Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 5 maj

Nyhetssvepet fredag 5 maj

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet fredag 5 maj

5 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Alligator Bioscience håller idag kl 13.30 en livesänd webcast för att diskutera de nya lovande immunonkologidata som presenterades igår kväll svensk tid vid konferensen PEGS Third Annual Agonist Immunotherapy Targets i Boston. ADC-1013, utlicensierad till Janssen Biotech Inc., visades ge synergistiska anti-tumöreffekter i kombination med PD-1-receptorblockad i en preklinisk blåscancermodell. Vidare har verkningsmekanismen för ATOR-1015 bekräftats både in vitro och in vivo med påvisande av tumörriktad immunaktivering. “Den tumörriktade immunaktiveringen som påvisats för ATOR-1015 är anmärkningsvärd” säger vd i en kommentar. Läs mer här och se streamingen via denna länk.
A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU (betalad tecknad unit) är den 9 maj 2017 och stoppdagen är den 11 maj 2017. Läs mer.
Bristol-Myers Squibb tillkännager idag att Europeiska kommissionen har godkänt Opdivo (nivolumab) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med huvud- och halscancer av skivepiteltyp (SCCHN), där sjukdomen har progredierat under eller efter en platinumbaserad behandling. Opdivo är den första och enda immunonkologiska behandlingen som har visat en signifikant förbättring av den totala överlevnaden (OS) för dessa patienter i en fas III-studie. Läs mer.
RLS Global har ingått ett exklusivt distributörsavtal med Biotech Capital Limiteds helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd. Avtalet ger BioImpact Pty Ltd. rätt att distribuera sårvårdsprodukten ChloraSolv, inom Australien, Nya Zeeland samt utvalda länder i Asien och Stillahavsområdet så snart den regulatoriska processen är på plats. Läs mer.
Senzime presenterar ett abstract på IARS årsmöte i Washington där 1200 anestesiologer deltar, rörande bolagets patientövervakningssystem TetraGraph som möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel samt indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos. Bolaget och partners har genomfört en studie på frivilliga för att undersöka TetraGraphs noggrannhet, utvärdera dess användarvänlighet, samt eventuellt obehag av nervstimulering. TetraGraph jämfördes med en före detta marknadsledande, numera utgången, extern produkt inom området: TOF-Watch. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW), den största medicinska kongressen inom gastroenterologi och som hålls i Chicago, USA 6-9 maj 2017. Läs mer.
I en ny studie i Science kartlägger forskare vid Karolinska Institutet hur genreglerande proteiner i mänskliga celler reagerar på särskilda biokemiska modifieringar i DNA-molekylen. Forskarna visar att vissa av proteinerna har förmågan att aktivera regioner i genomet som normalt är inaktiva till följd av epigenetiska förändringar. Fynden bidrar till bättre förståelse för genreglering, embryonal utveckling och olika sjukdomsprocesser. Läs mer.
Corline Biomedical: kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Rapporter
PExA  Kancera Double Bond Pharma
Årsstämmor
Glycorex Transplantation  Invent Medic
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Immune Pharmaceuticals planerar en riktad nyemission på upp till 3,4 miljoner dollar. Läs mer.
Peptonic Medical offentliggjorde förslag till villkor för företrädesemission inför årsstämman. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Genovis utökar produktportföljen efter kundönskemål
Utvecklingen av nya biologiska läkemedel inom området immunoterapi växer kraftigt, samtidigt som nya format av biologiska antikroppsläkemedel ställer nya och högre krav på de reagenser som används för analys. Nu lanserar Genovis ytterligare ett unikt enzym för antikroppsanalys, FabALACTICA, bara några veckor efter att man lanserat sin GlyCLICK-teknologi för märkning av antikroppar. Det innebär att bolaget nu kan erbjuda sina kunder, varav flera tillhör världens största läkemedelsbolag, totalt nio olika specialiserade enzymer för analys, samt en unik produkt för märkning av antikroppar. Läs mer.
 
Saniona överraskade med ännu en avknoppning
Tidigare i år börsnoterades Initiator Pharma efter en avknoppning från Saniona, och Sanionas ägardel delades därefter ut till aktieägarna. Tidigare i veckan var det dags för årets andra avknoppning baserat på Sanionas omfattande substansbibliotek. Danska Scandion Oncology har nu förvärvat en klinisk kandidat som hämmar cancertillväxt genom att öka effekterna av standardkemoterapi med en helt ny verkningsmekanism. Planen är att eventuellt och precis som i fallet med Initiator Pharma, dela ut Sanionas ägarandel till Sanionas aktieägare genom ett s.k Lex ASEA-förfarande. Läs mer.
 
Isofol Medical på väg in i avgörande fas
Efter en lyckad nyemission och genomförd börsnotering på Nasdaq First North tidigare i vår kan läkemedelsbolaget Isofol med fylld kassa accelerera den kliniska utvecklingen. En registreringsgrundande klinisk fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat Modufolin är planerad till senare i år, och marknadslansering kan vid ett positivt utfall av studien ligga bara några år framåt i tiden. Läs mer.
 
VD-intervju: NeuroVives Erik Kinnman om Koreanska licensavtalet
NeuroVive har inlicensierat ett kliniskt utvecklingsprojekt inom genetiska mitokondriella sjukdomar från sydkoreanska Yungjin Pharmaceuticals. Detta är bolagets första renodlade substansförvärv sedan 2013 då man köpte en portfölj av cyklofilinhämmare från brittiska Biotica (numera Isomerase Therapeutics), ett förvärv som nu ligger till grund för NeuroVives lovande satsningar på bland annat levercancer och NASH. Det inlicensierade koreanska projektet är på väg in i klinisk fas I-utveckling och ligger i linje med NVP:s nya affärsmodell med egen utveckling av projekt inom sällsynta sjukdomar hela vägen till marknaden. Läs intervjun här.
Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen
Cline Scientifics huvudsakliga affärsområde är de egenutvecklade nanogradienter som säljs till forskare och laboratorier över hela världen. Ett annat affärsområde för bolaget, med intressant tillväxtpotential, är nanopartiklar av guld och silver för användning i bl.a. målsökande cancerbehandlingar, cancerdiagnostik och kontrastvätskor vid medicinsk avbildning. Analytiker uppskattar att marknaden för enbart guldnanopartiklar kommer att värderas till 8 miljarder dollar år 2022. Läs mer.
 
FDA slår ned på falska cancerbehandlingar
Fjorton USA-baserade företag som säljer oprövade cancerbehandlingar på nätet och via sociala medier varnas nu av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA. Bolagens ansvariga hotas av fängelse och böter på upp mot 100 000 dollar, eller motsvarande dubbla det belopp som de tjänat på sin vilseledande försäljning. Produkterna som sålts till kunder på nätet är alltifrån piller, örter och teer till salvor och har ofta marknadsförts på sajter som utger sig från att kunna behandla cancer på ”naturlig väg”. Läs mer.
 

Regenerativ medicin: Onoterad doldis värderas till mångmiljardbelopp
Drömmen om att kunna utveckla fungerande nya behandlingar som kan bromsa åldersrelaterade besvär och sjukdomar som rynkor, håravfall och artros låter nästan för bra för att vara sann. Men det är den inte, enligt det onoterade och fortfarande relativt okända biotechbolaget Samumed i San Diego. Bolaget är just nu ett av de högst värderade i branschen. Läs mer.

 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 17 här
Vinnare i lunchhandeln: Wilson Therapeutics +15,63%, Ellen +8,11%, Phase Holographic +7,83%, Alligator Bioscience +7,14%, Diamyd Medical +6,21%, Karo Pharma +5,03%
Förlorare i lunchhandeln: Peptonic Medical -14,56%, Initiator Pharma -9,09%, Invent Medic -6,60%, Ortoma -4,78%, Medfield -4,76%, Hemcheck Sweden -4,67%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev