Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 3 maj

Nyhetssvepet onsdag 3 maj

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet onsdag 3 maj

3 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Saniona medverkar i bildandet av Scandion Oncology A/S, ett företag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av cancer, baserat på Sanionas substans SCO101 som visat sig kunna hämma cancertillväxten genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en ny verkningsmekanism. I en kommentar säger Kim Arvid Nielsen, VD för Scandion Oncology, att man “kommer att kunna initiera kliniska studier i fas 2 inom en relativt kort tid och därmed ta fram proof-of-concept för tekniken som behandlar ett av de viktigaste problemen i modern onkologi. Med cirka 14 miljoner nya cancerfall över hela världen årligen förväntas affärspotentialen för ett effektivt nytt läkemedel som förbättrar effekten av standardkemoterapi att bli en blockbuster”. Läs mer.

Isofol Medical meddelar att ett abstract har godkänts för att presenteras på årets möte av American Society of Clinical Oncology (ASCO) den 2-6 juni i Chicago. Isofol kommer att presentera resultat från en studie som belyser behovet av en mer effektiv räddningsbehandling efter högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) vid behandling av osteosarkompatienter. Det godkända abstractet beskriver utfallet från en retrospektiv observationsstudie där osteosarkom-patienter från fyra olika länder behandlats med HDMTX i enlighet med den standardiserade behandlingsregimen MAP. Läs mer.

Anders Jungbeck föreslås väljas in som ny ledamot i Enorama Pharmas styrelse inför bolagsstämman den 17 maj. Samtidigt föreslås omval av övriga styrelseledamöter. Läs mer.
Alzinova har fått ett förhandsbesked om att patentansökan för bolagets vaccin och grundteknologi kommer att godkännas i USA. Läs mer.

Greiner Bio-One förklarar sitt erbjudande till aktieägarna i Vigmed ovillkorat och fullföljer erbjudandet. Läs mer.
Ny EU-förordning ger effektivare beslutsväg för kliniska prövningar. Med anledning av detta har Läkemedelsverket och de sex regionala etikprövningsnämnderna fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för en gemensam samarbetsstruktur. Läs mer.
En internationell arbetsgrupp inom ERS (European Respiratory Society), utvecklar standardisering för biomarkörer vid lungsjukdomar och inkluderar bolaget PExAs metod. Läs mer.
Nanexa erhåller patentgodkännande i USA. Patentet har titeln ”Polymeric protective layer” och gäller bolagets antifungiella yta. Läs mer.
Moberg Pharma bjuder in till telefonkonferens den 9 maj i samband med publicering av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2017. Läs mer.
Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsolösning TripleA för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. Läs mer.
Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002. Läs mer.
Styrelsen i Diamyd Medical har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 16 mars 2017. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Läs mer.
Styrelsen i Kancera har, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2016, beslutat att genomföra en nyemission om maximalt 24 miljoner kronor. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 10 befintliga till kursen 1,80 SEK. Läs mer.
Scandinavian ChemoTech kallar till extra bolagsstämma den 31 maj. Läs mer.
Emotra kallar till extra bolagsstämma den 19 maj. Läs mer.
Respiratorius har släppt en kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.

Rapporter

Oncology Venture  Respiratorius  Alligator Bioscience  BioGaia  Zenicor Medical Systems  BrainCool  BrainCool  Pharmacolog  AlphaHelix

Årsstämmor

Sensori  Cereno Scientific

Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp

Alligator Bioscience har släppt en kommuniké från tisdagens årsstämma. Läs mer.
Pharmacolog tillsätter Kent Öbrink som ny sälj- och marknadschef. Kent har mer är 20 års erfarenhet av kvalificerad försäljning mot sjukvården och kommer närmast från C-Rad AB där han innehade rollen som Global Sales Manager. Läs mer.
AcouSort har meddelat att LU Holding, den fjärde största ägaren i bolaget, har minskat sitt aktieinnehav i AcouSort till under 10 procent. Läs mer.  
Braincool har släppt information om företrädesemission. Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 maj 2017. Läs mer.
Episurf Medical ställer ut vid Idrottsmedicinskt vårmöte den 11-13 maj i Umeå, Sverige. Läs mer.
PharmaLundensis har utvecklat ett system för att eliminera samtliga utsläpp av läkemedel från patienter på sjukhus. Två nya patentansökningar skyddar konceptet. Läs mer.

De senaste artiklarna från BioStock

VD-intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Koreanska licensavtalet
NeuroVive har inlicensierat ett kliniskt utvecklingsprojekt inom genetiska mitokondriella sjukdomar från sydkoreanska Yungjin Pharmaceuticals. Detta är bolagets första renodlade substansförvärv sedan 2013 då man köpte en portfölj av cyklofilinhämmare från brittiska Biotica (numera Isomerase Therapeutics), ett förvärv som nu ligger till grund för NeuroVives lovande satsningar på bland annat levercancer och NASH. Det inlicensierade koreanska projektet är på väg in i klinisk fas I-utveckling och ligger i linje med NVP:s nya affärsmodell med egen utveckling av projekt inom sällsynta sjukdomar hela vägen till marknaden. Läs intervjun här.

Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen
Cline Scientifics huvudsakliga affärsområde är de egenutvecklade nanogradienter som säljs till forskare och laboratorier över hela världen. Ett annat affärsområde för bolaget, med intressant tillväxtpotential, är nanopartiklar av guld och silver för användning i bl.a. målsökande cancerbehandlingar, cancerdiagnostik och kontrastvätskor vid medicinsk avbildning. Analytiker uppskattar att marknaden för enbart guldnanopartiklar kommer att värderas till 8 miljarder dollar år 2022. Läs mer.
 
FDA slår ner på falska cancerbehandlingar
Fjorton USA-baserade företag som säljer oprövade cancerbehandlingar på nätet och via sociala medier varnas nu av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA. Bolagens ansvariga hotas av fängelse och böter på upp mot 100 000 dollar, eller motsvarande dubbla det belopp som de tjänat på sin vilseledande försäljning. Produkterna som sålts till kunder på nätet är alltifrån piller, örter och teer till salvor och har ofta marknadsförts på sajter som utger sig från att kunna behandla cancer på ”naturlig väg”. Läs mer.
 

Regenerativ medicin: Onoterad doldis värderas till mångmiljardbelopp
Drömmen om att kunna utveckla fungerande nya behandlingar som kan bromsa åldersrelaterade besvär och sjukdomar som rynkor, håravfall och artros låter nästan för bra för att vara sann. Men det är den inte, enligt det onoterade och fortfarande relativt okända biotechbolaget Samumed i San Diego. Bolaget är just nu ett av de högst värderade i branschen. Läs mer.

 

Neurologiska sjukdomar ett växande hot mot samhällsekonomin
Kostnaderna för att behandla neurologiska sjukdomar skenar iväg och utgör ett reellt hot mot den amerikanska samhällsekonomin. Det menar forskarna som står bakom en artikel som nyligen publicerats i Annals of Neurology. Enligt artikelförfattarna krävs minst lika stora investeringar i neurologisk forskning, som de som redan gjorts och görs kring cancer och hjärtsjukdomar, för att kunna bekämpa sjukdomarna mer effektivt och säkra en fungerande hälso- och sjukvård. Läs mer.

 

Fortsatt goda utsikter för DexTechs prostatacancerstudie
Under måndagen meddelade DexTech Medical fortsatt positiva delresultat i sin fas IIb-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex inom kastrationsresistent prostatacancer med benmetastaser. De resultat man observerat styrker enligt bolaget den tidigare positiva trend man har sett i studien, t.ex. att läkemedelskandidaten inte uppvisar några allvarliga biverkningar eller andra säkerhetsmässiga begränsningar. Man har tidigare kunnat konstatera indikationer om att läkemedelskandidaten kan ha en potentiellt bromsande effekt på den mycket allvarliga formen av prostatacancer. Läs mer.

Vd-intervju: Saniona om forskningsanslaget från Michael J. Fox Foundation
BioStock kontaktade Saniona för en uppföljning av förra veckans besked om att bolaget tagit emot ytterligare en milstolpesbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research för sitt arbete med att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Totalt har Saniona erhållit cirka 4,1 miljoner kronor i bidrag från MJFF. Data från forskningsprogrammet kommer att presenteras på nAChR 2017-konferensen i Chania, Kreta den 7-11 maj 2017. Läs mer.

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 17 här
Vinnare i morgonhandeln: Alzinova +9,22%, Nexstim Oyj +9,09%, Obducat B +7,14%, A1M Pharma 5,62%, Vibrosense Dynamics +5,26%, Ellen +4,62%
Förlorare i morgonhandeln: Kancera – 14,87%, Respiratorius -7,26%, AlphaHelix Molecular Diagnostics -7,25%, Ortivus B -7,21% PEPTONIC Medical -6,78%, Nanologica -5,30%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev