Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 26 april

Nyhetssvepet onsdag 26 april

Nyhetssvepet fredag 19 juli

Nyhetssvepet onsdag 26 april

26 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Svensk/danska bolaget Acarix CADScor System visas upp på det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 26 – 28 april som förberedelse för lansering av systemet i Sverige och Danmark. Besökare kommer att kunna ta del av resultaten från en studie som visade att CADScor System utesluter kranskärlssjukdom med 97% negativt prediktivt värde. Det nya systemet är tänkt som ett första, snabbt och icke-invasivt test för att utesluta kranskärlssjukdom. Läs mer.
Kungl. Vetenskapsakademien: Världsforskare kommer till Lund för att föreläsa om årets Crafoordpris. Årets tre pristagare är Shimon Sakaguchi från Japan och amerikanerna Fred Ramsdell och Alexander Rudensky. Pristagarnas forskning handlar om immunförsvarets angrepp på kroppen vid autoimmuna sjukdomar, som reumatiska ledsjukdomar, MS och diabetes typ 1. Tack vare forskningen har chanserna ökat för ett genombrott i behandlingen av polyartrit och andra autoimmuna sjukdomar. Läs mer.
Cereno Scientific och CTC Clinical Trial Consultants meddelar idag att de har tecknat ett samarbetsavtal för genomförandet av en klinisk studie med Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1. Läs mer.
Brighter har tecknat avtal om en investering om upp till 100 MSEK för lansering av Actiste, bolagets diabetestjänst, och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Läs mer.
Styrelsen för PExA föreslår nyval av Jan Pilebjer som styrelseledamot i bolaget vid ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2017, samtidigt som Klementina Österberg lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. Läs mer.
SyntheticMR har släppt en kommuniké från bolagets årsstämma på tisdagen. Läs mer.
Den 4 maj presenterar CellaVision delårsrapporten för första kvartalet 2017. Läs mer.
Protein Sciences Corporation har publicerat ett informationsbrev till sina aktieägare. Läs mer.
Rapporter
Hansa Medical  Hansa Medical  WntResearch  Emotra  Spago Nanomedical  Sprint Bioscience  MedicPen  Emotra
Årsstämmor
AddLife  Karessa Pharma Holding  Kontigo Care
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Pareto Securities har meddelat Isofol Medical att stabiliseringsåtgärder avseende bolagets aktier har vidtagits. Läs mer.
Redwood Pharma har publicerat sin årsredovisning för 2016. Läs mer.
Ny styrelse har föreslagits i Ortivus. Läs mer.
Immunovia släppte en kommuniké från gårdagens årsstämma. Läs mer.
Intervacc släppte årsredovisningen för 2016. Läs mer.

AstraZeneca meddelade att bolagets läkemedel Tagrisso (osimertinib) fått fullt godkännande för försäljning i EU. Läkemedlet är för patienter med lokalt avancerad eller metastatisk EGFR T790M mutations-positiv icke-småcellig lungcancer. Läs mer

De senaste artiklarna från BioStock

Under måndagen meddelade DexTech Medical fortsatt positiva delresultat i sin fas IIb-studie med läkemedelskandidaten OsteoDex inom kastrationsresistent prostatacancer med benmetastaser. De resultat man observerat styrker enligt bolaget den tidigare positiva trend man har sett i studien, t.ex. att läkemedelskandidaten inte uppvisar några allvarliga biverkningar eller andra säkerhetsmässiga begränsningar. Man har tidigare kunnat konstatera indikationer om att läkemedelskandidaten kan ha en potentiellt bromsande effekt på den mycket allvarliga formen av prostatacancer. Läs mer.
 

BioStock kontaktade Saniona för en uppföljning av förra veckans besked om att bolaget tagit emot ytterligare en milstolpesbetalning från Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research för sitt arbete med att identifiera nya läkemedelskandidater för behandling av Parkinsons sjukdom. Totalt har Saniona erhållit cirka 4,1 miljoner kronor i bidrag från MJFF. Data från forskningsprogrammet kommer att presenteras på nAChR 2017-konferensen i Chania, Kreta den 7-11 maj 2017. Läs mer.
 
 
Forskare vid University of Maryland, USA ser ut att ha tagit viktiga steg framåt kampen mot multipel skleros (MS), efter framgångsrika tester på MS-sjuka och förlamade möss som efter behandling med en ny immunterapi återfått förmågan att röra sig. Läs mer.
 
 
 
Israeliska Pharma Two B reste i sin senaste finansieringsrunda motsvarande 269 miljoner kronor (28 miljoner euro) för att genomföra en fas III-studie med bolagets läkemedelskandidat P2B001 för behandling av Parkinsonpatienter på ett tidigt stadium. Finansieringsrundan genomfördes med hjälp av nyinrättade Israel Biotech Fund. Ungefär samtidigt tog svenska IRLAB Therapeutics steget in på Nasdaq First North och reste ca 100 miljoner kronor för att utveckla en utmanare med sikte på den enorma Parkinsonmarknaden. Läs mer.
 

Med två av fyra viktiga milstolpar avklarade på kort tid ser danska analytiker potential till en omedelbar uppvärdering på upp till 32 procent i Saniona. I en ny analysuppdatering pekar analyshuset Kapital Partner dels på den nyligen godkända fas III-studien med Sanionas fetmaläkemedel tesofensine i Mexiko, dels på starten av bolagets egna fas IIa-studie med Tesomet inom Prader-Willis syndrom (PWS), kurstriggers som man menar motiverar en uppvärdering av Saniona till mellan 1 miljard och 1,3 miljarder SEK, motsvarande en aktiekurs om 50-60 SEK – en ökning med mellan 10-32 procent från nuvarande nivå. Läs mer.
Den 18 april offentliggjorde läkemedelsjättarna Allergan och Novartis planer på att tillsammans utvärdera en kombinationsterapi för att behandla NASH, eller fettlever. Bolagen ska genomföra en fas IIb-studie med Allergans immunmodulator cenicriviroc, tillsammans med Novartis lovande FXR agonist. Sjukdomen NASH saknar helt behandlingsalternativ och antas allmänt bli nästa riktigt stora globala blockbustermarknad. Idag inleddes också världens största vetenskapliga konferens inom forskning kring leversjukdomar i Amsterdam. Läs mer.
 

Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 16 här. 
Vinnare i morgonhandeln: Brighter +13,38%, Ellen +7,98%, Toleranzia +6,67%, ISR Holding +5,29%, Hamlet Pharma +5,22%, Scibase Holding +4,17%
Förlorare i morgonhandeln: Prebona -11,34%, AcouSort-9,47%, Redwood Pharma -8,11%, Nexstim Oyj -7,58%, Zenicor Medical Systems -5,14%, Initiator Pharma -4,82%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev