Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 19 april

Nyhetssvepet onsdag 19 april

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet onsdag 19 april

19 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Kancera har ansökt om tillstånd för prövning av KAND567 i klinisk Fas I. Studien är planerad att genomföras i samarbete med det kliniska kontraktsbolaget QPS i Holland. KAND567 verkar genom att blockera Fractalkine-systemet och har i prekliniska sjukdomsmodeller visats effektivt kunna motverka skov i autoimmun sjukdom samt nervinflammation och smärta i samband med kemoterapi mot cancer. Läs mer.
ISR presenterar positiva data från bolagets kliniska prövningar fas IIa gällande HIV. ISR har sammanställt kliniska data dels från bolagets kliniska prövning fas IIa och dels från uppföljningsstudien där patienter som behandlades med GnRH (Buserelin) i den ursprungliga fas IIa studien har följts upp 3–4 år efter avslutad behandling. Läs mer.
En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att endast 46 procent av kapitalet i de statliga venture kapital-fonderna är investerat. En högre grad av det offentliga VC-kapitalet bör enligt rapporten gå till sektorer med hög risk, tidiga faser eller där det förväntas ge överspillningseffekter, t ex i Clean Tech och Life Science. Enligt författaren behövs det endast två offentliga VC-fonder i Sverige, en som fokuserar på tidiga och en som investerar i senare faser. Ett helhetsperspektiv på statlig kapitalförsörjning där antalet offentliga aktörer minskar efterfrågas även. Läs mer.
Kontigo Care informerar om ändring av den finansiella kalendern. Läs mer.
Brittiska Paxman har nu erhållit marknadsgodkännande från US Food and Drug Administration (FDA) och kan därmed påbörja försäljningen av sitt skalpkylningssystem på den amerikanska marknaden. Paxman Scalp Cooler har utvecklats för att reducera risken för håravfall hos cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. Läs mer.
Abbvie meddelar att de kommer att delta i Nordens största eHälsomässa, Vitalis. Läs mer.
Acarix test för att utesluta kranskärlssjukdom, CADScor-System, kommer att visas upp på DKG 2017 i Mannheim, Tyskland 19-22 april och kommer snart att vara tillgänglig för det tyska sjukvårdssystemet. Läs mer.
Idag inleddes handeln i Annexin Pharmaceuticals på Nasdaq First North. Läs BioStocks tidigare intervju med bolagets vd här.
Nicoccino har meddelats att den ryska patentbyrån nu godkänt bolagets nikotinpatentansökan. Läs mer.
Rapporter
Wilson Therapeutics   ProstaLund    Idogen   Enorama Pharma    Medica Nord    Recipharm   Hansa Medical   Xvivo Perfusion   C-Rad   Immunovia   Bactiguard Holding
Årsstämmor
Enorama Pharma    Gabather    Prolight Diagnostics   Peptonic Medical
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Efter en nyligen genomförd företrädesemission i Invent Medic Sweden har styrelseledamoten Jan Claréns ägarandel i Invent Medic minskat till under 10 procent. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

retina displayEtt stort antal ärftliga ögonsjukdomar saknar idag botemedel. Men företaget Bionic Vision Technologies utvecklar en teknik för att ge tillbaka synen till personer som förlorat den. Nyligen investerade China Huarong International Holdings och State Path Capital Limited 162 miljoner i bolaget med förhoppning om att kommersialisera företagets produkter. Bionic Vision Technologies arbetar med att utveckla en teknologi för att hjälpa personer med diagnosen retinitis pigmentosa, en genetisk variant av blindhet som det hittills inte finns någon behandling för. Läs mer.
 
Under förra veckan stod det klart att det danska biotechbolaget Sanionas samarbetspartner i Mexiko, Productos Medix, har fått klartecken att inleda fas III-studier med Sanionas läkemedelskandidat tesofensine mot fetma av de mexikanska myndigheterna. Med detta besked menar man att den största milstolpen i bolagets historia nu har passerats. Sanionas vd Jørgen Drejer svarar nu på frågor om fetmastudien och bolagets övriga projekt, samt kommenterar den stundande noteringen på Nasdaq Small Cap. Läs mer.
 
Liv DiagnosticsMetastaser, eller dottertumörer, orsakar cirka 90 procent av alla dödsfall i cancer. Trots detta finns inga tillförlitliga metoder för att mäta den ökade cellrörlighet som föregår själva metastaseringen. Göteborgsbaserade Liv Diagnostics utvecklar en ny teknologi som ska göra det möjligt att förutspå risken för att cancertumörer sprider sig. Läs mer i vår senaste Söndagsintervju!
 
 

Nyligen lyckades forskare vid USA:s främsta barnsjukhus Boston Children’s Hospital för första gången någonsin särskilja aggressiva bencancerceller som främjar blodkärlsbildning, från dess ofarliga motsvarigheter som inte främjar blodkärlsbildning. Detta banbrytande teknologisprång möjliggjordes tack vara en svensk uppfinning, HoloMonitor, vilken utvecklas och säljs av Phase Holographic Imaging (PHI) till forskare världen över. VD Peter Egelberg kommenterar här vilken betydelse forskningsframstegen har eller kan få för PHI. Läs mer.
 
För två år sedan upptäckte forskare i Australien att behandling med ultraljud visade lovande potential mot Alzheimers sjukdom i möss. Nu har samma forskare konstaterat att om ultraljudet kombineras med immunterapi, kan antikroppsbehandlingen ännu mer effektivt hjälpa kroppen att rensa upp de giftiga avlagringar av proteiner som antas bidra till sjukdomsutvecklingen. Förhoppningen är att detta på sikt skulle kunna bana väg för bättre behandlingar. Läs mer.
 
Allt fler stora läkemedelsbolag ger sig in i kampen om att utveckla nya läkemedel mot NASH eller fettlever, en av de vanligaste orsakerna till
levertransplantation, som idag saknar behandlingsalternativ. En rad stora referensaffärer visar att de mäktigaste aktörerna är villiga att satsa enorma summor på att bli först ut och definiera ett helt nytt behandlingsparadigm. Detta sätter NeuroVive i en intressant position, eftersom bolagets nya optimerade cyklofilinhämmare NV556 har visat starka prekliniska data för NASH. Läs mer.
 
Nya framgångsrika cancermediciner kan spela en avgörande roll för patienters överlevnad. Men parallellt med att nya innovationer och produkter når marknaden höjs också kritiska röster mot branschens höga prissättning, vilket inte minst skapar problem för sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Ökad konkurrens ses som ett vapen för att få ned priserna – samtidigt pekar läkemedelsbolagen på höga utvecklingskostnader som förklaring till att nya behandlingsalternativ betingar högre priser. Läs mer.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 15 här. 
Vinnare i morgonhandeln: Phase Holographic +15,44%, AlphaHelix Molecular Diagnostics +10,00%, Redwood Pharma +6,90%, Diamyd Medical +5%, SpectraCure +4,88%, Alzinova +4,38%
Förlorare i morgonhandeln: Doxa -10,85%, Peptonic Medical -9,85%, Episurf -8,21%, Senzime -8.15%, Idogen -4,22%, Scandinavian ChemoTech -4,15%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev