Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 19 maj

Nyhetssvepet fredag 19 maj

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet fredag 19 maj

19 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Se sändningen från gårdagens BioStock Live hos Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm där tre aktuella Life Science-bolag presenterade sina verksamheter. För att se presentationerna samt efterföljande fördjupande intervjuer med Tobias Thornblad, analysansvarig BioStock, klicka på respektive bolag: ISR, BrainCool och Aptahem.
BrainCool: Styrelse och ledning tecknar fullt i incitamentsprogram. Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner. Styrelse och ledning har även för avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen. Läs mer.
RhoVac meddelar i dag att de första tre patienterna i bolagets kliniska fas I/II-studie med RhoVacs cancervaccin RV001 nu genomgått en samlad säkerhetsutvärdering. Slutsatsen av denna utvärdering är att inga säkerhetsfrågor som utgör hinder att fortsätta studien som planerat har påträffats, vilket betyder att kommande patienter kan starta studien med kortare intervaller. Läs mer.
Surgical Science Sweden genomför nyemission om 70MKR inför listning på Nasdaq First North. Läs mer.
Wilson Therapeutics presenterar på den internationella investerarkonferensen Bioequity Europe som äger rum 22-23 maj 2017 i Paris. Presentationen kommer att äga rum 23 maj klockan 14:20 på Marriott Rive Gauche i Paris. Läs mer.
Redwood Pharma genomför företrädesemission av units som syftar till att förstärka bolagets kassa med 24,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget motiverar emissionen med att man skall förbereda och genomföra den planerade kliniska fas II-studien av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon.Läs mer.
Diamyd Medical meddelar idag att en första sexmånaders delrapport från EDCR IIa, en klinisk forskarinitierad pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd kombineras med det immunodämpande läkemedlet etanercept och D-vitamin, preliminärt visar när samtliga 20 patienter följts i sex månader, att behandlingen är säker och tolerabel. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Professor Johnny Ludvigsson, huvudprövare och sponsor för studien, kommer att presentera 6-månadersresultaten i morgon, lördagen den 20 maj på diabeteskongressen Scandinavian Society for the Study of Diabetes som hålls i Nyborg i Danmark. Läs mer.
Senzime får forskningsanslag från Green Innovation Park. Läs mer.
Pharmacolog: Den tyska nationella konferensen ADKA samt den franska motsvarigheten, HOPIPHARM genomfördes båda den 11-13 maj och Pharmacolog närvarade på båda konferenserna. Läs mer.
Cantargia meddelar idag att bolaget förstärker organisationen med CFO Bengt Jöndell. Jöndell har mer än 25 års erfarenhet från olika industriella ekonomifunktioner, huvudsakligen inom läkemedel och bioteknik. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical förstärker teamet med Tatsiana Bychkouskaya som ambassadör i Tyskland. Läs mer.
NorInvent har godkänts för notering på Aktietorget. NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering. Inför den planerade noteringen offentliggör bolaget idag sitt memorandum. Läs mer.
Bioservo Technologies AB har godkänts för notering på First North med första handelsdag 22 maj efter en övertecknad emission. Bioservo är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget verkar inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka. Bolaget har bland annat tecknat samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus. Läs mer.
Ökning av antalet aktier i Brighter AB genom konvertering av konvertibler till aktier utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 26 april. Läs mer.
Rapporter
Immunicum  RaySearch Laboratories  Promore Pharma  Gabather  Affibody  Kancera  Brighter  Zenicor  Alzinova  Oncology Venture
Årsstämmor/kommunikéer
Xintela  Oncopeptides  WntResearch  Peptonic Medical
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
BrainCool offentliggör tilläggsprospekt med anledning av att bolaget den 10 maj offentliggjorde att man har erhållit marknadsgodkännande på den amerikanska marknaden för produkten IQool System av US FDA. Läs mer.
Delårsrapport Xintela
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB meddelade igår eftermiddagen att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget, förutsatt att lägsta gränsen i bolagets emission av units uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för bolagets emission av units pågår 24 maj – 12 juni 2017. Läs mer.
Sista dag för handel i Peptonic Medicals aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 23 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 24 maj 2017. Läs mer.
Sista dag för handel i Ortomas aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 23 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 24 maj 2017. Läs mer.
Kommuniké från årsstämma i Bactiguard Holding. Läs mer.
Beslut vid årsstämma i AroCell. Läs mer.
Scandinavian ChemoTech etablerar ett internationellt sälj- och marknadsbolag i Singapore, under namnet ChemoTech International PTE Ltd. ChemoTechs VD Mohan Frick kommer ansvara för verksamheten i Singapore, vilket, tillsammans med det nya dotterbolaget, stärker verksamheten i Sydostasien. Läs mer.
Invent Medic Sweden: Vd-intervju med Karin Bryder. Läs mer.
Idogen meddelade igår att bolaget har beviljats ett anslag om 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena vaccin för behandling av svårt blödarsjuka patienter med hämmande antikroppar mot faktor VIII. Läs mer.
RLS Global har gjort entré på Nasdaq First North. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Efter börsens stängning tisdag 16 maj aviserade danska Saniona en riktad nyemission av aktier mot en utvald grupp av svenska och internationella investerare. Syftet med kapitaltillskottet är enligt bolaget att öka bufferten och flexibiliteten inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017. Emissionen, som skedde med en kursrabatt om 13,6 procent, avvek från aktieägarnas företrädesrätt vilket bolaget motiverar med att man dels vill bredda ägarbasen, dels kan ta in kapitalet till lägre kostnader och med en snabbare process. Bolaget tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar här på frågor om emissionen. Läs mer.
BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs mer.
 
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
BioStock har genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
 
Cline Scientific meddelade nyligen att man har erhållit patentgodkännande i Japan avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor, som används till forskning och tillverkning av stamceller samt cancerdiagnostik. Patentet gäller till och med år 2031. I och med detta patent har bolaget nu erhållit patent för sin teknologi och produkter i Sverige, Kina, USA och Japan. Cline har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med Funakoshi, en av de mest erkända distributörerna inom Life Science i Japan. Läs mer.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 19 här
Vinnare i lunchhandeln: Hemcheck Sweden +10,63%, Active Biotech +10,49%, Doxa +7,98%, Biovica +7,83%, Diamyd Medical +6%, Mertiva +4,40%
Förlorare i lunchhandeln: Redwood Pharma -28,38%, Idogen -11,11%, Ortivus -7,23%, Invent Medic -7%, AroCell -4,92%, Oncology Venture -4,37%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev