Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 3 april

Nyhetssvepet måndag 3 april

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet måndag 3 april

3 april, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Danska Saniona har nu satt igång den sedan tidigare utannonserade kliniska fas IIa-studien i Tjeckien och Ungern med Tesomet på patienter med Prader-Willi syndrom (PWS). De tre första patienterna har randomiserats, innebärande att de har fått antingen Tesomet eller placebo. Studien, som beräknas pågå cirka ett år från start, omfattar ett begränsat antal patienter och har som mål att undersöka Tesomets effekt, tolerabilitet, säkerhet och farmakokenetik på patienter med PWS. Förhoppningen är att erhålla marknadsgodkännande mycket snabbare än i andra indikationer. Läs mer.
Medfields samarbetspartner Statoil Petroleum AS beställer ytterligare fyra kompletta Strokefinder MD100 system. Bolagen har sedan sedan 21 december 2015 ett avtal med option på ett större antal system. Läs mer.
Cancerfonden släpper sin rapport för 2017 den 5 april, och delar av innehållet kommer att fokusera på att var femte tjänst är obesatt på landets onkologkliniker, parallellt med att stora pensionsavgångar väntar. Läs mer.
ADDvise Groups dotterbolag LabRum AB har fått ett tilldelningsbeslut från Stockholms Läns Landsting för leverans av CO2 inkubatorer. Inkubatorerna ska levereras till Nya Karolinska Solna och kommer att användas för att odla celler och bakterier. Orderna är värd ca 9 MSK och leveransen kommer att ske under det andra och tredje kvartalet av 2017. Läs mer.
ADDvise får order från dotterbolag till BioGaia på 2,1 MSEK. Läs mer.
Senzimes företrädesemissionen tecknades till 103 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Bolaget kommer således att tillföras cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till 3,1 MSEK. Inga garantiåtaganden kommer att behöva tas i anspråk. Läs mer.
Kancera slutför förvärv av Fractalkineprojektet mot autoimmuna sjukdomar och cancer från Acturum Real Estate AB. Betalning sker genom kvittningsemission i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier i Kancera. Delbetalningarna görs i takt med att projektet utvecklas framgångsrikt fram till att första kliniska studien har genomförts. Den första betalningen om 2 miljoner aktier förfaller när Kancera ansöker om tillstånd för klinisk prövning. Läs mer.
Respiratorius har beviljats särläkemedelsstatus för VAL001 vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom, en aggressiv form av lymfkörtel­cancer och den vanligaste typen av Non-Hodgkins lymfom, efter beslut av amerikanska FDA. Läs mer.
Årets mottagare av anslag från Reumatikerförbundets forskningsfond har utsetts. 94 forskare får dela på drygt 15 miljoner kronor. Totalt har 141 ansökningar skickats till Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd. Lägger man till de riktade satsningarna på forskning om artros, gikt och även stipendier och stöd till forskartjänster, har totalt nästan 19 miljoner kronor anslagits till reumatologisk forskning och forskning om rörelseorganens sjukdomar. Läs mer.
Corline Biomedical meddelar att Henrik Krook kommer att föreslås som ny styrelseledamot i bolaget vid årsstämman den 4 maj 2017. Krook har haft ledande roller på flera läkemedelsbolag – senast Alexion där han var VD i Norden och Baltikum. Läs mer.
Peter Liss, tidigare vd och CFO på vaccinbolaget Valneva Sweden, är ny CFO på Scandinavian Biopharma, ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner och dentalprodukter på den nordiska marknaden. Läs mer.
Hösten 2015 förvärvade Europas ledande stamcellsbank Vita 34 sin mindre konkurrent StemCare som grundades i Danmark 2003 och som har varit verksamma i Sverige sedan 2014. StemCare byter nu namn och grafisk profil och införlivas därmed fullständigt med det tyska moderbolaget. Läs mer.
Apotekarsocieteten bjuder in till frukostseminarium imorgon 4 april kl 8 för att diskutera hur EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, kan placeras i Sverige och närmare bestämt i Norra Hagastaden, ett område som just nu tar form intill Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset. Anmälan kan göras via denna länk.
Pfizer får positivt utlåtande i Europa för vaccinet TRUMENBA mot grupp B-meningokocker. Läs mer.
BrainCool, specialiserade på medicinsk kylning, medverkade under onsdagen vid BioStock Live på Grand Hotel i Lund. Bolagets vd Martin Waleij höll en innehållsrik presentation och talade bl.a. om BrainCools breda produktutveckling, förvärvet av amerikanska konkurrenten Benechill och den nya satsningen inom migränbehandling. Se hela presentationen här.
Även Tomas Eriksson, vd på A1M Pharma presenterade vid BioStock Live, och talade då bl.a. om bolagets nya utvecklingsstrategi för läkemedelskandidaten ROSGard, samt den pågående nyemissionen som ska finansiera de kommande kliniska studierna i människa. Presentationen kan ses i sin helhet genom att klicka här.
Årsstämmor
Vicore Pharma
Invent Medic Sweden
Double Bond Pharmaceutical
Medivir
De senaste artiklarna från BioStock

klinisk studieDanska Saniona har nu satt igång den sedan tidigare utannonserade kliniska fas IIa-studien i Tjeckien och Ungern med Tesomet på patienter med Prader-Willi syndrom (PWS). De tre första patienterna har randomiserats, innebärande att de har fått antingen Tesomet eller placebo. Studien, som beräknas pågå cirka ett år från start, omfattar ett begränsat antal patienter och har som mål att undersöka Tesomets effekt, tolerabilitet, säkerhet och farmakokenetik på patienter med PWS. Läs mer.
 
Time is Brain” menar det svenska bolaget Medfield Diagnostics, och med det avser man det faktum att runt två miljoner nervceller dör varje minut en strokepatient väntar på rätt behandling. Medfields produkter kapar avsevärt tiden från diagnos till behandling i den akutmedicinska miljön, det vill säga redan innan patienten har kommit till sjukhuset. Behovet av att snabbt få diagnos och bli transporterad till rätt sjukhus, vårdmottagning och få behandling är helt avgörande – dels för att hålla patienten vid liv, men också för att säkerställa att skadorna minimeras även vid en lyckad behandling. Läs mer.
 
Nyligen kunde A1M Pharma presentera forskningsresultat som bekräftar att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard har en starkt skyddande effekt mot njurskador i samband med strålbehandling. Resultaten baseras på långtidsstudier som visar att den skyddseffekt man tidigare sett under 8 dagar efter avslutad behandling är bestående. Emissionsaktuella A1M Pharma har en uttalad ambition att utlicensiera ROSGard till ett större läkemedelsbolag i tidig klinisk fas och i och med dagens besked har oddsen för ett sådant scenario förbättrats ytterligare. Se BioStockakadmins fördjupningsfilm om bolaget via denna länk.
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 13 här.
Vinnare i morgonhandeln: Medfield +15,85%, ISR holding +8,33%, Medfield +8,29%, Senzime +6,78%, Oasmia +6,67%, Prebona +6,49%
Förlorare i morgonhandeln: RhoVac -9,03%, Aptahem -7,08%, Respiratorius -6,06%, Genovis -5,77%, AroCell -5,17%, Toleranzia -5,17%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev