Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 17 maj

Nyhetssvepet onsdag 17 maj

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet onsdag 17 maj

17 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Sista chansen att anmäla sig till BioStock Live hos Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm imorgon torsdag 18 maj. Tre aktuella life science-bolag, ISR, BrainCool och Aptahem, presenterar under en förmiddag sin verksamhet, sina framtidsplaner och intressanta affärsmöjligheter för dig som investerare. Dessutom kommer BioStocks chefsanalytiker Tobias Thornblad att berätta om de senaste affärstrenderna inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Självklart bjuder vi även på kaffe och en lättare lunch i anslutning till presentationerna som direktsänds och kan ses i efterhand både via vår hemsida och Facebook. Läs mer och anmäl dig här.
SOBI: Orfadin-kapslar har godkänts för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1) i Saudiarabien. HT-1 är en progressiv, sällsynt genetisk sjukdom som kan orsaka lever- och njurkomplikationer och är ofta dödlig om den inte behandlas. I den vanligaste formen av sjukdomen uppstår symptom inom de första sex månaderna av barnets liv. Läs mer.
Peptonic Medical meddelar resultat från fas IIb-studiens explorativa del, vilken ger ytterligare stöd för att lansera en vaginalgel utan oxytocin som en receptfri behandling mot torra slemhinnor i slidan. Vid lunchtid hade bolagets aktie rusat 130 procent och som mest 160 procent tidigare under morgonen. Läs mer.
BrainCool: Freiburgs Universitetssjukhus startar rekrytering av tyska patienter i PRINCESS-studien efter erhållet etikgodkännande. De kliniska studierna ska svara på frågan om fler patienter överlever med god neurologisk funktion efter kylning med bolagets produkt RhinoChill. Vid en interimsgranskning under hösten 2016 konstaterades att klinisk signifikans kunde uppnås redan vid circa 650- 700 patienter. Studiegruppen har beslutat att rekrytera 700 patienter, vilket beräknas slutföras under det sista kvartalet 2017. Läs mer.
Redsense Medical slutförhandlar om ett avtal om försäljning av bolagets larmsystem för att upptäcka blodläckage med distributören Theramed AG i Schweiz. Distributören säljer även dialysmaskiner som kan kopplas direkt till larmsystemet för ökad funktionalitet, och har redan publicerat ett kundmagasin där Redsense presenteras. Läs mer.
Som en följd av sammanläggningen av aktier i A1M Pharma har villkoren för teckningsoptionen räknats om. Efter omräkning ger tjugo (20) teckningsoptioner A1M TO rätt att teckna en (1) aktie. Ny teckningskurs efter omräkning är 15,00 SEK per aktie. Sista dagen för handel i A1M TO före omräkning av villkoren är den 18 maj 2017 och första dagen för handel efter villkorsändringen är den 19 maj 2017. Läs mer.
Göteborgs universitet: Nu på fredag 19 maj, dagen före Göteborgsvarvet hålls konferensen Running Science. Världens största löpartävlingar har även en medicinsk dimension. Trots i allmänhet goda förberedelser sker medicinska incidenter, som hjärtstopp. Kan detta förebyggas och i så fall hur? Deltar gör bl.a. de medicinskt ansvariga för några av världens stora långlopp, som Boston Marathon, Twin Cities Marathon, London Marathon, Seattle Marathon, Cape Town Two Ocean Marathon och loppet Behobia – San Sebastian. Läs mer.
WntResearch meddelar idag att bolaget framgångsrikt slutfört processutveckling och tillverkning av den läkemedelsformulering som skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen av Foxy-5. Därtill har bolaget erhållit positiva preliminära resultat från en pågående retrospektiv studie, som visar att indikationen för Foxy-5 i fas 2-studien kan breddas från koloncancer till kolorektalcancer. Läs mer.
Panion Animal Health och GeneQuine Biotherapeutics GmbH har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att underlätta diskussionerna kring ett licensavtal under de kommande månaderna när det gäller nya veterinärmedicinska läkemedel. Läs mer.
Saniona har genomfört en riktad emission av aktier om 35 MSEK riktad till en grupp svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskurs 38 kr, kursrabatt 13,6%, utspädning 4,2%. Avsikten är att öka bolagets buffert och flexibilitet i nuvarande affärsplan inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017. Läs mer.
AcuCort tecknar ett samarbetsavtal med PlastoPharma för utveckling och tillverkning av Dexa ODF. Läs mer.
Vicore Pharma meddelar idag att representanter från bolaget kommer att delta på Jefferies Global Healthcare Conference i New York, 6-9 juni, 2017. Läs mer.
Diamyd Medicals storägare Anders Essen-Möller har enligt Finansinspektionens insynslista köpt drygt 3,7 miljoner uniträtter av serie B. Köpen är registrerade den 15 respektive 17 maj. Den 8 maj rapporterade Nyhetsbyrån Direkt att Essen Möller hade sålt uniträtter för att kunna delta i Diamyds företrädesemission. Per den 8 maj 2017 hade han ett innehav om knappt 17 procent av kapitalet och 40 procent av rösterna i Diamyd Medical.
Akademiska sjukhuset: Vassare diagnostik vid urinblåscancer med en fotodynamisk metod som innebär att urinblåsan fylls av ett läkemedel som tas upp av cancercellerna. I cancercellerna skapas då en tillfällig samling av fotoaktiva substanser som påverkas av ljus. När urinblåsan därefter undersöks med ett blått ljus återreflekteras cancercellerna i rött. Läs mer.
Barn som utsätts för luftföroreningar löper större risk att drabbas av astma, men bara om de har ett visst genetiskt arv. Det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Läs mer.
Stiftelsen Forska Utan Djurförsök konstaterar idag att antalet djur som används i djurförsök i Sverige, minskar. I Sverige påbörjades försök på ca 1600 djur varje dag – nästan 576 000 djur per år – i genomsnitt under åren 2011-2015. Det är en minskning jämfört med åren 2004-2012 då över 990 000 djur användes per år i genomsnitt. Läs mer.
BioStock Live
Rapporter
Enorama Pharma  Bioinvent  Nanexa  Sprint Bioscience  Nuevolution  Wilson Therapeutics
Årsstämmor/kommunikéer
AcouSort  Active Biotech  Aino Health  Initiator Pharma  EQL Pharma
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Sensori: Distributionsavtal klart för tinnitusplåster i Hong Kong, initialt via distributionskanalen Medimart med 21 inrättningar samt via apotekskedjor och sjukvårdsinrättningar. I steg två adderas privata hörselkliniker samt audionomer. Läs mer.
Den 23-24 maj träffas en rad världsledande forskare, som Nobelpristagaren Jack Szostak och professor Emmanuelle Charpentier, på Kungl. Vetenskapsakademien för att diskutera de stora framtidsfrågorna inom biologi; Avancerad genteknik, syntetiska kromosomer och konstgjord vävnad. Läs programmet här.
Kommunikéer: Isofol Medical Moberg Pharma  SciBase  SensoDetect  Irlab Therapeutics
Oncology Venture: sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie (OV BTA) är den 29 maj 2017. Läs mer.
Redwood Pharma: vd-presentation från årsstämman. Läs mer.
Ny styrelseordförande och styrelse i SensoDetect. Läs mer.
EuroHeartCare 2017: Internationell hjärtkonferens i Jönköping den 18–20 maj: 400 deltagare från över 30 länder kommer att diskutera och lära sig mer om vård till personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Konferensen arrangeras årligen av Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, ett råd vars syfte är att stödja sjuksköterskor och närliggande professioner att ge bästa tänkbara vård till patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Rådet är i sin tur en del av European Society of Cardiology, en ideell hjärtorganisation som i över 65 år främjat utveckling och harmonisering av rutiner för diagnos och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar i Europa. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Efter börsens stängning igår tisdag 16 maj aviserade danska Saniona en riktad nyemission av aktier mot en utvald grupp av svenska och internationella investerare. Syftet med kapitaltillskottet är enligt bolaget att öka bufferten och flexibiliteten inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017. Emissionen, som skedde med en kursrabatt om 13,6 procent, avvek från aktieägarnas företrädesrätt vilket bolaget motiverar med att man dels vill bredda ägarbasen, dels kan ta in kapitalet till lägre kostnader och med en snabbare process. Bolaget tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar här på frågor om emissionen. Läs mer.
 
BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs och ladda hem analysen nedan. Läs mer.
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
BioStock genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Cline Scientific meddelade nyligen att man har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031. I och med detta patent har bolaget nu erhållit patent för sin teknologi och produkter i Sverige, Kina, USA och Japan. Cline har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Läs mer.
 
Topp 10: Här är läkemedelsbolagen som satsar mest på FoU
Fem miljarder dollar eller motsvarande cirka 44 miljarder kronor. Med så mycket ökade de fem stora läkemedelsbolagen Roche, Merck, Novartis, Pfizer och Johnson&Johnson gemensamt sina kostnader för forskning och utveckling under 2016. Det visar Endpoint News kartläggning av de globala läkemedelsbolagens utvecklingsbudgetar under förra året jämfört med året innan.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 19 här
Vinnare i lunchhandeln: Peptonic Medical +125,17%, Klaria Pharma +15,65%, Diamyd Medical +13,94%, IRLAB +10,14%, Senzime +7,69%, Initiator Pharma +4,76%
Förlorare i lunchhandeln: SpectraCure -7,02%, QuickCool -6,72%, Oncology Venture -5,01%, Respiratorius -4,91%, MedicPen -4,76%, Saniona -4,55%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev