Home Nyheter Phase Holographic Imaging får forskningsanslag om 2,3 MSEK

Phase Holographic Imaging får forskningsanslag om 2,3 MSEK

Phase Holographic Imaging får forskningsanslag om 2,3 MSEK

21 mars, 2017

På måndagen kunde Phase Holographic Imaging (PHI) meddela att man tillsammans med bl.a. Malmö högskola har beviljats ett bidrag om 2,3 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen. Projektanslaget syftar till att utveckla förbättrade metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för att få veta mer om projektet.
Phase Holographic Imagings HoloMonitor är ett kraftfullt instrument, en s.k. cytometer, som möjliggör långtidsstudier av celler genom att med några minuters mellanrum fotografera cellerna (time-lapse cytometri) i en optimal tillväxtmiljö. Unikt för produkten är att man med HoloMonitor, till skillnad från gängse metoder, inte bara kan filma utan även med stor exakthet mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel.

PHI:s HoloMonitor M4
PHI:s HoloMonitor M4.

Genom att kontinuerligt mäta ett större antal enskilda celler över tid kan forskare med hjälp av HoloMonitor analysera och förstå olika cellprocesser som celltillväxt, celldelning och cellrörelse hos enskilda celler. I dagsläget har bolaget ett potentiellt kundunderlag på cirka 120 000 cellaboratorier. Enligt PHI:s egna uppgifter kan bolagets teknik bidra till att dagens behandlingar revolutioneras, vilket på sikt skulle kunna innebära att sjukdomar som i dag anses obotliga har potential att bli behandlingsbara.
Ett konkret exempel på detta vore t.ex. att man med PHI:s teknologi skulle kunna analysera vilken påverkan olika cellgifter har på specifika cancertumörceller, något som i sin tur skulle kunna möjliggöra en mer exakt, effektiv och individanpassad cancerbehandling. Ett annat och nu aktuellt exempel, är alltså att utveckla förbättrade metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera.
Peter Egelberg, idag saknas det metoder för att enkelt upptäcka cancer i ett tidigt stadium, exempelvis via ett blodprov. Varför är detta så komplicerat, och hur kan er teknik bidra till utvecklingen på området?
– Blodburna cancerceller, s.k. circulating tumor cells, är extremt ovanliga, 1 på miljarden friska blodceller. Genom att kombinera vår HoloMonitor-teknik med en ny typ av cancermarkörer som fångar in cancercellerna syftar projektet till att utveckla mer känsliga metoder för att identifiera och analysera blodburna cancerceller, för att kunna upptäcka och diagnostisera cancer på ett tidigare stadium än vad som i dag är möjligt.
San Francisco-startupen Grail med Jeff Huber, f.d. vd på Google i spetsen, tog nyligen in astronomiska 1 miljard dollar i riskkapital för att utveckla just ett blodtest för att hitta cancer. Hur stor kunskap har teknikjättar som Google på marknaden om den typ av produktutveckling som ni sysslar med?
– Grail, som främst är kopplat till DNA-analysföretaget Ilumina, är inriktat på att detektera de extremt små mängder av DNA som tumörer utsöndrar, vilket är det andra sättet att diagnostisera cancer genom blodprov. Förutsättningarna och målsättningarna är likvärdiga, men eftersom angreppsätten är fundamentalt olika tror jag inte att Grail i nuläget har någon större inblick i vad vi gör.
Om ni når framgång i det aktuella projektet så äger ni rätt att fritt förvärva alternativt licensiera de immateriella rättigheter som framkommer i projekten. Ser du några synergivinster med detta projekt och övrig produktutveckling i PHI?
– Definitivt! Den teknik vi utvecklar tillsammans med Malmö högskola är omedelbart applicerbar på vår nuvarande marknad, vilket är huvudskälet till att vi deltar i projektet. De kliniska tillämpningarna är mer långsiktiga, men bygger den pipeline av produkter som väcker branschens intresse.
Inom vilka fler områden skulle du helst se liknande framtida samarbeten, för er del?
–  Inom personligt anpassad cancerbehandling. Cancer diagnostiseras idag genom att ta ett vävnadsprov av tumören. Ett mycket tunt snitt av provet färgas och undersöks i ett mikroskop för att bestämma om patienten har cancer. Varje cancersjukdom är unik, vilket gör att cancerbehandling idag i mångt och mycket är ”trial and error”. Varför inte ta levande cancerceller från patienten och odla dessa för att studera hur patientens cancerceller reagerar på olika typer av cellgifter innan patienten behandlas? På så sätt skulle behandlingar kunna anpassas för varje patient för att både förbättra effekten av behandlingen och för att minska risken att behandlingen faktiskt förvärrar cancern.
– Genom att kombinera vår HoloMonitor-teknik med andra tillgängliga tekniker finns förutsättningarna att förverkliga cancerdiagnostik baserat på levande patientceller. Jag har vid flera tillfällen träffat läkare som efter att jag berättat om HoloMonitor-tekniken ser denna helt nya möjlighet. Det är mer en fråga om att våga tänka stort och nytt.
Vad kan du berätta generellt om GlycoImaging-projektet?
– Konventionella cancermarkörer framställs från levande organismer. Cancermarkörerna som används i GlycoImaging är syntetiska och framställs av plast eller liknande material, vilket ger helt nya möjligheter att tillverka och anpassa cellmarkörerna för att diagnostisera cancer. Forskare verksamma vid Malmö högskola och Lunds universitet är världsledande på den grundläggande teknik – molecularly imprinted polymers – som möjliggör syntetiska cancermarkörer.
HoloMonitor kan användas inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Var ligger den största potentialen de närmaste åren, tror du?
– Cancer är definitivt det största området. 40 procent av mänskligheten drabbas av cancer någon gång i livet.
Avslutningsvis, er närmaste konkurrent Essen BioScience, som utvecklat en liknande, om än inte fullt så avancerad teknik för cellanalys som er köptes nyligen upp av Sartorius för ett miljardbelopp. Den verkliga giganten i sammanhanget är dock Thermo Fisher, världens största bolag inom labbteknisk utrustning med 60 000 anställda. Har Thermo Fisher någon egenutvecklad teknologi som liknar PHI:s?
– I allmänhet köper de stora aktörerna in ny teknologi, istället för att utveckla den i egen regi. Något instrument som likar vår HoloMonitor eller Essens IncuCyte finns inte i Thermo Fishers produktsortiment. När de köpte Life Technologies fick de EVOS-mikroskopet på köpet. Det är väl den produkt som ligger närmst HoloMonitor i Thermo Fishers produktsortiment.
Läs även: Phase Holographics konkurrent uppköpt för 2,8 miljarder
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev