Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 18 april

Nyhetssvepet tisdag 18 april

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet tisdag 18 april

18 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Phase Holographic Imagings grundare och VD Peter Egelberg kommenterar en nyligen publicerad vetenskaplig sammanfattning av de forsknings­resultat som uppnåtts i samarbete med PHI – Northeastern University Program of Excellence for Quantitative Holographic Imaging: “Fighting cancer with nanoparticles”. Läs mer.
Styrelsen för Idogen har, villkorat av godkännande vid årsstämman, beslutat att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och två serier teckningsoptioner. Genom emissionen tillförs Idogen efter emissionskostnader initialt minst cirka 42 och maximalt cirka 53 MSEK. Vid full teckning av aktier och fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget i två steg ytterligare mellan cirka 122 MSEK och cirka 226 MSEK efter emissionskostnader. Läs mer. 
Tidigare vd:n för WntResearch, Nils Brünner, föreslås bli ny styrelseledamot i bolaget. Läs mer.
Läkemedlet Liothyronin uppfyller läkemedelskraven, uppger Läkemedelsverket. Efter information om indragningen av Takeda Pharmas Liothyronin den 20 januari 2017, har Läkemedelsverket gjort en oberoende analys av produkten. Resultatet visar att läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav. Läs mer.

Oasmia Pharmaceutical offentliggör att bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 26 MSEK genom en riktad nyemission, med kvittningsrätt, till innehavare av bolagets konvertibler 2016:1. Betalning har erlagts genom kvittning av ca 93% av det totala nominella beloppet för konvertibler 2016:1, vilka förföll till betalning den 14 april 2017. Läs mer.

C-RAD och Miami Cancer Institute vid Baptist Health South Florida meddelar i dag att partnerna tecknat avtal för att utrusta det nya protoncentret i Miami med C-RADs ytskanningslösning. Läs mer.
I det nya projektet Skonsam strålbehandling arbetar fyra universitetssjukhus tillsammans med industrin för att integrera magnetresonanstomografi, MRI, i rutinvård och möjliggöra mer skräddarsydda och skonsamma behandlingar. En av de medverkande är Akademiska Sjukhuset. Läs mer.
ScandiDos AB meddelar att Soonchunhyang University hospital i Cheonan, Sydkorea valt ScandiDos Delta4 produkter Discover och Phantom+ för patientspecifik kvalitetssäkring vid avancerad strålterapi. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical (DBP) har nu genomfört den avslutande delen av de toxikologiska studier som krävs vid ansökan om kliniska studier av bolagets läkemedelskandidat SA-033, avsedd för behandling av levercancer och är baserad på cancerläkemedlet doxorubicin. Läs mer.
SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan, är nu CE-märkt för klinisk användning i Europa. Läs mer.
RhoVacs vd Anders Ljungqvist medverkar på Sedermeradagen Malmö den 9 maj 2017. Anders Ljungqvist kommer att presentera bolaget, utvecklingsprojekt och planer för 2017/2018. Läs mer.
Rapporter
Alzinova  Double Bond Pharmaceutical  CombiGene  Acarix  IDL Biotech

Årsstämmor

IDL Biotech  Isofol Medical   Wilson Therapeutics  Bactiguard Holding  Oncopeptides  Idogen
Wnt Research  Euris – European Institute of Science
De senaste artiklarna från BioStock

Under förra veckan stod det klart att det danska biotechbolaget Sanionas samarbetspartner i Mexiko, Productos Medix, har fått klartecken att inleda fas III-studier med Sanionas läkemedelskandidat tesofensine mot fetma av de mexikanska myndigheterna. Med detta besked menar man att den största milstolpen i bolagets historia nu har passerats. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar nu på frågor om fetmastudien och bolagets övriga projekt, samt kommenterar den stundande noteringen på Nasdaq Small Cap. Läs mer.
 
Liv DiagnosticsMetastaser, eller dottertumörer, orsakar cirka 90 procent av alla dödsfall i cancer. Trots detta finns inga tillförlitliga metoder för att mäta den ökade cellrörlighet som föregår själva metastaseringen. Göteborgsbaserade Liv Diagnostics utvecklar en ny teknologi som ska göra det möjligt att förutspå risken för att cancertumörer sprider sig. Läs mer i vår senaste Söndagsintervju!
 
 

Nyligen lyckades forskare vid USA:s främsta barnsjukhus Boston Children’s Hospital för första gången någonsin särskilja aggressiva bencancerceller som främjar blodkärlsbildning, från dess ofarliga motsvarigheter som inte främjar blodkärlsbildning. Detta banbrytande teknologisprång möjliggjordes tack vara en svensk uppfinning, HoloMonitor, vilken utvecklas och säljs av Phase Holographic Imaging (PHI) till forskare världen över. VD Peter Egelberg kommenterar här vilken betydelse forskningsframstegen har eller kan få för PHI. Läs mer.
 
För två år sedan upptäckte forskare i Australien att behandling med ultraljud visade lovande potential mot Alzheimers sjukdom i möss. Nu har samma forskare konstaterat att om ultraljudet kombineras med immunterapi, kan antikroppsbehandlingen ännu mer effektivt hjälpa kroppen att rensa upp de giftiga avlagringar av proteiner som antas bidra till sjukdomsutvecklingen. Förhoppningen är att detta på sikt skulle kunna bana väg för bättre behandlingar. Läs mer.
 
Allt fler stora läkemedelsbolag ger sig in i kampen om att utveckla nya läkemedel mot NASH eller fettlever, en av de vanligaste orsakerna till
levertransplantation, som idag saknar behandlingsalternativ. En rad stora referensaffärer visar att de mäktigaste aktörerna är villiga att satsa enorma summor på att bli först ut och definiera ett helt nytt behandlingsparadigm. Detta sätter NeuroVive i en intressant position, eftersom bolagets nya optimerade cyklofilinhämmare NV556 har visat starka prekliniska data för NASH. Läs mer.
 
Nya framgångsrika cancermediciner kan spela en avgörande roll för patienters överlevnad. Men parallellt med att nya innovationer och produkter når marknaden höjs också kritiska röster mot branschens höga prissättning, vilket inte minst skapar problem för sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Ökad konkurrens ses som ett vapen för att få ned priserna – samtidigt pekar läkemedelsbolagen på höga utvecklingskostnader som förklaring till att nya behandlingsalternativ betingar högre priser. Läs mer.
 
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 15 här. 
 
Vinnare i lunchhandeln: AlphaHelix +6,03%, Nexstim +5,79%, Medfield +5,73%, Oncology Venture +4,23%, Phase Holographic +4,02%, Glycorex +3,63%
Förlorare i lunchhandeln: Ellen -12,38%, LifeAir -10%, Idogen -8,60%, QuickCool -7,86%, PharmaLundensis -6,92%, Peptonic Medical -6,34%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev