Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 9 mars

Nyhetssvepet torsdag 9 mars

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet torsdag 9 mars

9 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
A1M Pharmas vd Tomas Eriksson presenterade under onsdagkvällen bolaget vid en investerarafton arrangerad av Investerarbrevet. Presentationen kan ses i efterhand här.
ADDvise Group AB:s nyförvärvade dotterbolag Hettich Labinstrument har fått en order värd ca 1,9 MSEK från Region Norrbotten. Beställningen gäller en utodlingsrobot och ska levereras till Laboratoriemedicin Mikrobiologen. En utodlingsrobot laddas med odlingsplattor samt patientprover som den sedan automatiskt stryker ut i önskat mönster på plattorna. Detta innebär en arbetsbesparing så att personal kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter. Roboten kommer längre fram att kunna ingå i ett större helautomatiserat system med inkubation och imaging. Läs mer.
Forskarpatent i Syd AB, ett helägt dotterbolag till Almi Invest, har sålt sitt innehav i Aptahem uppgående till 895 200 aktier, motsvarande 11,49 procent av kapital och röster i bolaget. Läs mer.
CombiGene har anlitat Recall Capitals tjänst Q2Trade för att minska marknadsrisken i aktiehandeln. Q2Trade stimulerar till stabilare  aktiehandel. Läs mer.
SenzaGen meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med AstraZeneca. Samarbetet syftar till att testa och utveckla SenzaGens allergitest GARDair, för att skilja mellan allergener och irritanter i luftvägarna. Målet för samarbetet är ett validerat in vitro tox-test som skulle kunna användas i utvecklingen av nya behandlingar mot lungsjukdomar. Läs mer.
Idag inleds teckningstiden i Invent Medic Swedens företrädesemission där även allmänheten har möjlighet att teckna aktier. Teckningstiden löper till och med den 23 mars 2017. Läs mer.
Diamyd Medical investerar 1,5 MSEK i NextCell Pharma för utveckling av stamcellsbehandlingar. Investeringen görs i två delar, med 0,6 MSEK nu och 0,9 MSEK under sommaren inför en planerad listning av NextCell Pharma. Diamyd Medicals ägarandel i NextCell Pharma uppgår efter denna första del av investeringen till cirka 16% och förväntas bli cirka 10% efter listningsemissionen. Läs mer.
VibroSense Dynamics vd Tony Speidel har intervjuats med anledning av den företrädesemission om totalt cirka 23 MSEK, inkl. teckningsoptioner, som bolaget just nu genomför. Läs mer.
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB har genomfört en private placement om totalt cirka 6 MSEK. Den genomfördes i syfte att finansiera förstudier och ansökan om klinisk studie med bolagets läkemedelskandidat, ProTrans, och vidareutveckling av läkemedelskandidaten. NextCell planerar även en publik nyemission och notering på AktieTorget under sommaren 2017. Läs mer.
Svenska Camurus har tecknat avtal med Ethypharm för distribution i Frankrike av episil, en behandling som ger smärtlindring vid oral mukosit, som är en begränsande biverkning vid många cancerbehandlingar, samt vid andra sår i munnen. Läs mer.
Wilson Therapeutics presenterar på Carnegie Healthcare Seminar 2017 den 16 mars i Stockholm. Läs mer.
Forskare vid Göteborgs universitet undersöker hur resistens överförs mellan bakterier. Resistansen mot antibiotika är en av världens stora framtidsutmaningar och målet med forskningen är nya läkemedel som kan fungera som broms mot utvecklingen av resistens. Läs mer.
Finansieringsplattformen Sciety som fokuserar på investeringar inom hälsa och medicin arrangerar en investerarkväll under torsdagkvällen. Tre utvalda bolag i expansionsfas medverkar; 1928 DiagnosticsBerries by Astrid samt Medfilm. Läs mer.
Biomedicinbolaget TiGenix som utvecklar terapier baserade på allogena (donerade) stamceller har presenterat nya uppföljningsdata från sin Cx601 ADMIRE-CD-studie, som är en pågående fas III-studie rörande behandling av perianala fistlar i patienter med Crohns sjukdom. Läs mer.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat en sammanfattning av dess vetenskapliga kommittés (Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2017. Av sammanfattningen framgår att kommittén gett positiv bedömning angående försäljningstillstånd för läkemedlen Lokelma (natriumzirkoniumcyklosilikat), avsett för behandling av hyperkalemi, Natpar (paratyreoideahormon) för behandling av hypoparatyreoidism samt Varuby (rolapitant) som är avsett för att förhindra illamående och kräkning. Läs mer.

Jessica Östberg har den 6 mars sålt 15.000 aktier i forskningsbolaget Nanexa till en kurs på 9,80 kronor per aktie. Hon är närstående till Christian Östberg som är styrelseledamot i bolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Oncology Venture handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:8, innebärande att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 42 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 16 till 30 mars och handel med teckningsrätter sker den 16 till 28 mars. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 52,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Även medicinteknikföretaget Senzime handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:8, innebärande att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 5,40 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 14 till 28 mars. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyheter inkomna efter manusstopp under gårdagen

Spectronic Medical från Helsingborg har blivit utvalda som vinnare och tagit sig in på årets 33-lista i en tävling som bygger på nomineringar av företag från hela Sverige där vinnarna utses gemensamt av redaktionerna på tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden. Företaget har tagit fram ett system för medicinsk bildanalys inom cancerbehandling. Läs mer.
Oncology Venture tillförs cirka 1 MSEK genom nyttjande av 100.000 st teckningsoptioner av serie 2019 av Medical Prognosis Institute A/S. Läs mer.
BrainCool AB meddelade att datumet för bolagets årsstämma 2017 senareläggs till den 27 juni 2017. Läs mer.
En jämförande undersökning med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 mot två godkända läkemedel för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF) har visat på goda och konkurrenskraftiga resultat för C21. Läs mer.
A1M Pharma uppmärksammades under onsdagen, som även var Internationella Kvinnodagen, brett i media för sin utveckling av ett läkemedel mot havandeskapsförgiftning: Bland annat gjordes ett inslag i SVT:s nyheter som kan ses här (2 min in i inslaget).
 

De senaste artiklarna från BioStock

Sanionas spinout Ataxion har ingått en merger med Luc Therapeutics Inc som kommer att fokusera på utveckling av precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar med tre utvecklingsprogram i pipeline. Saniona kommer att äga 7,1 procent i det sammanslagna Luc Therapeutics, som även har ett pågående samarbete med läkemedelsjätten Novartis. Saniona bibehåller tidigare avtalade rättigheter till royaltyersättningar på marknadsförda produkter som utvecklas inom ataxiprogrammet. Sanionas vice vd Thomas Feldthus kommenterar i en intervju med BioStock betydelsen av sammanslagningen av bolagen, men även den planerade flytten från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista. Läs mer.
Cline Scientific på Life Science-dagenGöteborgsbaserade Cline Scientific utvecklar avancerade nanoytor och nanogradienter för användning inom bl.a. stamcellsterapier och cancerdiagnostik. Bolagets vd Patrik Sundh höll en presentation under Life Science-dagen vid Sahlgrenska Akademin på onsdagen. Cline Scientifics produkter riktar sig mot forskning inom cellbiologi, och bolaget har redan etablerat försäljning till kunder inom de båda segmenten akademisk och kommersiell forskning. Bolagets främsta intäktskällor är idag förbrukning av standardprodukter, men man ser även en stor potential i att Clines nanoytor kan bli viktiga komponenter i nya koncept för cancerdiagnostik och för storskalig produktion av stamceller för nya stamcellsbaserade terapier. Presentationen kan ses i efterhand här.
Intervacc är ett utvecklingsbolag som utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och bolagets förhoppning är att dess teknologiplattform för nästa generations vacciner, skall ger stora möjligheter att ta nya marknadsandelar. Genom dotterbolaget Nordvacc har Intervacc en egen försäljningsorganisation som verkat i över 30 år och hittills sålt mer än 150 miljoner doser vaccin på djurhälsomarknaden som distributörer i Norden och Baltikum. Just nu genomför Intervacc en nyemission av units inför förestående listning på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 7 april 2017. Läs mer.
År 2022 kommer marknaden för särläkemedel att vara värd 209 miljarder dollar, motsvarande 1881 miljarder kronor. Det fastslår Evaluate Pharma i en ny rapport. Särläkemedel eller orphan drugs, betecknar sådana läkemedel som kan behandla, förebeygga eller diagnosticera livshotande eller kroniskt försvagande sjukdomar och som drabbar högst 5 av 10 000 individer. Men bilden av det tappra lilla biotechbolaget som strävar efter att utveckla behandlingar för sällsynta sjukdomar som i hög grad ignoreras av Big Pharma, stämmer inte längre enligt rapporten. Läs mer.
 
Häromdagen stod det klart att tyska Sartorius köper amerikanska Essen BioScience för 320 miljoner dollar. Essen säljer cellbaserade analyser och instrument som används för läkemedelsforskning och grundläggande forskningsansökningar, vilket stärker Sartorius position ytterligare inom området bioanalys efter förra årets förvärv av InelliCyt för 90 miljoner dollar. Detta är intressanta nyheter för svenska Phase Holographic Imaging som verkar inom samma område, men som enligt egen utsago har utvecklat ännu mer avancerade instrument för cellanalys med sikte på en global marknad. Läs mer.
 
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för mars, v 9 här.

Vinnare i morgonhandeln
: A1M Pharma +12,99%, Bringwell +7,10%, Addvise Group A +4,17%, BioInvent +3,52%, Cantargia +2,27%, Cellink +2,25%
Förlorare i morgonhandeln: Emotra -14,84%, Rethinking Care Sweden -9,50%, Medical Prognosis Institute -9,00%, Nexstim Oyj -8,24%, Episurf Medical -6,94%, Xintela -6,92%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev