mänsklig cancer och att utföra första steget i utveckling av den farmaceutiska produkten av KAND567. Läs mer.
Den 10 juni avgörs årets vinnare av Ernst & Youngs EY World Entrepreneur Of The Year i Monaco. Sveriges finalist är Johan Löf, vd och grundare för strålbehandlingsföretaget RaySearch Laboratories, som tävlar mot entreprenörer från över 60 länder. Läs mer.
WntResearch har fastställt teckningskursen för teckningsoptionen till 30 kronor. Imorgon inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med WntResearch företrädesemission. Läs mer.
Ortivus publicerar memorandum med anledning av en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Läs mer. http://news.cision.com/se/ortivus/r/ortivus-ab–publ–publicerar-memorandum-pa-bolagets-hemsida-med-anledning-av-foretradesemission,c2276721
Sedana Medical, som utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar, avser att notaras på Nasdaq First North samt genomföra en nyemission av aktier för att bl.a. finansiera den pågående kliniska registreringsstudien för läkemedelskandidaten IsoConDa. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktier är 21 juni 2017. Läs mer.
Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical. Läs mer.
Nytt antal aktier i LifeAssays. Läs mer.
Forskare vid Lunds universitet och Halle universitet i Tyskland har publicerat en artikel i PNAS som visar att kolesterol har stor effekt på egenskaperna hos den tunna film (surfaktant) som täcker insidan av våra lungor som skyddar alveolerna, det område i lungorna där utbytet av syre och koldioxid sker mellan luften och kroppen, och att kolesterolet därmed även kan påverka lungans funktion. Forskarna hoppas att detta kan bidra till att belysa kolesterolets betydelse för alveolernas ytskikt och att kunskapen om det kroppsegna ytskiktet kan stödja utvecklingen av nya kliniska preparat. Läs mer.
C-RAD kommer att publicera delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 den 27 oktober istället för som tidigare kommunicerat den 24 oktober. Läs mer.
Autoimmun hepatit är en ovanlig leversjukdom som kan leda till skrumplever och levercancer. Personer med skrumplever har förhöjd risk att få levercancer – risken är 55 gånger högre hos personer med autoimmun hepatit och skrumplever än hos friska. Men ärromvandlingen som bildas av inflammationen i levern kan förbättras av behandling, även i en skrumpen lever, visar en avhandling från Umeå universitet. Läs mer.
Den 16 juni kommer Teva Pharmaceuticals Europe hålla en webcast för att diskutera de senaste strategierna för att hantera episodisk cancerrelaterad smärta (Breakthrough pain, BTP) hos cancerpatienter. Webinaren – ‘Shifting paradigms in breakthrough cancer pain (BTcP) management’ – för samman en ledande internationell panel av onkologer, smärtspecialister, sjuksköterskor och patientföreträdare för att bl.a. diskutera det EU:s BTcP-management och riktlinjer. Läs mer.
En ny studie från Uppsala universitet i samarbete med forskargrupper runt om i Europa visar att tedrickande hos kvinnor leder till epigenetiska förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Epigenetiska förändringar är kemiska modifieringar av DNA:t som slår av eller på våra gener. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Human Molecular Genetics. Läs mer.
Boehringer Ingelheim: Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance (empagliflozin) en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom. Läs mer.
SyntheticMR: Marcel Warntjes, styrelseledamot, har sålt 80 000 st. aktier i bolaget den 30 maj. Efter genomförd transaktion äger Warntjes 376 000 aktier i SyntheticMR vilket motsvarar 9,31 % av kapital och röster. Läs mer.
Rapporter
Real Heart  RLS Global
Årsstämmor/kommunikéer
Kancera  Cantargia  Zenicor
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Årsstämmor/kommunikéer: BrainCool  SenzaGen  InDex Pharmaceuticals
Rapporter: SenzaGen  Vigmed
Peptonic Medical, vars företrädesemissionen inleddes igår, har lämnat in en patentansökan i Sverige för att skydda användningen av sin vaginalgel för behandling av symtom som associeras med vaginal atrofi. Läs mer.
Diamyd Medicals företrädesemission övertecknad. Läs mer.
SOBI: Kineret har godkänts för behandling av systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID) i Kanada. Läs mer.
RLS Global förstärker företagsledningen med Anders Husmark som affärsutvecklingschef inför kommersialiseringen av det nya sårvårdspreparatet ChloraSolv. Husmark kommer närmaste från Mölnlycke Health Care. Läs mer.
På svenska akutmottagningar undersöks sedan en tid patienter med bröstsmärta med hjälp av metoden ”högsensitivt troponin T”. Forskare vid Karolinska Institutet visar, med hjälp av en stor registerstudie, hur denna mer känsliga analysmetod har förbättrat utvärderingen av bröstsmärtepatienter på akutmottagningar. Det är färre patienter som får hjärtinfarkt eller dör efter att de skickats hem med diagnosen ”ospecifik bröstsmärta” sedan den nya analysmetoden infördes. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology. Läs mer.
Regionstyrelsen har utsett pristagarna av Region Uppsalas forskningspris 2016. Läs mer.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lanserar den 22 november en ny version av EudraVigilance, det system som företag och myndigheter använder för att samla och hantera information om biverkningar från läkemedel. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Stockholm en av toppkandidaterna för EMA:s huvudkontor enligt ny rapport
Konsult- och revisionsfirman KPMG har släppt en ny rapport där man analyserat var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lämpligen bör placera sitt högkvarter, idag placerat i London, efter Brexit. Enligt rapporten ligger Sverige och Stockholm bra till i konkurrensen och hamnar på tredje plats, strax efter Köpenhamn och Paris, med den franska huvudstaden som förstahandsvalet. Läs mer.
 
Videointervju: NeuroVives vd Erik Kinnman från Bio-Europe
Det internationella nyhetsbolaget Informa Pharma Intelligence, som bland annat ger ut välrenommerade branschtidningen SCRIP, intervjuade NeuroVives vd Erik Kinnman när denne var på plats under branschkonferensen Bio-Europe Spring i Barcelona. I fokus för intervjun var NeuroVives utvecklings- och utlicensieringsstrategi, och Kinnman fick finna sig i att bli lätt “grillad” angående bolagets planer på att finna attraktiva samarbetspartners. Se videon här.
 
Rapport: Precisionsmedicin ett paradigmskifte med utmaningar
Det finns idag många exempel på hur så kallad precision medicine dramatiskt har förändrat prognosen för flera cancerindikationer. Skräddarsydda och individuellt anpassade behandlingar medför positiva effekter inte bara för patienterna, utan även för de behandlande klinikerna och för läkemedels- och den diagnostiska industrin i stort. Inom vårdsystemet finns dock utmaningar som måste övervinnas för att maximera de fördelar som precisionsmedicin kan medföra för morgondagens patienter. Läs mer.
 
Analys A1M Pharma utvecklar en ny behandling med potential att förebygga akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen lade bolaget om sin utvecklingsstrategi för primära läkemedelskandidaten ROSGard i syfte att snabbare kunna gå in i kliniska studier och förkorta vägen till ett marknadsgodkännande, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att tidigt kunna attrahera kommersiella samarbetspartners. Läs mer.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för maj v 21 här
Vinnare i lunchhandeln: NorInvent +36,49%, IRLAB +12,66%, Bioservo Technologies +6,41%, ISR +6,32%, Ortoma +6,32%, AcouSort +5,41%
Förlorare i lunchhandeln: Ellen -10%, Nexstim -8,06%, Enorama Pharma -7,05%, Cline Scientific -5,56%, Doxa -5,46%, RhoVac -4,70%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev