Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 5 april

Nyhetssvepet onsdag 5 april

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet onsdag 5 april

5 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
NeuroVives primära NASH-projekt presenteras på The International Liver Congress som äger rum i Amsterdam, Holland, den 19–23 april 2017. En poster kommer att presenteras på konferensen och ge en uppdatering kring utvecklingen av bolagets substans NV556 för behandling av NASH/fettlever. Läs mer.
Medfields samarbetspartners vid Stavangers Universitetssjukhus, Norge berättar i ett inslag på NRK om sitt forskningsprojekt. Läs mer. Idag är även sista dag för att delta i bolagets företrädesemission.
Första patienten har nu behandlads med RhoVacs cancervaccin RV001 i den kliniska fas I/II-studien. Läs mer.
Idag signerade Double Bond Pharmaceutical ett Memorandum of Understanding (MoU) med en potentiell samarbetspartner avseende klinisk utveckling, tillverkning, distribution, marknadsföring och andra produkt-relaterade aktiviteter av Temodex. MoU beskriver samarbetsvillkor mellan DBP och den kommande partnern som potentiellt kan leda till ett exklusivt licensavtal kring utvecklingen av Temodex. Läs mer.
Wilson Therapeutics: Slutliga resultaten från fas 2-studien med WTX101 presenteras på EASL:s årliga konferens. Läs mer.
Ortoma planerar att genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2017, under förutsättning av att styrelsen ges ett bemyndigande vid årsstämman. Bolaget har upptagit ett lån om 3 MSEK. Styrelsen gör bedömningen att bolaget behöver tillföras omkring 20-30 MSEK netto efter återbetalning av brygglån om totalt 12 MSEK, vilket bedöms som tillräckligt för att täcka bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna. Läs mer.
Vävnadsprover från levern kan i de flesta fall ersättas av en smärtfri magnetkameraundersökning för att få reda på om en person har fettlever. Det visar en ny studie från Linköpings universitet, som publiceras i tidskriften Gastroenterology. Forskarna menar att den nuvarande gränsen för vad som räknas som normal mängd fett i levern bör sänkas. Läs mer.
Diamyd Medical satsar på brett internationellt patentskydd för Diamyd och nytt prövningsläkemedel har producerats. Läs mer.
Två kommuner, med sammanlagt cirka 29 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälso-system TripleA. Inberäknat dessa två kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 32 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1 miljon invånare. Läs mer.
Två storägare i Vibrosense flaggar ned sina innehav till följd av nyemissionen. Huvudägarna överlät i samband med emissionen uniträtter till styrelsens förfogande för att främja en god grund i kapitaliseringen genom att på förhand skriftligen avtala om en del av emissionen, skriver bolaget. Läs mer.
Rapporter
Follicum
Diamyd Medical
Klaria Pharma
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Isofol Medical meddelade igår eftermiddag att dess största ägare och medgrundare, Bengt Gustavsson, förvärvat drygt 16 000 aktier i bolaget till ett värde av drygt SEK 0,44 miljoner efter det att aktien börjat handla idag på Nasdaq First North Premier. Läs mer.
Cline Scientific har publicerat sitt månadsbrev för mars. Läs mer.
Intervacc är godkänt för listning på Nasdaq First North efter en övertecknad nyemission på 50 MSEK. Första handelsdag för aktien och TO1 blir den 7 april 2017. Läs mer.
Komplettering av kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden: presentation av föreslagna styrelseledamöter. Läs mer.
Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

Genovis avslutade förra året starkt med en försäljningsökning med 58 procent i fjärde kvartalet, vilket innebar totalt nio raka kvartal av försäljningstillväxt. På de prioriterade marknaderna USA och Europa ökar intresset för Genovis smarta enzymer som kunderna – däribland världens tio största läkemedelsbolag – använder för utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Nu stärker bolaget produktportföljen ytterligare genom att lansera GlyCLICK-teknologin för exakt märkning av antikroppar. Läs mer.
 
Tidigare i veckan arrangerade Investerarbrevet och Erik Penser Bank ett event på temat framtidens läkemedel. Bland experterna på talarlistan fanns BioStocks analysansvarige Tobias Thornblad, som föreläste om rådande trender inom läkemedelsbranschen med fokus på särläkemedel. Eventet direktsändes via webb-tv och kan ses i efterhand här.
 
 
klinisk studieDanska Saniona har nu satt igång den sedan tidigare utannonserade kliniska fas IIa-studien i Tjeckien och Ungern med Tesomet på patienter med Prader-Willi syndrom (PWS). De tre första patienterna har randomiserats, innebärande att de har fått antingen Tesomet eller placebo. Studien, som beräknas pågå cirka ett år från start, omfattar ett begränsat antal patienter och har som mål att undersöka Tesomets effekt, tolerabilitet, säkerhet och farmakokenetik på patienter med PWS. Läs mer.
 
Time is Brain” menar det svenska bolaget Medfield Diagnostics, och med det avser man det faktum att runt två miljoner nervceller dör varje minut en strokepatient väntar på rätt behandling. Medfields produkter kapar avsevärt tiden från diagnos till behandling i den akutmedicinska miljön, det vill säga redan innan patienten har kommit till sjukhuset. Behovet av att snabbt få diagnos och bli transporterad till rätt sjukhus, vårdmottagning och få behandling är helt avgörande – dels för att hålla patienten vid liv, men också för att säkerställa att skadorna minimeras även vid en lyckad behandling. Läs mer.
 
Nyligen kunde A1M Pharma presentera forskningsresultat som bekräftar att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard har en starkt skyddande effekt mot njurskador i samband med strålbehandling. Resultaten baseras på långtidsstudier som visar att den skyddseffekt man tidigare sett under 8 dagar efter avslutad behandling är bestående. Emissionsaktuella A1M Pharma har en uttalad ambition att utlicensiera ROSGard till ett större läkemedelsbolag i tidig klinisk fas och i och med dagens besked har oddsen för ett sådant scenario förbättrats ytterligare. Se BioStockakadmins fördjupningsfilm om bolaget via denna länk.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 13 här.
Vinnare i lunchhandeln: Double Bond Pharma +20,95%, Clince Scientific +5,88%, RhoVac +4,76%, Idogen +4,52%, Respiratorius +3,91%, ExpreS2ion Biotech +3,74%
Förlorare i lunchhandeln: Ortoma -16,38%, Spago Nanomedical -7,69%, A1M Pharma -4,76%, PharmaLundensis -4,65%, Senzime -3,85%, ISR Holding -3,08%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev