Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 27 april

Nyhetssvepet torsdag 27 april

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet torsdag 27 april

27 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
NGM Equity-noterade Glycorex Transplantation meddelade under morgonen att Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London nu genomfört fem stycken pediatriska hjärttransplantationer med hjälp av Glycosorb-ABO, samtliga framgångsrika. Läs mer.

Sanionas CFO Thomas Feldthus medverkar i senaste avsnittet av den danska podcasten Millionaerklubben (från 7.45 in i programmet), lyssna här.

PledPharma har erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA att starta en klinisk studie för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är den vanligaste metoden vid självmordsförsök bland ungdomar i åldern 10–19 år. Idag saknas effektiv behandling av den betydande andel patienter som uppsöker sjukvården först i senare skeden av förgiftningsprocessen. Läs mer.
Alteco Medical breddar målgruppen för sina behandlingar samt avbryter multicenterstudien ASSET i Skandinavien. Läs mer.
Pfizer har fått ett positivt utlåtande från den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP för Besponsa (inotuzumab ozogamicin) för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi. Om Besponsa godkänns blir detta det första antikroppskonjugat som blir tillgängligt för patienter med denna typ av leukemi. Läs mer.
Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 21 november 2016 har Hansa Medicals styrelse beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 401.000 C-aktier. Läs mer.
Idag inleddes Diabetesforum 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre med fokus på diabetes och diabetesvård i Sverige. Läs programmet här. Läs mer.
Coala Life, ett medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa, har vunnit eHealth Award 2017 för sin Coala Heart Monitor, en lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Tekniken är framtagen tillsammans med framstående forskare och kardiologer och har i sin helhet utvecklats av Sigma. Läs mer.
Mindfulness lindrar depression, minskar stress och symtombörda samt förbättrar hälsostatus och immunförsvar hos kvinnor med bröstcancer, det visar en studie utförd på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vidare stärks förmåga att hantera stress och personlig utveckling trots sjukdomen. Studien tyder på att gruppbehandling med mindfulness, genomförd av certifierade instruktörer, är en effektiv komplementär behandlingsmetod för kvinnor med bröstcancer. Studien har finansierats av Cancerfonden, Regionala FoU-medel, FoU-beredningsgrupp Skaraborg Sjukhus, Lokala FoU Skaraborg samt Lions. Studien som är publicerad i Cancer Medicine finns att läsa online här.
Diabetesförbundet och MTG ska arbeta tillsammans för att samla in pengar till forskning, samt sprida kunskap om diabetes i MTG:s mediekanaler. Samarbetet innebär bland annat produktion och sändning av en årlig diabetesgala där intäkterna oavkortat kommer att gå till Diabetesfonden, som är Diabetesförbundets forskningsfond. Läs mer.
Akebia och Otsuka utökar samarbetet för att utveckla och kommersialisera Vadadustat i Europa, Kina och andra områden. Vadadustat befinner sig för närvarande i fas III för behandling av anemi vid kronisk njursjukdom (CKD). Läs mer.
Follicum har publicerat en kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Rapporter
AstraZeneca  AlphaHelix  InDex Pharmaceuticals  Nicoccino  Recipharm  Sensori  Alteco Medical  LifeAssays  Active Biotech
Årsstämmor
Elos Medtech  Cantargia
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Midsona: kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs  mer.
Xvivo Perfusion: kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Klaria Pharma Holding: kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Styrelsen för Vigmed Holding har beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för 1 januari – 31 mars 2017 till den 30 maj 2017. Rapporten var planerad att publiceras torsdagen den 11 maj 2017. Läs mer.
Double Bond Pharma förstärker balansräkningen genom en riktad nyemission om 2.5 MSEK. Läs mer.
Valberedningens och styrelsens förslag till årsstämman 2017 i Orasolv. Läs mer.
Forskare från Karolinska Universitetssjukhuset ska i EU-studien MIND-AD ta reda hur livsstilsfaktorer som fysisk träning, kosthållning och minnesträning kan hjälpa personer som nyligen fått sin alzheimerdiagnos. Studien leds av Miia Kivipelto, professor Karolinska Institutet och Temachef, Tema åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer.
Elos Medtech delårsrapport har publicerats. Läs mer.
Europeiska patentverket avser att bevilja Medfield Diagnostics patent för system med självlärande klassificeringsalgoritm. Läs mer.
MedicPen är kvalificerat att gå vidare i EU upphandlingen NOPII i Danmark tillsammans med två andra konkurrenter avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Kostnaderna för att behandla neurologiska sjukdomar skenar iväg och utgör ett reellt hot mot den amerikanska samhällsekonomin. Det menar forskarna som står bakom en artikel som nyligen publicerats i Annals of Neurology. Enligt artikelförfattarna krävs minst lika stora investeringar i neurologisk forskning, som de som redan gjorts och görs kring cancer och hjärtsjukdomar, för att kunna bekämpa sjukdomarna mer effektivt och säkra en fungerande hälso- och sjukvård. Läs mer.
 
Under måndagen meddelade DexTech Medical fortsatt positiva delresultat i sin fas IIb-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex inom kastrationsresistent prostatacancer med benmetastaser. De resultat man observerat styrker enligt bolaget den tidigare positiva trend man har sett i studien, t.ex. att läkemedelskandidaten inte uppvisar några allvarliga biverkningar eller andra säkerhetsmässiga begränsningar. Man har tidigare kunnat konstatera indikationer om att läkemedelskandidaten kan ha en potentiellt bromsande effekt på den mycket allvarliga formen av prostatacancer. Läs mer.
 

BioStock kontaktade Saniona för en uppföljning av förra veckans besked om att bolaget tagit emot ytterligare en milstolpesbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research för sitt arbete med att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Totalt har Saniona erhållit cirka 4,1 miljoner kronor i bidrag från MJFF. Data från forskningsprogrammet kommer att presenteras på nAChR 2017-konferensen i Chania, Kreta den 7-11 maj 2017. Läs mer.
 
Forskare vid University of Maryland, USA ser ut att ha tagit viktiga steg framåt kampen mot multipel skleros (MS), efter framgångsrika tester på MS-sjuka och förlamade möss som efter behandling med en ny immunterapi återfått förmågan att röra sig. Läs mer.
 
 
 
Israeliska Pharma Two B reste i sin senaste finansieringsrunda motsvarande 269 miljoner kronor (28 miljoner euro) för att genomföra en fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat P2B001 för behandling av Parkinsonpatienter på ett tidigt stadium. Finansieringsrundan genomfördes med hjälp av nyinrättade Israel Biotech Fund. Ungefär samtidigt tog svenska IRLAB Therapeutics steget in på Nasdaq First North och reste ca 100 miljoner kronor för att utveckla en utmanare med sikte på den enorma Parkinsonmarknaden. Läs mer.
 

Med två av fyra viktiga milstolpar avklarade på kort tid ser danska analytiker potential till en omedelbar uppvärdering på upp till 32 procent i Saniona. I en ny analysuppdatering pekar analyshuset Kapital Partner dels på den nyligen godkända fas III-studien med Sanionas fetmaläkemedel tesofensine i Mexiko, dels på starten av bolagets egna fas IIa-studie med Tesomet inom Prader-Willis syndrom (PWS), kurstriggers som man menar motiverar en uppvärdering av Saniona till mellan 1 miljard och 1,3 miljarder SEK, motsvarande en aktiekurs om 50-60 SEK – en ökning med mellan 10-32 procent från nuvarande nivå. Läs mer.
Den 18 april offentliggjorde läkemedelsjättarna Allergan och Novartis planer på att tillsammans utvärdera en kombinationsterapi för att behandla NASH, eller fettlever. Bolagen ska genomföra en fas IIb-studie med Allergans immunmodulator cenicriviroc, tillsammans med Novartis lovande FXR agonist. Sjukdomen NASH saknar helt behandlingsalternativ och antas allmänt bli nästa riktigt stora globala blockbustermarknad. Idag inleddes också världens största vetenskapliga konferens inom forskning kring leversjukdomar i Amsterdam. Läs mer.
 

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 16 här. 
Vinnare i morgonhandeln: Glycorex Transplantation +11,99%, Scandinavian ChemoTech +7,35%, Cereno Scientific +5,98%, Phase Holographic +5,54%, Ortoma +4,98%, ISR Holding +4,76%
Förlorare i morgonhandeln: Alteco Medical -13,64%, Spago Nanomedical -11,40%, Xintela -7,67%, Nanexa -7,19%, Vicore Pharma -6,97%, Wilson Therapeutics -5,13%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev