Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 13 april

Nyhetssvepet torsdag 13 april

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet torsdag 13 april

13 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Micropos har tecknat ett distributionsavtal med Euromed-Sofia Ltd för försäljning och distribution av RayPilot i Bulgarien. Läs mer.
Medivirs nya vd Christine Lind utlovar ett tätt nyhetsflöde framöver, tack vare läkemedelsbolagets breda portfölj med projekt i olika faser. Det skriver Dagens Industri i skärtorsdagsutgåvan efter att ha intervjuat amerikanskan, som rekryterades till Medivir av sin företrädare Niklas Prager 2015 och har varit vd sedan månadsskiftet. Läs mer.
A1M Pharmas företrädesemission tecknades till 65,1 procent, och bolaget räknar med att emissionslikviden kommer att vara tillräcklig för att finansiera återstående prekliniska säkerhetsstudier med ROSGard och storskalig tillverkning av läkemedelskandidaten i enlighet med GMP, samt inledande kliniska studier med ROSGard inom skydd mot njurskador i samband med strålbehandling, PRRT. Likviden kommer även att användas till planering inför klinisk fas I/II inom havandeskapsförgiftning samt fortsatt arbete inom bolagets projekt i tidig preklinisk fas. Läs mer.
Inom sju dagar efter vaccineringen kan ett blodprov visa om vacciner som baserats på levande, modifierade virus har haft önskad effekt. Det visar en ny studie från ett stort europeiskt forskningssamarbete där Göteborgs universitet medverkar. Studien handlar om en vaccinkandidat mot ebola, och metoden innebär att utvecklingen av andra nya vacciner som baseras på levande virus kan gå betydligt snabbare. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset: Oroliga barn lär sig bäst inför operation via webb visar ny studie. Läs mer.
Greiner Bio-One GmbH höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Vigmed till 1,20 kronor per aktie från 1,00 kr. Det höjda erbjudandet värderar Vigmed till cirka 78,9 miljoner kronor. Läs mer.
Genom att mäta mängden av ett särskilt hjärnprotein i blodet går det att i förväg avgöra hur allvarlig en hjärnskakning är. En ny studie från Sahlgrenska akademin visar att proteinet NF-L kan mätas i blodprov och användas som en prognostisk markör för hjärnskakning, vilket kan få stor betydelse inom både akutsjukvård och idrottsmedicin. Läs mer.
Hjärt-kärlsjukdom har minskat rejält i Sverige sedan sent 1990-tal. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin på totalt närmare tre miljoner vuxna svenskar. Relativt sett är det personer med diabetes typ 1 och 2 som är de stora vinnarna. Studien som publiceras i The New England Journal of Medicine visar att förekomsten av hjärt-kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige minskade kraftigt under åren 1998-2014. Läs mer.
LIDDS genomför riktad nyemission om cirka 4,2 MSEK. Läs mer.
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat dela ut 48 Mkr till tolv unga lovande postdoktorer. Projekten handlar om proteiner, celler och molekyler som ett led i att diagnosticera och behandla sjukdomar bättre och med färre biverkningar än idag. Andra om nya tekniker för snabbare halvledare och maskininlärning. Av dessa medel erhåller AcouSorts IP-manager Per Augustsson 4 MSEK. Läs mer. Samtliga bidragstagare kan ses här.
WntResearch senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen avseende versamhetsåret 2016. Läs mer.

Rapporter

A1M Pharma   Invent Medic Sweden   PExA    SOBI    Vitrolife    Alzinova    CellaVision

Årsstämmor

LIDDS    EQL Pharma    Redwood Pharma   Alzinova

Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp

Pareto Securities har meddelat Isofol Medical AB att stabiliseringsåtgärder avseende bolagets aktier har vidtagits. Läs mer.
Oncology Venture: Data avseende epirubicin-DRP för bröstcancer presenteras vid ASCOs årliga konferens. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems (CLS) har bjudits in att presentera imILT-metoden vid 2nd Porto Precision Oncology Meeting den 19 maj i Portugal. Vid mötet, som är inriktat på behandling av bukspottskörtelcancer, kommer CLS även att presentera en poster som beskriver en behandling med imILT genomförd av professor Belarmino Gonçalves, vid Portoguese Institut of Oncology i Porto. Läs mer.
24 företag konkurrerar om eHealth Award 2017 den 25 april. Vinnarbidraget ska vara en innovativ lösning eller produkt med påvisade fördelar för vårdgivare, patient eller organisation, som har haft slutanvändaren med i utvecklingen och som direkt påverkar bland annat patientengagemanget samt behandlings- och livskvaliteten. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

En av de största aktörerna i Sydamerika inom övervikts- och fetmaläkemedel, mexikanska Productos Medix, har fått grönt ljus av den mexikanska tillsynsmyndigheten Cofepris att inleda en fetmastudie på Sanionas läkemedel tesofensine på överviktiga patienter. Läkemedlet har visat mycket starka viktminskningsresultat i tidigare studier, och nu är förhoppningen att Medix skall bli det första bolaget som lanserar en av Sanionas läkemedelskandidater på marknaden. Läs mer.

 
Nyligen lyckades forskare vid USA:s främsta barnsjukhus Boston Children’s Hospital för första gången någonsin särskilja aggressiva bencancerceller som främjar blodkärlsbildning, från dess ofarliga motsvarigheter som inte främjar blodkärlsbildning. Detta banbrytande teknologisprång möjliggjordes tack vara en svensk uppfinning, HoloMonitor, vilken utvecklas och säljs av Phase Holographic Imaging (PHI) till forskare världen över. VD Peter Egelberg kommenterar här vilken betydelse forskningsframstegen har eller kan få för PHI. Läs mer.
 
För två år sedan upptäckte forskare i Australien att behandling med ultraljud visade lovande potential mot Alzheimers sjukdom i möss. Nu har samma forskare konstaterat att om ultraljudet kombineras med immunterapi, kan antikroppsbehandlingen ännu mer effektivt hjälpa kroppen att rensa upp de giftiga avlagringar av proteiner som antas bidra till sjukdomsutvecklingen. Förhoppningen är att detta på sikt skulle kunna bana väg för bättre behandlingar. Läs mer.
 
Allt fler stora läkemedelsbolag ger sig in i kampen om att utveckla nya läkemedel mot NASH eller fettlever, en av de vanligaste orsakerna till
levertransplantation, som idag saknar behandlingsalternativ. En rad stora referensaffärer visar att de mäktigaste aktörerna är villiga att satsa enorma summor på att bli först ut och definiera ett helt nytt behandlingsparadigm. Detta sätter NeuroVive i en intressant position, eftersom bolagets nya optimerade cyklofilinhämmare NV556 har visat starka prekliniska data för NASH. Läs mer.
 
Nya framgångsrika cancermediciner kan spela en avgörande roll för patienters överlevnad. Men parallellt med att nya innovationer och produkter når marknaden höjs också kritiska röster mot branschens höga prissättning, vilket inte minst skapar problem för sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Ökad konkurrens ses som ett vapen för att få ned priserna – samtidigt pekar läkemedelsbolagen på höga utvecklingskostnader som förklaring till att nya behandlingsalternativ betingar högre priser. Läs mer.
 
Genovis avslutade förra året starkt med en försäljningsökning med 58 procent i fjärde kvartalet, vilket innebar totalt nio raka kvartal av försäljningstillväxt. På de prioriterade marknaderna USA och Europa ökar intresset för Genovis smarta enzymer som kunderna – däribland världens tio största läkemedelsbolag – använder för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Nu stärker bolaget produktportföljen ytterligare genom att lansera GlyCLICK-teknologin för exakt märkning av antikroppar. Läs mer.
 
Om du missade Investerarbrevets och Erik Penser Banks event på temat framtidens läkemedel, där bland annat BioStocks analysansvarige Tobias Thornblad föreläste om rådande trender inom läkemedelsbranschen med fokus på särläkemedel, så kan du se det i efterhand här.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 14 här.
Vinnare i lunchhandeln: Nexstim +9,20%, Enorama Pharma +6,33%, Medivir +6,30%, Oasmia +5,43%, CombiGene +5,35%, Toleranzia +4,72%
Förlorare i lunchhandeln: A1M Pharma -8,91%, Doxa -6%, AlphaHelix -5,69%, Nanexa -4%, Medfield -3,90%, AroCell -3,64%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev