Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 23 mars

Nyhetssvepet torsdag 23 mars

Nyhetssvepet tisdag 23 april

Nyhetssvepet torsdag 23 mars

23 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Idag avslutas teckningsperioden i Annexin Pharmaceuticals nyemission. Planen är att börsnotera bolaget på Nasdaq First North i april, med sikte på att inleda kliniska studier senare i år med läkemedelskandidaten ANXV för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Läs mer.
NeuroVive har publicerat årsredovisningen för 2016. Läs mer och kallar även till årsstämma, vilken kommer äga rum torsdagen den 27 april 2017 klockan 16.00 på Medicon Village i Lund.
Arne Ferstad invald i styrelsen för Cline Scientific. Läs mer.
Alligator Bioscience meddelar nu på morgonen att man har fullbordat sin första fas I-studie med ADC-1013, en human agonistisk IgG1-antikropp utvecklad för immunterapi av cancer. Läs mer.
Sensoris dotterbolag Antinitus har den 31 januari 2017 fått ett godkännande av det israeliska Patentverket gällande sin tinnitusprodukt Antinitus. Förhandlingar om distribution pågår. Läs mer.
Det sedan en månad tillbaka vd-lösa israeliska läkemedelsbolaget Teva Pharmaceuticals kan komma att skära ned sin personalstyrka med 6000 personer, motsvarande 11 procent av den totala personalstyrkan. Läs mer.
Ett nytt centrum för ryggmärgsskador etableras i Göteborg. Satsningen omfattar forskning och utbildningar för patienter, anhöriga och personal i syfte att ge de drabbade ökad frihet i livet. Den nya verksamheten, med placering på Högsbo sjukhus i Göteborg, byggs upp med stöd av en donation på drygt 34 miljoner kronor över fem år från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Läs mer.
Idogen meddelar att det europeiska patentverket formellt kommer att godkänna en patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Japan och har fått förhandsbesked från USA om beslut att godkänna patentansökan. Läs mer.
Arcoma har tillsammans med Canon sålt ett digitalt röntgensystem till S:t Görans sjukhus. Detta är den första avslutade affären Arcoma deltagit i sedan bolaget nyligen tog beslut om direktförsäljning på den svenska marknaden. Läs mer.
Årets två Wallenberg Clinical Scholars tar sig an varsin viktig medicinsk utmaning. Professor Birgitta Henriques Normark vill ta reda på hur nya stammar av pneumokocker formas och blir motståndskraftiga mot antibiotika. Professor Richard Rosenquist Brandell kommer att studera blodcancerceller. Under programtiden, 2015–2025 kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år. Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod. Läs mer.
Det för oskälig prissättning kritiserade Mylan, återkallar 81 000 exemplar av sin adrenalinpenna EpiPen utanför USA efter att enheten har misslyckats att fungera vid två nödlägen. Läs mer.
Stockholm Corporate Finance nionde Life Science-seminarium som arrangerades den 21 och 22 mars blev fullsatt. Presenterade bolag var Addlife, Bactiguard, Camurus, Dignitana US Inc, Hansa Medical, InDex Pharma, IRLAB, Karolinska Development, Medcap, Medivir, Moberg Pharma, Oasmia Pharmaceutical, Orexo, Redwood Pharma Scibase, och Wnt Reserarch. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Alligator Bioscience årsredovisning för 2016 offentliggjord. Läs mer.
Prolight Diagnostics listar bolagets aktier och teckningsoptioner på Nordic MTF med första handelsdag den 31 mars 2017. Läs mer.
Elektas tidigare vd Laurent Leksell köper 730 769 nya A-aktier till ett värde av 71,2 miljoner kronor. Det sker genom att han konverterar samtliga 2012/2017 konvertibellån av serie A till aktier. I samband med konverteringen har han också sålt 250 000 B-aktier. I och med konverteringen kommer Leksell att kontrollera 30,6 procent av rösterna i medicinteknikbolaget. Läs mer.
Ortivus, en leverantör av mobila lösningar för akutsjuvården, steg under intensiv handel under morgonen. Klockan 11 hade A-aktien stigit 29 procent och B-aktien 25 procent på smallcaplistan, utan några nyheter från bolaget.
De senaste artiklarna från BioStock

Analys A1M PharmaAnalys: A1M Pharma i Lund utvecklar nya läkemedel baserade på det kroppsegna proteinet alfa-1 mikroglobulin, vars skyddande egenskaper har potential att förhindra akuta njurskador. För att möjliggöra en snabbare väg mot kommersialisering och partnerskap med en större aktör har bolaget valt en ny marknadsstrategi, specifikt med inriktning på njurskydd vid strålningsbehandling av livshotande cancertumörer. Imorgon fredag inleds bolagets nyemission om 123 MSEK som ska finansiera avslutande prekliniska studier och start av kliniska studier i människa. Läs mer.
 
I början av veckan kunde Phase Holographic Imaging (PHI) meddela att man tillsammans med bl.a. Malmö högskola har beviljats ett bidrag om 2,3 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen. Projektanslaget syftar till att utveckla förbättrade metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för att få veta mer om projektet. Läs mer.
 
 
I BioStocks Söndagsintervju från 19 mars mötte vi Lena Söderström, vd för Senzime, som med innovativa system för övervakning av patienter innan, under och efter operationer kan minimera riskerna för komplikationer, samtidigt som man minskar vårdkostnaderna. Med ett färskt distributionsavtal i Japan i ryggen förbereder bolaget sig nu för lansering globalt, och potentialen är stor – enbart marknaderna i Europa och USA värderas till 10 miljarder kronor årligen. Läs mer.
 
I höstas lämnade Saniona in en ansökan om klinisk prövning i Tjeckien och Ungern för att under första halvåret 2017 genomföra en fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet på patienter med Prader-Willis syndrom (PWS), en genetisk störning som ofta orsakar livshotande övervikt. Saniona delgav då också sina planer på att ansöka om särläkemedelsstatus för indikationen hos både EMA och FDA. Idag meddelar Saniona att de regulatoriska myndigheterna i berörda länder har godkänt bolagets ansökan om klinisk prövning. Läs mer.
 
Biomedicinbolaget Xintela genomförde under 2016 en första häststudie vid Cornell University i New York, som visade att bolagets stamceller är säkra att använda samt har en skyddande effekt på ledbrosk och ben efter en broskskada – nu går man vidare med utvecklingen av en stamcellsprodukt för behandling av artros hos hästar. Nästa viktiga milstolpe i utvecklingen är en klinisk studie på hästar som ska genomföras under andra halvåret 2017. Läs mer.
 
Annette Colin Lövgren, Annexin PharmaceuticalsAnnexin Pharmaceuticals utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel baserat på Annexin A5, ett protein i våra kroppar med unika egenskaper som gör att det både skyddar och snabbt reparerar celler och motverkar inflammation. Med bolagets läkemedelskandidat ANXV är målet att kunna erbjuda akut behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen som idag saknar botande behandlingsalternativ – befintliga behandlingar fokuserar enbart på att lindra symptomen. Läs mer.
I BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 11 kan du bl.a. läsa om Senzime, IRLAB Therapeutics, Annexin, Cline Scientific. Missa inte att anmäla dig till investerarträff med A1M Pharma & BrainCool på BioStock Live. Läs mer.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Ortivus +28,89%, Klaria Pharma +18,85%, ExpreS2ion Biotech +13,16%, Idogen +11,28%, Invent Medic +11,19%, A1M Pharma +8,04%
Förlorare i förmiddagshandeln: Double Bond Pharma -6,09%, Hemcheck Sweden -4,76%, Xintela -4,63%, PledPharma -4,07%, ADDvise -3,24%, BrainCool -3,13%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev