Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 10 maj

Nyhetssvepet onsdag 10 maj

Nyhetssvepet tisdag 23 april

Nyhetssvepet onsdag 10 maj

10 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

BioStock bjuder in till BioStock Live hos Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm torsdag 18 maj. Tre aktuella life science-bolag, Aptahem, BrainCool och ISR, presenterar under en förmiddag sina verksamheter, sina framtidsplaner och intressanta affärsmöjligheter för dig som investerare. Dessutom kommer BioStocks chefsanalytiker Tobias Thornblad att berätta om de senaste affärstrenderna inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Läs mer och anmäl dig här!
BrainCool tillkännager idag att bolaget har erhållit marknadsgodkännande (510(k)-godkännande) av FDA på den amerikanska marknaden för IQool System, nästa generations temperaturregleringssystem som kan användas vid alla typer av kliniska områden. Läs mer.
Medicinteknikbolaget Alteco Medical uppger att styrelseledamoten och ägaren till bolagets distributör i Italien, Ugo Grondell, utreds i Italien misstänkt för korruption. Utredningen omfattar enligt lokal media ett 70-tal personer och ett 15-tal bolag. Även bolaget ska enligt mediauppgifterna beröras av den lokala utredningen. “Någon sådan information har Alteco emellertid inte mottagit från italienska myndigheter och bolaget känner inte heller till på vilket sätt Alteco skulle kunna vara relevant för utredning i detta sammanhang”, konstaterar bolaget. Läs mer.
AstraZeneca meddelar att tralokinumab inte mötte det primära målet i fas 3-studien Stratos 1, för indikationen allvarlig astma. En andra fas 3-studie, Stratos 2, pågår och resultat från den väntas under andra halvåret. Läs mer.
SynAct Pharma meddelar idag att bolaget har erhållit myndighetsgodkännande för att starta den första kliniska studien med läkemedelskandidaten AP1189 för behandling av psoriasisartrit. Studien kommer att genomföras i Belgien och inledas i slutet av maj med första dosering beräknad till tidigt i juni 2017. Läs mer.
Ledande befattningshavare i Diamyd Medical avser att fullt ut teckna sina andelar i företrädesemission. Läs mer.
Elekta meddelade i dag att Gustaf Salford har utsetts till EVP, ekonomi- och finansdirektör (CFO) från och med 1 juli 2017. Han efterträder Håkan Bergström som går i pension samma dag. Läs mer.
Peter Herte blir ny VD för AlphaHelix. Herte är civilekonom och kommer närmast från en position som marknadschef för Synsam. Tidigare har han bl.a. varit VD för Grey Healthcare. Han har därtill lång internationell erfarenhet från sälj- och marknadsbefattningar inom healthcare/pharma från bland annat Roche och Aventis. Läs mer.
Prolight Diagnostics konstaterar att den viktigaste mätparametern i bolagets framtida test för hjärtinfarkt – testets känslighet, som ger möjlighet att mäta mycket låga koncentrationer av troponin – utvecklas väl i linje med projektets förväntningar och med hjärtdiagnostik. Läs mer.
Investerarträff och mingel den 5 juni med Aptahem, Cyxone och Gabather på Malmö Börshus. Läs mer.
Samhället tjänar stora pengar på att sjukvården använder trombektomi vid stroke jämfört med standardbehandling med enbart trombolys. Det visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i samarbete med Lunds Universitet. Forskargruppen använde i analyserna ny, unik data från kvalitetsregistret Riksstroke för att fånga långsiktiga konsekvenser för personer som drabbas av stroke. Läs mer.
EMA:s säkerhetskommitté PRAC bedömer att det inte finns övertygande evidens för skillnader i antikroppsutveckling mellan olika klasser av faktor VIII-läkemedel. Läs mer.
Dynamic Code som ger människor möjligheter att vara delaktiga i sin hälsa och vård genom diagnostiska hemtester för olika sjukdomar, tar in kapital, förstärker ledning och styrelse och nyanställer sex personer. Läs mer.
Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet: Fibromyalgi har länge setts som ett psykosomatiskt tillstånd utan tydlig biologisk förklaring. Nya forskningsrön visar nu att drabbade kan ha en kronisk inflammation både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Detta banar väg för bättre sätt att diagnostisera och på sikt även behandla sjukdomen. Läs mer.
Affibody AB meddelar idag att man har beslutat att inleda fas II-utveckling med ABY-035, som är bolagets egenutvecklade psoriasisprogram. Läs mer.
Vanliga läkemedel mot smärta och inflammation, som exempelvis Ipren, Voltaren och Pronaxen, kan öka risken för hjärtinfarkt. Det visar en ny studie som publiceras i den internationella medicintidskriften British Medical Journal, rapporterar SVT. De undersökta medicinerna tillhör en grupp läkemedel som brukar kallas NSAID-läkemedel. – Generellt ska man vara försiktig med NSAID-läkemedel, särskilt om man har en hög risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. De ska användas i så låg dos och så kort tid som möjligt, säger Paul Hjemdahl, överläkare i klinisk farmakologi, till SVT. Data från nästan 450 000 personer, varav 61 460 hade drabbats av hjärtinfarkt, ingick i studien. Läs mer.
Rapporter
ExpreS2ion Biotech  RhoVac  SciBase  Karo Pharma  Vicore Pharma  Redsense Medical
Årsstämmor
ProstaLund  CombiGene
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
Pila Pharma har genomfört en fulltecknad nyemission. Läs mer.
EQL Pharma: Läkemedlet Kaliumklorid EQL Pharma har idag blivit godkänt av Läkemedelsverket i Danmark inom ramen för en så kallad decentral procedur (en gemensam godkännandeprocedur som används när mer än ett land är involverat). Nationella godkännanden för Sverige, Danmark, Norge samt Finland väntas inom cirka en månad. Läs mer.
Biovica har erhållit nytt patent i Kina samt patentförlängning för bolagets teknologi i USA. Båda patenten avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det kinesiska patentet gäller till och 13:e maj 2031. Det amerikanska patentet har godkänts sedan tidigare men erhåller nu en förlängning med 430 dagar, vilket innebär att det patentet gäller till och med 16:e juli 2032. Läs mer.
Rapporter: Biotech-IgG  ProstaLund
De senaste artiklarna från BioStock
BioStock Live 18 maj med Aptahem, BrainCool & ISR
BioStock
 bjuder in till BioStock Live hos Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm torsdag 18 maj. Tre aktuella life science-bolag presenterar under en förmiddag sin verksamhet, sina framtidsplaner och intressanta affärsmöjligheter för dig som investerare. Dessutom kommer BioStocks chefsanalytiker Tobias Thornblad att berätta om de senaste affärstrenderna inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Självklart bjuder vi även på gott kaffe och en lättare lunch i anslutning till presentationerna. Läs mer.
 
Topp 10: Här är läkemedelsbolagen som satsar mest på FoU
Fem miljarder dollar eller motsvarande cirka 44 miljarder kronor. Med så mycket ökade de fem stora läkemedelsbolagen Roche, Merck, Novartis, Pfizer och Johnson&Johnson gemensamt sina kostnader för forskning och utveckling under 2016. Det visar Endpoint News kartläggning av de globala läkemedelsbolagens utvecklingsbudgetar under förra året jämfört med året innan.
 
Söndagsintervjun: Mikael Lindstam, vd Aptahem
I vår senaste Söndagsintervju mötte vi Mikael Lindstam, vd i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken, som varje år kostar över 17 miljoner människor livet. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar Aptahem på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter mot allvarliga och akuta sjukdomar. Läs mer.
 
Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål
Utvecklingen av nya biologiska läkemedel inom området immunoterapi växer kraftigt, samtidigt som nya format av biologiska antikroppsläkemedel ställer nya och högre krav på de reagenser som används för analys. Nu lanserar Genovis ytterligare ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA, bara några veckor efter att man lanserat sin GlyCLICK-teknologi för märkning av antikroppar. Det innebär att bolaget nu kan erbjuda sina kunder, varav flera tillhör världens största läkemedelsbolag, totalt nio olika specialiserade enzymer för analys, samt en unik produkt för märkning av antikroppar. Läs mer.
Saniona överraskade med ännu en avknoppning
Tidigare i år börsnoterades Initiator Pharma efter en avknoppning från Saniona, och Sanionas ägardel delades därefter ut till aktieägarna. Tidigare i veckan var det dags för årets andra avknoppning baserat på Sanionas omfattande substansbibliotek. Danska Scandion Oncology har nu förvärvat en klinisk kandidat som hämmar cancertillväxt genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en helt ny verkningsmekanism. Planen är att eventuellt och precis som i fallet med Initiator Pharma, dela ut Sanionas ägarandel till Sanionas aktieägare genom ett s.k Lex ASEA-förfarande. Läs mer.
Isofol Medical på väg in i avgörande fas
Efter en lyckad nyemission och genomförd börsnotering på Nasdaq First North tidigare i vår kan läkemedelsbolaget Isofol med fylld kassa accelerera den kliniska utvecklingen. En registreringsgrundande klinisk fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat Modufolin är planerad till senare i år, och marknadslansering kan vid ett positivt utfall av studien ligga bara några år framåt i tiden. Läs mer.

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 18 här
Vinnare i morgonhandeln: BrainCool +12,62%, AlphaHelix +7,20%, Annexin Pharmaceuticals +6,63%, RhoVac +5,97%, ExpreS2ion Biotech +5,36%, Karo Pharma +4,53%
Förlorare i morgonhandeln: A1M Pharma -14,12%, Initiator Pharma -7,69%, Diamyd Medical -7,17%, Ortivus -6,92%, AcouSort -6,38%, Active Biotech -6,36%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev