Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 8 maj

Nyhetssvepet måndag 8 maj

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet måndag 8 maj

8 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Cline Scientific erhåller godkänt patent i Japan. Den 14 mars 2017 meddelade bolaget att bolaget erhållit besked om kommande godkännande i Japan för bolagets patentansökan med rubriken ”A method for preparing a surface with a controlled coverage of nanograde particles”. Denna patentansökan är nu godkänd, vilket innebär att patentet är gällande i Sverige, Kina, USA och Japan. Läs mer.
Elekta meddelade i dag att Elekta Unity, det första magnetresonansstrålbehandlingssystemet (MR/RT) som kan ge stråldoser med hög precision samtidigt som systemet tar högkvalitativa MR-bilder, avhandlas i 20 abstracts på den 36:e ESTRO-konferensen (European Society for Radiotherapy & Oncology). Systemet är utvecklat för att läkarna ska kunna se tumörerna i realtid medan behandlingen pågår. Läs mer.
Cantargias produktkandidat CAN04 visar god säkerhet i GLP-studier. Läs mer.
Episurf Medical erhåller ytterligare beviljat patent i USA. Läs mer.
Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling. Läs mer.
Vigmed: Styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016, om en riktad nyemission av 7 305 555 aktier till huvudaktieägaren Greiner Bio-One GmbH. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset: Högsta resultatet hittills för citeringsgrad i vetenskapliga artiklar. Läs mer.
Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2017. Läs mer.
Avstämningsdagen för de teckningsoptioner som Brighter delar ut till sina aktieägare för att minimera utspädning i och med den finansieringslösning som bolaget offentliggjorde den 26 april skjuts fram till den 15 maj av tekniska skäl. Läs mer.
Real Heart avslutar framgångsrik fas 1 av prekliniska djuroperationer. Läs mer.
Kommuniké från årsstämma i Oncology Venture Sweden. Läs mer.
Valberedning i MedCap utsedd. Läs mer.
Sjöbergstiftelsen har beslutat om en stor satsning för att stärka svensk forskning om precisionsmedicin vid cancer. Regionala Cancercentrum i Samverkan, RCC ger snabb tillgång till infrastruktur som möjliggör för hela landet att delta i det nya forskningsprogrammet. Lungcancer är fokusdiagnos till en början, men avsikten är att senare även stödja motsvarande verksamhet gällande ytterligare tumörformer. Sjöbergstiftelsen avser att i framtiden kanalisera huvuddelen av sitt stöd till cancerforskning genom detta program. Läs mer.
För fjärde året i rad bjuder Medicon Village tillsammans med flera samarbetsparter in till Focus on Cancer Collaboration. Mötet den 16 maj syftar till att skapa samtal runt forskning och innovation inom cancerområdet. Hur kan nya idéer skapas genom att vi gränsöverskridande samarbete? På vilket sätt kan forskare, kliniker och företag samarbeta? Arrangörer är Lunds universitets cancercentrum (LUCC), LU Innovation, Medicon Village, SmiLe incubator, BBMRI.se och Medicon Valley Alliance. SWElife stöttar också mötet. Cirka hundra deltagare väntas till dagen. Se program för mötet här.
Sofia Røsand har rekryterats som projektledare till Aino Health Sweden AB, med ansvar för att implementera Ainos produkt HealthManager hos kunder på den svenska marknaden. Läs mer.
Valberedningen i Kontigo Care föreslår nyval av Michael Camitz som styrelseordförande och Alexander Benitez som styrelseledamot för Kontigo Care inför årsstämman 2017. Läs mer.
SensoDetect tecknar avtal med vårdklinik i Skåne. Läs mer.
Rapporter
Genovis: “Den gynnsamman försäljningstrenden vi såg förra året, speciellt under sista kvartalet, har fortsatt och vi har fått en bra start på 2017”, noterar vd Fredrik Olsson i delårsrapporten. Bolaget redovisar en försäljningstillväxt på 26 procent under första kvartalet, och rörelseförlusten minskade något. Läs mer.
Årsstämmor
Kallelse till årsstämma i Aptahem AB. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 8,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Theresa Comiskey Olsen väljs till ny styrelseledamot samt att Kjell Stenberg omväljs som styrelseordförande. Olsen är verksam som partner på Langseth Advokatfirma DA och har speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal. Läs mer.
Nyheter inkomna efter fredagens manusstopp
Active Biotech och partnern Tevas primära kliniska mål i fas 3-studien Concerto, avseende i relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), uppfylldes inte. “Vi har lärt oss mycket av Concertostudien och vi kommer att fortsätta att analysera data. Även om vi är besvikna över att det primära kliniska målet inte har uppfyllts, ser vi positiva resultat på ett antal sekundära och explorativa studiemål, vilket förstärker vår tilltro till laquinimods potential som en tänkbar behandling för neurodegenerativa sjukdomar”, säger Michael Hayden, forskningschef på Teva. “Även om vi för tillfället inte har några planer på att fortsätta utveckla laquinimod inom RRMS, fortsätter vi att studera laquinimod i två ytterligare kliniska prövningar”, säger han vidare. Läs mer.
CellaVision: Kommuniké från årsstämma. Läs mer.
TomoTherapy-planering nu tillgängligt i RayStation 6, det ett dosplaneringssystem från RaySearch. Den nya versionen inkluderar även flera andra förbättringar. Läs mer.
RaySearch Laboratories: Fortsatta försäljningsframgångar för RayStation i Nordamerika. Läs mer.
Elekta: Elekta Unity visas för första gången – ett strålbehandlingssystem med transformativ MRI. Läs mer.
Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden. Läs mer.
Kommuniké från årsstämma i PExA. Läs mer.
Idag fredags tilldelades Överläkare Mikael Johansson, verksam vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, SLUSG-stipendiet 2017. Stipendiet har instiftats av Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och AstraZeneca och uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Söndagsintervjun: Mikael Lindstam, vd Aptahem
I gårdagens Söndagsintervju mötte vi Mikael Lindstam, vd i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken, som varje år kostar över 17 miljoner människor livet. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar Aptahem på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter mot allvarliga och akuta sjukdomar. Läs mer.
 
Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål
Utvecklingen av nya biologiska läkemedel inom området immunoterapi växer kraftigt, samtidigt som nya format av biologiska antikroppsläkemedel ställer nya och högre krav på de reagenser som används för analys. Nu lanserar Genovis ytterligare ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA, bara några veckor efter att man lanserat sin GlyCLICK-teknologi för märkning av antikroppar. Det innebär att bolaget nu kan erbjuda sina kunder, varav flera tillhör världens största läkemedelsbolag, totalt nio olika specialiserade enzymer för analys, samt en unik produkt för märkning av antikroppar. Läs mer.
Saniona överraskade med ännu en avknoppning
Tidigare i år börsnoterades Initiator Pharma efter en avknoppning från Saniona, och Sanionas ägardel delades därefter ut till aktieägarna. Tidigare i veckan var det dags för årets andra avknoppning baserat på Sanionas omfattande substansbibliotek. Danska Scandion Oncology har nu förvärvat en klinisk kandidat som hämmar cancertillväxt genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en helt ny verkningsmekanism. Planen är att eventuellt och precis som i fallet med Initiator Pharma, dela ut Sanionas ägarandel till Sanionas aktieägare genom ett s.k Lex ASEA-förfarande. Läs mer.
Isofol Medical på väg in i avgörande fas
Efter en lyckad nyemission och genomförd börsnotering på Nasdaq First North tidigare i vår kan läkemedelsbolaget Isofol med fylld kassa accelerera den kliniska utvecklingen. En registreringsgrundande klinisk fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat Modufolin är planerad till senare i år, och marknadslansering kan vid ett positivt utfall av studien ligga bara några år framåt i tiden. Läs mer.
 
VD-intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Koreanska licensavtalet
NeuroVive har inlicensierat ett kliniskt utvecklingsprojekt inom genetiska mitokondriella sjukdomar från sydkoreanska Yungjin Pharmaceuticals. Detta är bolagets första renodlade substansförvärv sedan 2013 då man köpte en portfölj av cyklofilinhämmare från brittiska Biotica (numera Isomerase Therapeutics), ett förvärv som nu ligger till grund för NeuroVives lovande satsningar på bland annat levercancer och NASH. Det inlicensierade koreanska projektet är på väg in i klinisk fas I-utveckling och ligger i linje med NVP:s nya affärsmodell med egen utveckling av projekt inom sällsynta sjukdomar hela vägen till marknaden. Läs intervjun här.
Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen
Cline Scientifics huvudsakliga affärsområde är de egenutvecklade nanogradienter som säljs till forskare och laboratorier över hela världen. Ett annat affärsområde för bolaget, med intressant tillväxtpotential, är nanopartiklar av guld och silver för användning i bl.a. målsökande cancerbehandlingar, cancerdiagnostik och kontrastvätskor vid medicinsk avbildning. Analytiker uppskattar att marknaden för enbart guldnanopartiklar kommer att värderas till 8 miljarder dollar år 2022. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 18 här
Vinnare i morgonhandeln: Enorama Pharma +13,39%, Nanexa +11,54%, Cline Scientific +9,30%, MedicPen +7,63%, Cereno Scientific +6,25%, RhoVac +5,65%
Förlorare i morgonhandeln: Active Biotech -67,23%, LifeAir -8,75%, AlphaHelix -8,63%, Ellen -8,04%, ExpreS2ion Biotech -7,89%, Initiator Pharma -7,63%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev